Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 10.05.2021
Juhtivkomisjon: Maaelukomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Merry Aart
Vastutav ametnik: Marin Daniel

Eelnõu algteksti tutvustus

ELi loomatervise määruse rakendumisega ajakohastatakse Eesti õigusaktid. Senised siseriiklikud loomatervishoidu käsitlevad õigusaktid koondatakse ühtseks veterinaarseaduseks, mille eesmärk on koondada, ühtlustada ja ajakohastada valdkonna õigus, rakendada ELi loomatervise määrust ja teisi veterinaaria valdkonna ELi vahetult kohaldatavaid määruseid, sõnastada ELi liikmesriigi pädevusse jäävad sätted, rakendusprotseduurid ja volitusnormid, mis on vajalikud nõuete täpsemaks esitamiseks. Uus seadus aitab tagada ettevõtja jaoks parema õigusselguse ja Eesti õiguse sidususe ELi õigusaktidega. Oluliseks muudatuseks on ettevõtjate puhul teatud tegevusaladel loakohustuse muutumine teatamiskohustuseks, uued teatamiskohustused seoses maismaaloomade pidamisega ning uued loakohustused seoses ELi ühisturul kauplemisega. Teatud põllumajanduslooma puhul peab selle pidaja hakkama koostama bioturvalisuse kava. Läbimõeldud meetmed loomataudi ärahoidmiseks aitavad ära hoida loomataudide leviku. Nõue kehtib juba praegu seakasvatus- ja vesiviljelusettevõtetele. Edaspidi võib seda nõuet laiendada riskipõhiselt. Loomaliigid, kelle pidamisel tuleb bioturvalisuse kava koostada, kehtestab valdkonna eest vastutav minister oma määrusega. Bioturvalisuse kava ei pea koostama kodumajapidamises oma tarbeks peetava põllumajanduslooma pidamise korral. Seoses ELi loomatervise määruse kohaldumisega muutuvad mõnevõrra loomataudi ennetuse ja tõrje alused. Eriti ohtlike loomataudide tõrje korraldamine toimub Põllumajandus- ja Toiduameti koostatava situatsioonplaani alusel. Kehtivas seaduses sätestatud kohalikke ja riiklikke loomatauditõrje komisjone enam ei moodustata. Loomataudiohu ja puhkemise korral lähtutakse ELi loomatervise määrusest, veterinaarseadusest, situatsioonplaanist ja hädaolukorra seadusest.

Tekstid

384 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
17.11.2021 Avaldatud Riigi Teatajas
08.11.2021 Välja kuulutatud
27.10.2021 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
27.10.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 27.10.2021 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Teine lugemine
19.10.2021 Täiskogu korraline istung teisipäev, 19.10.2021 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
12.10.2021 Komisjoni istung teisipäev, 12.10.2021 kell 14.00

MAEK protokoll 12.10.2021

protokolli lisa SAIO määrus

MAEK protokoll 12.10.2021 asice

28.09.2021 Komisjoni istung teisipäev, 28.09.2021 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19.10.2021 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 27.10.2021 14:00

protokoll asice

protokoll

Esimene lugemine
01.06.2021 Täiskogu korraline istung teisipäev, 1.06.2021 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
18.05.2021 Komisjoni istung teisipäev, 18.05.2021 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 01.06.2021 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata ettekandjaks maaelukomisjoni aseesimees Merry Aart

protokoll asice

protokoll

protokolli lisa MeM ettekanne 384SE

Algatamine
11.05.2021 Menetlusse võetud
10.05.2021 Algatatud

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Marin Daniel

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraad)
  • Eriala
    Õigusteadus ( - 2005)
  • Õppeasutus
    Akadeemia Nord