Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 05.03.2018
Juhtivkomisjon: Riigikaitsekomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Hannes Hanso
Vastutav ametnik: Aivar Engel

Eelnõu algteksti tutvustus

Muudatustega korrastatakse Kaitseväe struktuuri ja selle kehtestamise tasandeid, et muuta Kaitseväe tegevus paindlikumaks ja võimaldama kiiremini reageerida uutele ülesannetele. Kaitseväe ülesehitus, struktuuriüksuste nimetused ja nende ülesanded sätestatakse edaspidi sarnaselt teiste valitsusasutustega põhimääruse tasemel. Muudatuse jõustumise järel jäävad endiselt seaduse tasemel reguleerituks Kaitseväe ülesanded ja õigused ning kohustused. Senine regulatsioon ei võimalda Kaitseväe ülesehitust operatiivselt ja paindlikult muuta. Seadusest jäetakse välja ka valitsuse kohustus kehtestada väeüksuste tüüpsuurus, ülesehitus, allüksuste nimetused, kuulumine väeliiki ja relvaliiki, samuti väeüksuste jagunemine alalises valmiduses väeüksusteks, kiirreageerimisväeüksusteks ja põhivalmiduses väeüksusteks. Sellega antakse Kaitseväe juhatajale suurem tegutsemisruum väeüksuse ülesannete täitmise korraldamisel. Samuti jäetakse kaitseväeteenistuse seadusest välja Kaitseväe struktuuriüksuste ülemate ametinimetused ja asendatakse need viitega, et tegemist on valitsuse või valdkonna eest vastutava ministri nimetatava ametikohaga. Seadus käsitleb edaspidi vaid Kaitseväe juhataja nimetamist. Kavandatava kaitseväe põhimääruse muudatuse kohaselt ei looda juurde valitsuse poolt nimetatavaid ametikohti, kuid valitsusele jäetakse võimalus neid ette näha. Kaitseminister nimetab kaitseväe juhataja asetäitja, kaitseväe peastaabi ülema, mereväe ülema, õhuväe ülema, erioperatsioonide väejuhatuse ülema, luurekeskuse ülema ja toetuse väejuhatuse ülema. Põhimääruse kavandis nähakse ette anda kaitseministrile uue õigusena nimetada küberväejuhatuse ülem ja sõjaväepolitsei ülem. Eelnõu näeb ette võimaluse kaasata reserviste rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel, et suurendada kaitseväe võimekust reageerida kiiremini vahetutele ohtudele. Eelnõuga sätestatakse ka väärteokaristused kaitseväe loata mehitamata sõiduki kasutamise eest Kaitseväe territooriumil ja eelneva loata pildistamise või salvestamise eest. Kaitseväe objektid, kus on pildi või kujutise salvestamine või edastamine keelatud, on üldjuhul märgistatud keelava tähisega või tuletatakse seda meelde objektile sisenemisel. Eelnõuga muudetakse ka tegevväelase pikaajalisse lähetusse saatmise reegleid.

Tekstid

594 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
29.05.2018 Avaldatud Riigi Teatajas
21.05.2018 Välja kuulutatud
16.05.2018 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
16.05.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.05.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Stenogramm
14.05.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 14.05.2018 11:00
Otsus: Kiita heaks eelnõu III lugemise tekst

Protokoll.bdoc

Protokol_20180517.pdf

07.05.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 7.05.2018 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 16.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus ja eelnõu seadusena vastu võtta

Protokoll.bdoc

Protokol_20180507.pdf

Teine lugemine
03.05.2018 Täiskogu korraline istung neljapäev, 3.05.2018 10:00
Otsus: Teine lugemine lõpetatud
Stenogramm
30.04.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 30.04.2018 11:00
Otsus: Kiita heaks eelnõu II lugemise tekst, muudatusettepanekute loetelu ja seletuskiri

Protokoll.bdoc

Protokol_20180430.pdf

Esitlus 2. päevakorrapunkti juurde

10.04.2018 Komisjoni istung teisipäev, 10.04.2018 14:00
Otsus: Kiita heaks muudatusettepaneku põhjendus

Protokoll.bdoc

Protokol_20180420.pdf

05.04.2018 Komisjoni istung neljapäev, 5.04.2018 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 03.05.2018 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Protokoll.bdoc

Protokol_20180409.pdf

Esimene lugemine
22.03.2018 Komisjoni istung neljapäev, 22.03.2018 12:05
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis 5.04.18 istungil

Protokoll.bdoc

Protokol_20180327.pdf

21.03.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.03.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
12.03.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 21.03.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 04.04.2018 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks Hannes Hanso

Protokoll.bdoc

Protokol_20180313.pdf

Algatamine
06.03.2018 Menetlusse võetud
05.03.2018 Algatatud
Tagasiside
 

Prindi

Aivar Engel

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraad)
  • Eriala
    Õigusteadus ( - 2005)
  • Õppeasutus
    Tartu Ülikool