Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 05.03.2018
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Erki Savisaar
Vastutav ametnik: Marin Daniel

Eelnõu algteksti tutvustus

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus asendab kehtivat kinnisasja sundvõõrandamise seadust. Eelnõu soodustab maaomanikuga kokkuleppele jõudmist ja seeläbi kiirendab avalikes huvides rajatise valmimist. Maaomanikule nähakse ette täiendavad hüvitised, kui saadakse kokkuleppele ning kiirmenetlus väga väikeste äralõigete puhul. Lisaks saab edaspidi maaomanikule pakkuda omandamise tasu asemel erinevaid alternatiive nagu kinnisasja vahetamist või maakorralduse ehk kinnisasja piiride muutmise menetlust. Lisaks hüvitatakse maaomanikele asjaajamiskulu. Seletuskirjas märgitakse, et kinnisasja omandamise menetluses pakutakse kinnisasja omanikule tasu, mis koosneb kinnisasja väärtusest ja hüvitisest otseselt kaasneva varalise kahju ja saamata jääva tulu eest. Tasule lisanduvad täiendavad hüvitised. Kui saavutatakse kokkulepe, lisandub motivatsioonitasu 20 protsenti, kuid mitte vähem kui 0,8-kordse ja mitte rohkem, kui 50-kordse eelmise aasta keskmise brutopalga suurus. Kui avalikes huvides tuleb omandada elamiseks kasutatav hoone või eluruum, nähakse eluaseme kaotuse eest ette täiendav hüvitis kaasneva emotsionaalse kahju korvamiseks, mis on 10 protsenti tasust. Samuti nähakse igale menetlusosalisele ette hüvitis asjaajamise eest. Väga väikeste lõigete korral tehakse pakkumine kiirmenetluseks, mille käigus hindamist läbi ei viida ja tasu on fikseeritud ning seotud 0,3-kordse keskmise brutokuupalgaga (praegu 355 eurot), millele lisandub motivatsioonitasu. Eelnõu kohaselt on ette nähtud ka alternatiivid. Kinnisasjade vahetamisel lähtutakse põhimõttest, et vahetatavad kinnisasjad peavad olema oma kasutusotstarbelt sarnased ning asuma sarnases turupiirkonnas. Maakorralduse käigus muudetakse omanike kokkuleppel kinnisasjade piire. Kuna ümberkruntimine võimaldab lahendada ka maakasutuse probleeme näiteks uute maanteede või raudteede puhul ning aitab vältida maakasutuse killustumist, ribasust ja kiildumist, aitab see kaasa maaomanikega kokkulepete saavutamisele, mis lubab vältida sundvõõrandamist. Maakorraldusega kaasneva maa väärtuste vahe hüvitavad osalised. Kui kinnisasja omanikuga kokkulepet ei saavutata, teeb valdkonna eest vastutav minister või kohaliku omavalitsuse üksus sundvõõrandamise otsuse. Lähtutakse eelnevas menetluses välja selgitatud tasust.

Tekstid

598 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
29.06.2018 Avaldatud Riigi Teatajas
19.06.2018 Välja kuulutatud
06.06.2018 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
06.06.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.06.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Stenogramm
28.05.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 28.05.2018 11:10

MAJK protokoll nr 208 28.05.2018.pdf

MAJK_protokoll_nr_208_28.05.2018.bdoc

Teine lugemine
30.05.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.05.2018 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Stenogramm
07.05.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 7.05.2018 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 30.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 06.06.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

MAJK protokoll nr 205 07.05.2018.pdf

Esimene lugemine
17.04.2018 Komisjoni istung teisipäev, 17.04.2018 13:00

Protokol_20180504.pdf

asendusliikme volitus

Protokoll.bdoc

11.04.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.04.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
02.04.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 2.04.2018 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 11.04.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 10 tööpäeva 25.04.2018 17:00

MAJK_protokoll_nr_197_02.04.2018.bdoc

Protokolli lisa

MAJK protokoll nr 197 02.04.2018.pdf

Algatamine
12.03.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 11:10
Otsus: Määrata ettekandjaks Erki Savisaar

MAJK_protokoll_nr_193_12.03.2018.bdoc

Lisa 2

Lisa 1

MAJK protokoll nr 193 12.03.2018.pdf

06.03.2018 Menetlusse võetud
05.03.2018 Algatatud

Arvamused

 • 25.06.2018

  Vastuskiri pöördumisele kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse 598 SE kohta

  Vastuskiri

  Vastuskiri bdoc

 • 01.06.2018

  Pöördumine seoses kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu 598 SE kohta

  Sissetulev kiri

  Lisa 3

  Lisa 2

  Lisa 1

  E-teade

 • 28.05.2018

  Rahandusministeeriumi arvamus kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu 598 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Marin Daniel

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Õppeasutus
  Akadeemia Nord