Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 15.01.2018
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Sven Sester
Vastutav ametnik: Piia Schults

Tutvustus

Eelnõuga leevendatakse elektrijaama ja tarbija vahel otseliini ning suletud jaotusvõrkude rajamise kriteeriume. Eelnõuga muudetakse taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetusskeemi põhimõtteid (sisaldusid varasemalt eelnõus (290 SE) (elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu)). Eelnõuga eristatakse olemasolevad tootjad, kes saavad 12aastase toetusperioodi lõpuni praegu kehtivate toetusmäärade alusel toetust edasi. Seadusesse lisatakse rahvusvaheliste koostöömehhanismide regulatsioon, mis soodustab taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamist. Eelnõuga sätestatakse senisest täpsemad võrgutasude metoodika koostamise alused, mis peaks tagama võrguettevõtjate investorite ja tarbijate makstavate võrgutasude arvutamisel suurema õiguskindluse ning -selguse.

Tekstid

576 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
29.06.2018 Avaldatud Riigi Teatajas
19.06.2018 Välja kuulutatud
07.06.2018 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
06.06.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.06.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Teine lugemine
30.05.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.05.2018 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
28.05.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 28.05.2018 11:10
Otsus: Taotleda Riigikogu juhatuselt ülalnimetatud eelnõu teise lugemise materjalide osas vastavalt RKKTS §-le 62 dokumentide kättesaadavaks tegemise tähtaja lühendamist ja määrata uueks tähtajaks teisipäev, 29. mai kl 17:00, kuna komisjon soovis eelnõu mõnda muudatusettepanekut oma 28. mai istungil täiendavalt arutada ja dokumentide ettevalmistamine nõuab seetõttu enam aega.

Protokoll

Protokoll

Protokoll

15.05.2018 Komisjoni istung teisipäev, 15.05.2018 14:00
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 30.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Saata kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse, 06.06.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Esimene lugemine
10.04.2018 Komisjoni istung teisipäev, 10.04.2018 14:00
14.03.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.03.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
05.03.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 05.03.2018 11:10
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 14.03.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 28.03.2018 17:00

Protokoll

Protokoll

Algatamine
22.01.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 22.01.2018 11:10
Otsus: Määrata ettekandjaks Sven Sester

Protokoll

Protokoll

16.01.2018 Menetlusse võetud
15.01.2018 Algatatud

Arvamused

 • 28.05.2018

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus Eesti Taastuvenergia Koja (ETEK) täiendavale arvamusele elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu 290 SE kohta
  Arvamuse esitaja: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

 • 22.05.2018

  Eesti Taastuvenergia Koja (ETEK) täiendav arvamus elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu 290 SE kohta
  Arvamuse esitaja: MTÜ Eesti Taastuvenergia Koda

 • 17.05.2018

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukoht MTÜ Tuuletehnoloogia Liidu õiguslikule analüüsile
  Arvamuse esitaja: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

 • 10.05.2018

  Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi arvamus elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 576 SE kohta
  Arvamuse esitaja: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Piia Schults

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus (1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool