Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 06.12.2021
Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Vilja Toomast
Vastutav ametnik: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Äriregistri seadus sätestab äriregistri andmekoosseisu, kannete tegemise ning registri pidamise korra, järelevalve ja vastutuse. Äriregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille pidamise eesmärk on koguda, säilitada ja avalikustada teavet Eesti õiguse järgi asutatud eraõiguslike juriidiliste isikute, Eestis tegutsevate füüsilisest isikust ettevõtjate ja välismaa äriühingute filiaalide kohta. E-äriregister on veebiplatvorm, mille kaudu saab äriregistrisse avaldusi esitada ning juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate kohta avalikustatud andmetega tutvuda. E-äriregistris võib peale äriregistri andmete avalikustada ka teistest andmekogudest ja teiste teenuste kaudu kättesaadavaid avalikke andmeid. Eelnõu eesmärk on juriidiliste isikute registrimenetluse ühtlustamine. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste register uudetakse äriregistri osaks, mis muudab registrimenetluse lihtsamaks ja selgemaks nii ettevõtjatele kui registripidajale. Muudest muudatustest on kõige olulisemad osaühingut puudutavad muudatused, sest eelnõu kohaselt kaotatakse osaühingu miinimumkapitali nõue ja osanike nimekirja hakatakse pidama äriregistrist. Eelnõuga parandatakse ka registripidaja järelevalvevõimalusi, suunates juriidilisi isikuid paremini oma aruandluskohustust täitma. Selleks lihtsustatakse ja kiirendatakse majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu registrist kustutamist. Registripidaja järelevalvevõimalusi laiendatakse tagamaks äriregistri andmete usaldusväärsust ja ettevõtjate aruandluskohustuse täitmist. Kaotatakse osaühingu miinimumkapitali nõue, mis sunnib asutajad senisest enam läbi mõtlema osaühingu tegevuse jaoks vajaliku kapitali. Kui praegu valitakse osaühingu asutamisel valdavalt automaatselt seaduses kehtestatud miinimumkapital, mida ei pea ka sisse maksma ja mis seetõttu ei ütle suurt midagi osaühingu usaldusväärsuse ja asutamise läbimõelduse kohta, siis edaspidi selle võimaluse puudumisel annab valitud ja sisse makstud osakapital vajalikku informatsiooni osaühingu usaldusväärsuse kohta ka kolmandatele isikutele. Lisaks on kehtiv miinimumkapital 2500 eurot kaotanud oma väärtuse võrreldes selle summa algse kehtestamise ajaga 1995. aastal. Eelnõuga luuakse e-äriregistrisse võimalus broneerida ärinime kuueks kuuks, et oleks paremini võimalik äriühingu asutamist ette valmistada ja sobiv ärinimi oleks olemas äriregistrile avaldust esitades. Seaduse jõustumine on jagatud kolme etappi, kuna infosüsteemide arenduste maht on suur ja ühes etapis jõustumine poleks seetõttu võimalik. Seaduse üldine jõustumistähtaeg on 1. veebruar 2023, osanike nimekirja muudatused jõustuvad 1. septembril 2023 ja ärinime broneerimine ning kindlal kuupäeval kande taotlemise võimalus 1. märtsil 2024.

Tekstid

493 SE Eelnõu menetluskäik

06.12.2021
Algatatud
07.12.2021
Menetlusse võetud
17.01.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 17.01.2022 kell 11.15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 25.01.2022 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 08.02.2022 16:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks õiguskomisjoni liige Vilja Toomast
26.01.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.01.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
22.02.2022
Komisjoni istung teisipäev, 22.02.2022 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
14.03.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 14.03.2022 kell 11.15
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
21.03.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 21.03.2022 kell 11.15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 06.04.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 13.04.2022 14:00
07.04.2022
Täiskogu korraline istung neljapäev, 7.04.2022 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
13.04.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.04.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
14.04.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
27.04.2022
Välja kuulutatud
05.05.2022
Avaldatud Riigi Teatajas
06.12.2021
Algatatud
07.12.2021
Menetlusse võetud
17.01.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 17.01.2022 kell 11.15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 25.01.2022 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 08.02.2022 16:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks õiguskomisjoni liige Vilja Toomast
26.01.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.01.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
22.02.2022
Komisjoni istung teisipäev, 22.02.2022 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
14.03.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 14.03.2022 kell 11.15
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
21.03.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 21.03.2022 kell 11.15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 06.04.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 13.04.2022 14:00
07.04.2022
Täiskogu korraline istung neljapäev, 7.04.2022 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
13.04.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.04.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
14.04.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
27.04.2022
Välja kuulutatud
05.05.2022
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Linnar Liivamägi

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
  • Eriala
    Õigusteadus ( - 1989)
  • Õppeasutus
    Tartu Riiklik Ülikool