Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 14.12.2020
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Kalvi Kõva
Vastutav ametnik: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle ELi direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (sidedirektiiv), mille ülevõtmise tähtaeg on 21. detsember 2020. Seletuskirjas märgitakse, et võrreldes 2002. aastaga, mil liberaliseeriti telekommunikatsiooni turg ja võeti vastu uus õigusraamistik, on elektroonilise side turg kiiresti edasi arenenud ja elektroonilise side sektor on muutunud majanduselu tähtsamaks osaks. Sidesektor on digitaalmajanduse võimaldaja. Sellega koos on muutunud ka elektroonilise side teenuse tarbijate käitumisharjumused, üha enam kasutatakse traditsiooniliste sideteenuste (telefoni- ja mobiiltelefoniteenus) asemel andmesidel põhinevadi uusi teenuseid nn OTT-teenuseid (Over The Top teenus), mis pakuvad traditsioonilistele sideteenustele sarnaseid teenuseid. OTT-teenused on näiteks Skype, WhatsApp, Viber jt. Eelnõuga suurendatakse tarbijaõigusi, seda eelkõige sideteenuse lepingu lepingueelse teabe ja lepingu lühikokkuvõtte esitamise näol. Lepingueelse teabega antakse tarbijale võimalikult üksikasjalik ülevaade pakutavast sideteenusest, mis peaks ära hoidma arusaamatusi lepingus sätestatud sideteenuse ja reaalsuse vahel.

Tekstid

301 SE Eelnõu menetluskäik

Kolmas lugemine
21.09.2021 Tagasi võetud
15.09.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.09.2021 14:00
14.09.2021 Komisjoni istung teisipäev, 14.09.2021 kell 14.00
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
Otsus: Koostada eelnõu kolmandaks lugemiseks seletuskiri

Protokoll

Protokoll asice

13.09.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 11.10
Otsus: taotleda Riigikogu juhatuselt kolmanda lugemise materjalide osas vastavalt RKKTS §-le 62 dokumentide kättesaadavaks tegemise tähtaja lühendamist ja määrata uueks tähtajaks teisipäev, 14. september kl 17:15, kuna komisjon jätkab eelnõu arutelu oma homsel istungil ja dokumentide ettevalmistamine nõuab seetõttu enam aega.
Otsus: Jätkata arutelu 14. septembri majanduskomisjoni istungil kell 14.00 ning kutsuda istungile Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna esindaja.

Lisa 1 (transpordi arengukava)

Protokoll asice

Protokoll

17.06.2021 Saadetud kolmandale lugemisele
Teine lugemine
16.06.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.06.2021 14:00
Otsus: Teine lugemine lõpetatud
Stenogramm
07.06.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 7.06.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 14.06.2021 15:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 17.06.2021 10:00

Protokoll

Protokoll asice

Lisa 1 (Transpordiameti struktuurimuudatused)

18.05.2021 Komisjoni istung teisipäev, 18.05.2021 kell 14.00

Protokoll asice

Protokoll

17.05.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 17.05.2021 kell 11.50

Protokoll

Protokoll asice

04.05.2021 Komisjoni istung teisipäev, 4.05.2021 kell 14.00

Protokoll asice

Protokoll

Esimene lugemine
01.06.2021 Komisjoni istung teisipäev, 1.06.2021 kell 14.00
Otsus: Võtta punkt päevakorrast välja

Protokoll

Lisa 4 (Statistikaameti esitlus)

Lisa 2 (gaasiturud- ja võrgud esitlus)

Lisa 3 (Töötukassa esitlus)

Lisa 1 (ühisettevõtete esitlus)

Protokoll asice

24.03.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 24.03.2021 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
15.03.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 15.03.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 24.03.2021 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Kalvi Kõva
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Lisa 2 (301 SE tutvustus)

Protokoll asice

Protokoll

Lisa 1 (344 SE tutvustus)

Algatamine
11.01.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 11.01.2021 kell 11.10
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Kai Rimmel

Protokoll

Lisa 1 (SoM ettekanne)

Protokoll asice

15.12.2020 Menetlusse võetud
14.12.2020 Algatatud

Arvamused

 • 14.09.2021

  Elisa Eesti arvamus Elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 301 SE kohta

 • 23.08.2021

  MTÜ Kogukonna Hüvanguks arvamus elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 301 SE kohta

 • 13.07.2021

  Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) täiendav arvamus (siseandmete säilitamine) elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 301 SE kohta

 • 06.07.2021

  Elisa Eesti AS täiendav arvamus elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 301 SE kohta

  Arvamus asice

  Arvamus

  E-teade

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Kaido Rosin

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Õppeasutus
  Tallinna Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut