Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 15.01.2018
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Sven Sester
Vastutav ametnik: Piia Schults

Tutvustus

Eelnõuga leevendatakse elektrijaama ja tarbija vahel otseliini rajamise kriteeriume. Muudatused loovad paindlikuma võimaluse rajada kuni 6 km pikkune otseliin, mis soodustab investeeringuid energiamahukatesse tootmistesse. Seni saab otseliini rajada vaid tootjaga samale või sellega piirnevale kinnistule. Otseliini abil elektri tarbimine võib olla majanduslikult soodsam, kui kehtiv võrguteenuse hind. Juhul, kui kõik tehnilisi eelduseid omavad suurtarbijad kasutaksid loodavat võimalust, ei too muudatus kaasa olulist mõju olemasolevate tarbijate elektri lõpphinnale ja muutus jääks alla 1 protsendi. Eelnõuga sätestatakse senisest täpsemad võrgutasude metoodika koostamise alused. See tagab võrguettevõtjate investorite ja tarbijate makstavate võrgutasude suuruse õiguskindluse ning -selguse. Seaduses puuduvad seni detailsed kriteeriumid näiteks põhivara kulumi arvestusele, samuti võrguteenuse osutamisega mitteseotud kulude (nt trahvid ja viivised, sponsorlus, kingitused, annetused) võrguteenuse hinda lülitamise keeld. Muudatuse eeskujuks on varem maagaasisektoris tehtud muudatus. Riigi üldise energiatõhususkohustuse täitmisel võimaldatakse edaspidi arvesse võtta ka juriidiliste isikute, milles riigil on enamusotsustusõigus, poolt tehtud energiatõhususega seonduvaid tegevusi. Energiatõhususe direktiivi nõuete järgimiseks peab Eesti määrama aastateks 2014-2020 energiatõhususe eesmärgi, mis seisneb tarbijate poolt kokkuhoitud energias. Seletuskirjas märgitakse, et olemasolevate poliitikameetmetega on võimalik täita Eesti üldisest energiatõhususkohustusest 97 protsenti. Muudatuse tulemusel on näiteks võrguettevõtjatel võimalik teha lõpptarbijate juures energiasäästu saavutamisega seonduvaid kulutusi ning investeeringuid kuni ühe protsendi ulatuses viimase kolme aasta keskmisest müügitulust. Muudatusel on tõenäoliselt mõju võrguteenuse hinnale, kuid see mõju on marginaalne ehk vähem kui üks protsent. Loobutakse mitmest tegevusloa (nt elektrimüügi tegevusluba, kuni 200 kW nimivõimsusega seadmega elektritootmine) nõudest, mis vähendavad ettevõtete halduskoormust ja sellega seoses ka riigieelarvesse riigilõivudest laekuvaid tulusid umbes 50 000 eurot aastas. Selleks, et soodustada elektri väiketootmist 100 kW kuni 200 kW nimivõimsusega tootmisseadmetega, leevenevad väiketootjatele esitatavaid nõuded. Näiteks puudub neil edaspidi aktsia- või osakapitalinõue 31 950 eurot, mis võimaldab piiratud võimsusega seadmetega elektrit toota ka näiteks korteriühistutel.

Tekstid

576 SE Eelnõu menetluskäik

Teine lugemine
30.05.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.05.2018 14:00
28.05.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 28.05.2018 11:10
15.05.2018 Komisjoni istung teisipäev, 15.05.2018 14:00
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 30.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Saata kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse, 06.06.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
Esimene lugemine
10.04.2018 Komisjoni istung teisipäev, 10.04.2018 14:00
14.03.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.03.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
05.03.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 05.03.2018 11:10
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 14.03.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 28.03.2018 17:00

Protokoll

Protokoll

Algatamine
22.01.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 22.01.2018 11:10
Otsus: Määrata ettekandjaks Sven Sester

Protokoll

Protokoll

16.01.2018 Menetlusse võetud
15.01.2018 Algatatud

Arvamused

 • 17.05.2018

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukoht MTÜ Tuuletehnoloogia Liidu õiguslikule analüüsile
  Arvamuse esitaja: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

 • 10.05.2018

  Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi arvamus elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 576 SE kohta
  Arvamuse esitaja: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

 • 10.05.2018

  Konkurentsiameti arvamus elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 576 SE kohta
  Arvamuse esitaja: Konkurentsiamet

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Piia Schults

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus (1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool