Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 12.10.2020
Juhtivkomisjon: Kultuurikomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Marko Šorin
Vastutav ametnik: Angelika Berg

Eelnõu algteksti tutvustus

Konventsiooni eesmärk on edendada rahvusvahelist filmialast koostööd Euroopas. Konventsiooni uuendamise tingis asjaolu, et alates 1992. aastast on filmitööstus olulisel määral nii tehniliselt, majanduslikult kui ka kunstiliselt edasi arenenud. Uus tehnoloogia on muutnud filmide tootmise-, levi- ja linastusmeetodeid ning osalisriikides on riiklikud filmivaldkonna rahastuskeemid muutunud mitmekesisemaks. Konventsioon kohaldub koostööfilmidele näiteks mängu-, anima- ja dokumentaalfilmid, mis on mõeldud kinos näitamiseks ja milles osaleb üldreeglina vähemalt kolm tootjat kolmest liikmesriigist. Vastavate riikide koostööprojektid tuleb osalisriigi pädevas asutuses registreerida ja taotleda kaastootmisprojekti staatust. Kaastootmisprojekti staatuse saamisel on võimalik taotleda toetust avalikest vahenditest. Eesti jaoks on konventsiooniga ühinemine oluline, et osaleda kaastootmisprojektides, kus tootja panus jääb alla 10 protsendi filmi tootmiskuludest, aga ei ole väiksem kui 5 protsenti. Võrreldes 1992. aasta konventsiooniga on minimaalset vajalikku vähemuskaastootja rahalist panust vähendatud ning see avab eelkõige väikeriikidele võimaluse osaleda senisest enamates kaastootmisprojektides. Kaastootmine on olulise tähtsusega keskmisest suurema eelarvega Eesti filmide tegemisel, kuna ainuüksi Eesti poolse rahastusega neid filme ei ole võimalik toota. Konventsiooni rakendamine ei too kaasa lisakulutusi riigieelarvest, kuna sätestatud eesmärgid saavutatakse Kultuuriministeeriumi ja Sihtasutuse Eesti Filmi Instituudi eelarve piires. Konventsioon jõustub Eesti suhtes selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele ratifitseerimiskirja deponeerimise päevast.

Tekstid

258 SE Eelnõu menetluskäik

12.10.2020
Algatatud
13.10.2020
Menetlusse võetud
19.10.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 19.10.2020 kell 11.10 A. Rei ruumis
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 28.10.2020 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Marko Šorin
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
28.10.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 28.10.2020 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
24.11.2020
Komisjoni istung teisipäev, 24.11.2020 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 09.12.2020 14:00
07.12.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 7.12.2020 kell 11.10 A. Rei ruumis
09.12.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.12.2020 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
10.12.2020
Saadetud Vabariigi Presidendile
15.12.2020
Välja kuulutatud
17.12.2020
Avaldatud Riigi Teatajas
12.10.2020
Algatatud
13.10.2020
Menetlusse võetud
19.10.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 19.10.2020 kell 11.10 A. Rei ruumis
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 28.10.2020 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Marko Šorin
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
28.10.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 28.10.2020 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
24.11.2020
Komisjoni istung teisipäev, 24.11.2020 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 09.12.2020 14:00
07.12.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 7.12.2020 kell 11.10 A. Rei ruumis
09.12.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.12.2020 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
10.12.2020
Saadetud Vabariigi Presidendile
15.12.2020
Välja kuulutatud
17.12.2020
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

  • 28.10.2020

    Eelnõu 258 SE huvirühmade kaasamine

Tagasiside