Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 29.04.2024
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Andre Hanimägi
Vastutav ametnik: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Seaduse muutmisega jätkatakse hooldusreformi elluviimist ja omastehooldajate koormuse vähendamist. Eelnõu kohaselt kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduses päeva- ja nädalahoiuteenuse regulatsioon ning sellega seoses täiendatakse ka käibemaksuseadust, rahvatervise seadust ja riigilõivuseadust, samuti muudetakse rahvastikuregistri seadust. Eelnõu kohaselt luuakse päeva- ja nädalahoiuteenus intellektipuudega inimestele, kes toetusvajaduselt on sarnased äärmusliku toetusvajadusega inimeste ööpäevaringset erihooldusteenust kasutavate inimestega, kuid kellel on võimalik elada osa ajast koos lähedastega oma kodus ja kes vajavad kas päevasel ajal või ka ajutiselt ööpäevaringset teenust. Seni on sihtrühm kasutanud igapäevaelu toetamise teenust, mille eest on riigi poolt teenuseosutajale tasutud kõrgemas määras. Teenuse reguleerimisega seaduses luuakse selgus teenuse osutamisel nii teenusesaaja kui ka teenuseosutaja jaoks. Teenust saavatele isikutele tagatakse teenusele nõuete ja tingimuste kehtestamisega ühetaolise ja kvaliteetse teenuse osutamine. Teenusele juurdepääsu tagamise huvides täpsustatakse, et igapäevaelu toetamise puhul on kohustus tagada teenuseosutaja kasutuses või omandis olevate ruumidega seotud kulude katmine sellel kohaliku omavalitsuse üksusel (KOV), kus inimene rahvastikuregistri kohaselt elab. Elukoha registreerimisel luuakse erisus neile inimestele, kes viibivad ööpäevaringset sotsiaalteenust osutavas hoolekandeasutuses ja kelle registreeritud elukohaks on jäänud erihoolekandeasutuste reorganiseerimise käigus suletud erihooldekodu, selle asukoha KOV või kellel puudub erihooldekodu sulgemise järel rahvastikuregistris kehtiv elukoha aadress.

Tekstid

421 SE Eelnõu menetluskäik

29.04.2024
Algatatud
30.04.2024
Menetlusse võetud
06.05.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 6.05.2024 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 15.05.2024 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Andre Hanimägi
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
15.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.05.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
29.04.2024
Algatatud
30.04.2024
Menetlusse võetud
06.05.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 6.05.2024 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 15.05.2024 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Andre Hanimägi
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
15.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.05.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm

Arvamused

 • 14.06.2024

  Eesti Puuetega Inimeste Koja arvamus sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erihoolekandeteenused ja elukoha aadressi muutmine) eelnõu 421 SE kohta

 • 29.05.2024

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erihoolekandeteenused ja elukoha aadressi muutmine) eelnõu 421 SE kohta

 • 27.05.2024

  SA Päikesekodu Teenused arvamus sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erihoolekandeteenused ja elukoha aadressi muutmine) eelnõu 421 SE kohta

 • 14.05.2024

  Kaasamiskiri 421 SE

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Heidi Barot

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool