Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 05.03.2018
Juhtivkomisjon: Riigikaitsekomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Hannes Hanso
Vastutav ametnik: Aivar Engel

Eelnõu algteksti tutvustus

Muudatustega korrastatakse Kaitseväe struktuuri ja selle kehtestamise tasandeid, et muuta Kaitseväe tegevus paindlikumaks ja võimaldama kiiremini reageerida uutele ülesannetele. Kaitseväe ülesehitus, struktuuriüksuste nimetused ja nende ülesanded sätestatakse edaspidi sarnaselt teiste valitsusasutustega põhimääruse tasemel. Muudatuse jõustumise järel jäävad endiselt seaduse tasemel reguleerituks Kaitseväe ülesanded ja õigused ning kohustused. Senine regulatsioon ei võimalda Kaitseväe ülesehitust operatiivselt ja paindlikult muuta. Seadusest jäetakse välja ka valitsuse kohustus kehtestada väeüksuste tüüpsuurus, ülesehitus, allüksuste nimetused, kuulumine väeliiki ja relvaliiki, samuti väeüksuste jagunemine alalises valmiduses väeüksusteks, kiirreageerimisväeüksusteks ja põhivalmiduses väeüksusteks. Sellega antakse Kaitseväe juhatajale suurem tegutsemisruum väeüksuse ülesannete täitmise korraldamisel. Samuti jäetakse kaitseväeteenistuse seadusest välja Kaitseväe struktuuriüksuste ülemate ametinimetused ja asendatakse need viitega, et tegemist on valitsuse või valdkonna eest vastutava ministri nimetatava ametikohaga. Seadus käsitleb edaspidi vaid Kaitseväe juhataja nimetamist. Kavandatava kaitseväe põhimääruse muudatuse kohaselt ei looda juurde valitsuse poolt nimetatavaid ametikohti, kuid valitsusele jäetakse võimalus neid ette näha. Kaitseminister nimetab kaitseväe juhataja asetäitja, kaitseväe peastaabi ülema, mereväe ülema, õhuväe ülema, erioperatsioonide väejuhatuse ülema, luurekeskuse ülema ja toetuse väejuhatuse ülema. Põhimääruse kavandis nähakse ette anda kaitseministrile uue õigusena nimetada küberväejuhatuse ülem ja sõjaväepolitsei ülem. Eelnõu näeb ette võimaluse kaasata reserviste rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel, et suurendada kaitseväe võimekust reageerida kiiremini vahetutele ohtudele. Eelnõuga sätestatakse ka väärteokaristused kaitseväe loata mehitamata sõiduki kasutamise eest Kaitseväe territooriumil ja eelneva loata pildistamise või salvestamise eest. Kaitseväe objektid, kus on pildi või kujutise salvestamine või edastamine keelatud, on üldjuhul märgistatud keelava tähisega või tuletatakse seda meelde objektile sisenemisel. Eelnõuga muudetakse ka tegevväelase pikaajalisse lähetusse saatmise reegleid.

Tekstid

594 SE Eelnõu menetluskäik

05.03.2018
Algatatud
06.03.2018
Menetlusse võetud
12.03.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 21.03.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 04.04.2018 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks Hannes Hanso
21.03.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.03.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
22.03.2018
Komisjoni istung neljapäev, 22.03.2018 12:05
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis 5.04.18 istungil
05.04.2018
Komisjoni istung neljapäev, 5.04.2018 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 03.05.2018 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
10.04.2018
Komisjoni istung teisipäev, 10.04.2018 14:00
Otsus: Kiita heaks muudatusettepaneku põhjendus
30.04.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 30.04.2018 11:00
Otsus: Kiita heaks eelnõu II lugemise tekst, muudatusettepanekute loetelu ja seletuskiri
03.05.2018
Täiskogu korraline istung neljapäev, 3.05.2018 10:00
Otsus: Teine lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
07.05.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 7.05.2018 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 16.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus ja eelnõu seadusena vastu võtta
14.05.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 14.05.2018 11:00
Otsus: Kiita heaks eelnõu III lugemise tekst
16.05.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.05.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
16.05.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
21.05.2018
Välja kuulutatud
29.05.2018
Avaldatud Riigi Teatajas
05.03.2018
Algatatud
06.03.2018
Menetlusse võetud
12.03.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 21.03.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 04.04.2018 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks Hannes Hanso
21.03.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.03.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
22.03.2018
Komisjoni istung neljapäev, 22.03.2018 12:05
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis 5.04.18 istungil
05.04.2018
Komisjoni istung neljapäev, 5.04.2018 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 03.05.2018 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
10.04.2018
Komisjoni istung teisipäev, 10.04.2018 14:00
Otsus: Kiita heaks muudatusettepaneku põhjendus
30.04.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 30.04.2018 11:00
Otsus: Kiita heaks eelnõu II lugemise tekst, muudatusettepanekute loetelu ja seletuskiri
03.05.2018
Täiskogu korraline istung neljapäev, 3.05.2018 10:00
Otsus: Teine lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
07.05.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 7.05.2018 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 16.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus ja eelnõu seadusena vastu võtta
14.05.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 14.05.2018 11:00
Otsus: Kiita heaks eelnõu III lugemise tekst
16.05.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.05.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
16.05.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
21.05.2018
Välja kuulutatud
29.05.2018
Avaldatud Riigi Teatajas
Tagasiside
 

Prindi

Aivar Engel

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraad)
  • Eriala
    Õigusteadus ( - 2005)
  • Õppeasutus
    Tartu Ülikool