Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 08.10.2018
Juhtivkomisjon: Põhiseaduskomisjon

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse asenduskohtuniku institutsioon ning muudetakse kohtujuristi palga regulatsiooni. Asenduskohtunikku võib igal ajal määrata ükskõik millise esimese või teise astme kohtu teenistusse ning määramine ei vaja isiku nõusolekut. Vajadus asenduskohtuniku järgi võib erinevates kohtutes tekkida seoses kohtunike ajutiselt teenistusest eemal viibimisega, näiteks lapsehoolduspuhkuse, enesetäiendamise vajaduse või haiguse tõttu. Eelnõu järgi peab asenduskohtunik vastama ringkonnakohtunikule esitatud nõuetele. Eelnõu näeb ette siduda kohtujuristi palga suurus lahti esimese astme kohtuniku palgast. Kehtiva seaduse kohaselt ei või kohtujuristi palk olla väiksem kui pool esimese astme kohtuniku ametipalgast, samuti ületada esimese astme kohtuniku ametipalka. Eriregulatsioon kaotatakse, mille tulemusel kohtujuristi palk ei pea moodustama poole esimese astme kohtuniku palgast. Kohtujuristidele on kohtunike järelkasvuks võimalik kohtusüsteemi siseste kokkulepetega tagada jätkuvalt konkurentsivõimeline palk.

Tekstid

713 SE Eelnõu menetluskäik

Algatamine
06.12.2018 Tagasi võetud täiskogul menetlemata
05.11.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 5.11.2018 11:15
Otsus: Võtta teadmiseks info, et Vabariigi Valitsus võtab eelnõu (713 SE) menetlusest tagasi ja esitab selle asemel uue eelnõu

Protokoll

Protokoll bdoc

09.10.2018 Menetlusse võetud
08.10.2018 Algatatud

Arvamused

Tagasiside