Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 15.01.2018
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Sven Sester
Vastutav ametnik: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga leevendatakse elektrijaama ja tarbija vahel otseliini ning suletud jaotusvõrkude rajamise kriteeriume. Eelnõuga muudetakse taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetusskeemi põhimõtteid (sisaldusid varasemalt eelnõus (290 SE) (elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu)). Eelnõuga eristatakse olemasolevad tootjad, kes saavad 12aastase toetusperioodi lõpuni praegu kehtivate toetusmäärade alusel toetust edasi. Seadusesse lisatakse rahvusvaheliste koostöömehhanismide regulatsioon, mis soodustab taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamist. Eelnõuga sätestatakse senisest täpsemad võrgutasude metoodika koostamise alused, mis peaks tagama võrguettevõtjate investorite ja tarbijate makstavate võrgutasude arvutamisel suurema õiguskindluse ning -selguse.

Tekstid

576 SE Eelnõu menetluskäik

15.01.2018
Algatatud
16.01.2018
Menetlusse võetud
22.01.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 22.01.2018 11:10
Otsus: Määrata ettekandjaks Sven Sester
05.03.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 05.03.2018 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 14.03.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 28.03.2018 17:00
14.03.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.03.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
10.04.2018
Komisjoni istung teisipäev, 10.04.2018 14:00
15.05.2018
Komisjoni istung teisipäev, 15.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 30.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 06.06.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
28.05.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 28.05.2018 11:10
Otsus: Taotleda Riigikogu juhatuselt ülalnimetatud eelnõu teise lugemise materjalide osas vastavalt RKKTS §-le 62 dokumentide kättesaadavaks tegemise tähtaja lühendamist ja määrata uueks tähtajaks teisipäev, 29. mai kl 17:00, kuna komisjon soovis eelnõu mõnda muudatusettepanekut oma 28. mai istungil täiendavalt arutada ja dokumentide ettevalmistamine nõuab seetõttu enam aega.
30.05.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.05.2018 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
06.06.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.06.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
07.06.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
19.06.2018
Välja kuulutatud
29.06.2018
Avaldatud Riigi Teatajas
15.01.2018
Algatatud
16.01.2018
Menetlusse võetud
22.01.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 22.01.2018 11:10
Otsus: Määrata ettekandjaks Sven Sester
05.03.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 05.03.2018 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 14.03.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 28.03.2018 17:00
14.03.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.03.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
10.04.2018
Komisjoni istung teisipäev, 10.04.2018 14:00
15.05.2018
Komisjoni istung teisipäev, 15.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 30.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 06.06.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
28.05.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 28.05.2018 11:10
Otsus: Taotleda Riigikogu juhatuselt ülalnimetatud eelnõu teise lugemise materjalide osas vastavalt RKKTS §-le 62 dokumentide kättesaadavaks tegemise tähtaja lühendamist ja määrata uueks tähtajaks teisipäev, 29. mai kl 17:00, kuna komisjon soovis eelnõu mõnda muudatusettepanekut oma 28. mai istungil täiendavalt arutada ja dokumentide ettevalmistamine nõuab seetõttu enam aega.
30.05.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.05.2018 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
06.06.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.06.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
07.06.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
19.06.2018
Välja kuulutatud
29.06.2018
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

 • 13.08.2019

  Selgitustaotlus elektrituruseaduse kohta

 • 28.05.2018

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus Eesti Taastuvenergia Koja (ETEK) täiendavale arvamusele elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu 290 SE kohta

 • 22.05.2018

  Eesti Taastuvenergia Koja (ETEK) täiendav arvamus elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu 290 SE kohta

 • 17.05.2018

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukoht MTÜ Tuuletehnoloogia Liidu õiguslikule analüüsile

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Piia Schults

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool