Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 07.12.2020
Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Peeter Ernits
Vastutav ametnik: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga rakendatakse ELi vastava määruse nõudeid, millega ühtlustatakse norme, mis käsitlevad selliste ainete ja segude kättesaadavaks tegemist, sissetoomist, omamist ja kasutamist, mida võidakse väärkasutada lõhkeainete ebaseaduslikuks valmistamiseks. Regulatsiooni eesmärk on piirata selliste ainete kättesaadavust tavainimestele ning tagada asjakohane teatamine kahtlustäratavatest tehingutest kogu tarneahelas. Määruse peamised eesmärgid on tagada parem ja ühtsem nõuete rakendamine liikmesriikides. Selle all peetakse silmas sektoris tegutsevate ettevõtjate võrdset kohtlemist ja lõhkeainete lähteainete vaba liikumist siseturul sh e-kaubanduse vahendusel. Lisaks soovitakse kindlustada, et lõhkeainete lähteaineid kasutatakse selleks ettenähtud otstarbel. Lõhkeainete lähteainetele kehtestatud nõuete tõhusamaks rakendamiseks peavad määruse kohaselt ettevõtjad, professionaalsed kasutajad ja internetipõhised kauplemiskohad teavitama kahtlustäratavatest tehingutest Politsei- ja Piirivalveametit. Seda juhul, kui nad teevad üldsusele kättesaadavaks lõhkeainete lähteaineid. Rangemad nõuded on kehtestatud ka isikute taustakontrollile, kes soovivad lähteaineid soetada.

Tekstid

296 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
06.04.2021 Avaldatud Riigi Teatajas
31.03.2021 Välja kuulutatud
24.03.2021 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
24.03.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 24.03.2021 14:00
Otsus: Vastuvõetud
15.03.2021 Saadetud kolmandale lugemisele
Teine lugemine
15.03.2021 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 15.03.2021 15:00
Otsus: Teine lugemine lõpetatud
08.03.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 8.03.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.03.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 24.03.2021 14:00

Protokoll asice

Protokoll

Lisa (KEMi ettekanne)

Esimene lugemine
17.02.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.02.2021 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
09.02.2021 Komisjoni istung teisipäev, 9.02.2021 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.02.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata ettekandjaks Peeter Ernits

Protokoll

Protokoll asice

Algatamine
18.01.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 18.01.2021 kell 11.10

Protokoll asice

Protokoll

Lisa 2

Lisa 1

Lisa 4

Lisa 3

Asendusliikme volikiri

08.12.2020 Menetlusse võetud
07.12.2020 Algatatud

Arvamused

 • 25.02.2021

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 296 SE kohta

Tagasiside
 

Prindi

Elle Kaur

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool