Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 06.05.2024
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Jaak Aab
Vastutav ametnik: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga standardiseeritakse ja lihtsustatakse raamatupidamise seaduse nõudeid e-arvete ringlusele ja vormistamisele. Avalikus sektoris on e-arvete esitamine Eestis olnud kohustuslik alates 2019. aastast, kuid e-arvete laiem levik erasektoris on pigem takerdunud. Eelnõu eesmärk on soodustada ühtse e-arvete Euroopa standardi rakendumist ja toetada digitaalse arveldamise täielikku kasutuselevõtmist avaliku sektori kõrval ka erasektoris. Eelnõu kohaselt muudetakse raamatupidamiskohustuslase äriregistris e-arve vastuvõtjana registreerimise korda. Kehtiva õiguse järgi algatab äriregistris registreerimise Eestis tegutsev e-arvete käitleja (sageli nimetatud ka ’e-arve operaator’), keda ettevõtja on selleks eelnevalt nende vahel sõlmitud lepingus volitanud. Pärast käitleja avaldust ja ettevõtjalt vastava kinnituse pärimist ning saamist registreerib äriregister ettevõtja e-arve vastuvõtjaks. Tulevikus ettevõte küll võib, kuid ei pruugi kasutada Eestis paikneva e-arvete operaatori teenuseid. Seetõttu on otstarbekas muuta registreerimine avatumaks ja võimaldada selle algatamist ka ettevõtja enese poolt. Kehtiv õigus sätestab paralleelselt kahe tehnilise standardi kasutamise: e-arve peab vastama kas Eesti standardile või Euroopa standardile. Eelnõuga nähakse ette, et edaspidi jääb kehtima ainult Euroopa standard. Seejuures jääb kehtima seaduses sätestatud tehingu- ja formaadivabaduse printsiip: algdokumendi vorming ja esitamise tingimused lepitakse reeglina kokku tehingupartnerite vahel. Kohustus Euroopa e-arve standardi kasutamiseks eksisteerib vaikimisi juhul kui ostja nõuab müüjalt e-arve esitamist ja pooled ei ole kokku leppinud teises formaadis. Eelnõuga ei keelata ühegi senise arveformaadi edasi kasutamist. E-arvete esituskohustuse ulatus on senises seaduses fikseeritud üldise kohustusena kõikidele raamatupidamiskohustuslastele – nad on kohustatud esitama e-arve, kui ostjaks on avaliku sektori üksus. Siinse muudatusega pööratakse regulatsioon senisega võrreldes vastupidiseks: määratletakse see mitte müüja kohustusena teatud ostjatele e-arvet esitada, vaid ostja õigusena müüjalt e-arvet nõuda. Antud õigus laieneb kõikidele raamatupidamiskohustuslastele, kes on end e-äriregistris e-arve vastuvõtjana registreerinud. Nende hulgas on ka kõik avaliku sektori raamatupidamiskohustuslased. Lisaks nähakse ette, et edaspidi tuleb konsolideerimisgrupi tegevusaruandes näidata konsolideerimisgrupi finantssuhtarvud (kehtiva õiguse järgi vaid emaettevõtja finantssuhtarvud). Konsolideerimisgrupi tegevusaruanne hõlmab kogu grupi tegevust ja seetõttu on ootuspärane sealt leida konsolideerimisgrupi finantssuhtarvud, mitte ainult konsolideeriva üksuse finantssuhtarvud. Uuesti kehtestatakse ka seaduse lisa 1 (bilansiskeem). Bilansiskeemi lisatakse „muude nõuete“ alla eraldi ka „laenunõuded“.

Tekstid

428 SE Eelnõu menetluskäik

06.05.2024
Algatatud
07.05.2024
Menetlusse võetud
14.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 14.05.2024 kell 14.00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Jaak Aab
27.05.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 27.05.2024 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 05.06.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
05.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.06.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
06.05.2024
Algatatud
07.05.2024
Menetlusse võetud
14.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 14.05.2024 kell 14.00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Jaak Aab
27.05.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 27.05.2024 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 05.06.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
05.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.06.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm

Arvamused

 • 24.07.2024

  Rahandusministeeriumi arvamus raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 428 SE kohta

 • 20.06.2024

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 428 SE kohta

 • 18.06.2024

  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arvamus raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 428 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Piia Schults

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool