Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 04.11.2019
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Mihhail Korb
Vastutav ametnik: Henrik Mägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tugevdatakse tarbijate huvide kaitset e-kaubanduses ja parandatakse asutuste vahelist koostööd piiriüleste rikkumiste avastamisel ja lahendamisel. Eelnõuga tehakse täiendused, mis on vajalikud uue tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise tagamist ja asutuste vahelist koostööd käsitleva EL-i otsekohalduva määruse (nn CPC määrus) rakendamiseks. Lisaks muudetakse tarbijavaidluste komisjoni menetluskorda paindlikumaks. CPC määrusega suunatakse liikmesriike tagama järelevalveasutustele piisavaid volitusi, mis võimaldavad teha tõhusat järelevalvet digitaalses keskkonnas. Seetõttu antakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) täiendavad õigused järelevalve tegemisel digitaalses keskkonnas – õigus saada teavet igalt isikult (sh krediidiasutustelt), tehingus vastutava isiku tuvastamisel. Samuti antakse TTJA-le õigus äärmuslikul juhul takistada tarbijate õiguste tagamiseks juurdepääsu veebiliidesele (nt e-poele, mobiilirakendusele). Õiguste kasutamine peab olema põhjendatud ja proportsionaalne, arvestades rikkumise laadi ning võimaliku kahju suurust ja olemust. Määruse rakendamiseks täiendatakse ja ühtlustatakse CPC määrusega hõlmatud valdkondades sanktsioone. Tarbijavaidluste komisjoni menetluses tehakse muudatused, et tõhustada ja lihtsustada tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist. Näiteks võimaldatakse vaidluste lahendamist üheliikmelises komisjonis ja kaebaja nõusolekul kirjalikus menetluses ilma istungita.

Tekstid

103 SE Eelnõu menetluskäik

04.11.2019
Algatatud
05.11.2019
Menetlusse võetud
05.11.2019
Komisjoni väljasõiduistung teisipäev, 5.11.2019 kell 13.50
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13.11.2019 14:00
12.11.2019
Komisjoni istung teisipäev, 12.11.2019 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata ettekandjaks Mihhail Korb
13.11.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.11.2019 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
02.12.2019
Komisjoni istung esmaspäev, 2.12.2019 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 11.12.2019 14:00
09.12.2019
Komisjoni istung esmaspäev, 9.12.2019 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 18.12.2019 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
11.12.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.12.2019 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
18.12.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.12.2019 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
18.12.2019
Saadetud Vabariigi Presidendile
30.12.2019
Välja kuulutatud
08.01.2020
Avaldatud Riigi Teatajas
04.11.2019
Algatatud
05.11.2019
Menetlusse võetud
05.11.2019
Komisjoni väljasõiduistung teisipäev, 5.11.2019 kell 13.50
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13.11.2019 14:00
12.11.2019
Komisjoni istung teisipäev, 12.11.2019 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata ettekandjaks Mihhail Korb
13.11.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.11.2019 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
02.12.2019
Komisjoni istung esmaspäev, 2.12.2019 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 11.12.2019 14:00
09.12.2019
Komisjoni istung esmaspäev, 9.12.2019 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 18.12.2019 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
11.12.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.12.2019 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
18.12.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.12.2019 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
18.12.2019
Saadetud Vabariigi Presidendile
30.12.2019
Välja kuulutatud
08.01.2020
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

 • 06.12.2019

  Eesti Advokatuuri täiendav arvamus tarbjakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus eelnõu 103 SE kohta

 • 06.12.2019

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus tarbjakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus eelnõu 103 SE kohta

 • 27.11.2019

  Eesti Advokatuuri arvamus tarbjakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus eelnõu 103 SE kohta

 • 27.11.2019

  Eesti Pangaliidu arvamus tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 103 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside