Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 06.06.2016
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Aivar Kokk
Vastutav ametnik: Aimi Kaldre

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse üle ELi vastav direktiiv, mis käsitleb seoses teenuse osutamisega Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste parandamist. Eelnõu näeb ehitussektoris ette kohaliku tellija vastutuse lähetatud töötaja palga maksmisel. Ehitajal on õigus nõuda kohalikult ettevõttelt palga maksmist, kui ta töötasu on teda lähetanud tööandjalt kohtu otsusega välja mõistetud, kuid seda pole võimalik kuue kuu jooksul sisse nõuda. Töötasu nõue on piiratud Eestis kehtiva kuu töötasu alammääraga. Eelnõu lihtsustab riiklikku järelevalvet. Eelnõuga nähakse ette sunniraha piiriülese teavitamise ja sissenõudmiseks esitamise kord. Eestis saab lähetatud töötajate kontekstis rakendusasutuseks Tööinspektsioon. Edaspidi ei kohaldata seadust kolmandatest riikidest saabuvatele töötajatele, kes saavad Eesti tööjõuturule siseneda välismaalaste seaduse alusel.

Tekstid

256 SE Eelnõu menetluskäik

06.06.2016
Algatatud
07.06.2016
Menetlusse võetud
12.09.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 12.09.2016 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 21.09.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 10 tööpäeva 05.10.2016 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks komisjoni esimees Aivar Kokk
21.09.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.09.2016 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
10.10.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 10.10.2016 kell 11.10
25.10.2016
Komisjoni istung teisipäev, 25.10.2016 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 09.11.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
07.11.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 7.11.2016 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek arvata Riigikogu täiskogu IV istungjärgu 7. töönädala 9.11.2016 päevakorrast välja Vabariigi Valitsuse algatatud Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 256 SE
14.11.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 14.11.2016 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu II lugemise menetlusdokumendid
08.11.2016
Komisjoni istung teisipäev, 8.11.2016 kell 12.30
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 16.11.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 23.11.2016 14:00
16.11.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.11.2016 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
21.11.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 21.11.2016 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
23.11.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.11.2016 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
24.11.2016
Saadetud Vabariigi Presidendile
01.12.2016
Välja kuulutatud
07.12.2016
Avaldatud Riigi Teatajas
06.06.2016
Algatatud
07.06.2016
Menetlusse võetud
12.09.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 12.09.2016 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 21.09.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 10 tööpäeva 05.10.2016 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks komisjoni esimees Aivar Kokk
21.09.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.09.2016 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
10.10.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 10.10.2016 kell 11.10
25.10.2016
Komisjoni istung teisipäev, 25.10.2016 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 09.11.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
07.11.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 7.11.2016 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek arvata Riigikogu täiskogu IV istungjärgu 7. töönädala 9.11.2016 päevakorrast välja Vabariigi Valitsuse algatatud Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 256 SE
14.11.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 14.11.2016 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu II lugemise menetlusdokumendid
08.11.2016
Komisjoni istung teisipäev, 8.11.2016 kell 12.30
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 16.11.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 23.11.2016 14:00
16.11.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.11.2016 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
21.11.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 21.11.2016 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
23.11.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.11.2016 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
24.11.2016
Saadetud Vabariigi Presidendile
01.12.2016
Välja kuulutatud
07.12.2016
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

  • 02.11.2016

    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 256 SE kohta

  • 20.10.2016

    Tööinspektsiooni arvamus Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 256 SE kohta

  • 13.10.2016

    Tööinspektsioonilt arvamuse küsimine Sotsiaalministeeriumi ettepanekute kohta - Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 256 SE

  • Kõik arvamused
Tagasiside