Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 27.09.2017
Juhtivkomisjon: Kultuurikomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Heljo Pikhof
Vastutav ametnik: Atko-Madis Tammar

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu muudab hariduslike erivajadustega õpilastele õppe korraldamisega seonduvat regulatsiooni. Eelnõu suurendab tugispetsialistide toetust, et tõsta lastele vajalike tugiteenuste kättesaadavust. Lisaks nähakse eelnõuga ette regulatsioon riiklike haridusstipendiumite ja –preemiate maksmiseks haridusasutustes töötavatele inimestele. Eelnõu järgi on põhihariduse korraldamine haridusliku erivajadustega õpilaste ehk tuge vajavate õpilaste osas, kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanne. Kuigi ka senini on lähtutud kaasava hariduse põhimõttest, mille kohaselt peaksid tuge vajavad õpilased üldjuhul õppima elukohajärgses koolis ja ühtse põhikooli riikliku õppekava järgi, siis kehtiva õiguse järgi on riigil kohustus asutada ja pidada koole raskema haridusliku erivajadustega õpilastele. Riik jätkab erivajadusega lastele suunatud koolide pidamist leppides kohaliku omavalitsuse üksustega kokku nende pidamise võimalikus üleandmises. Eelnõu järgi on koolis tagatud vähemalt eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi (tugispetsialistid) teenus. Kui tugispetsialisti pakutav üldine tugi ei anna õpilase arenguks soovitud tulemusi, siis on koolil võimalik õpilasele rakendada valdkonna eest vastutava ministri moodustatud koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel ja vanema nõusolekul tõhustatud tuge või erituge. Eelnõu järgi toimub õpilasele tõhustatud toe või eritoe vajaduse hindamine koolivälise nõustamismeeskonna ja kooli koostöös. Koolil on õigus õppetöö läbiviimist vastavalt kohandada. Selleks nähakse nii munitsipaalkoolide kui ka eraüldhariduskoolide pidajatele lisaks haridustoetusele ette vahendid kooli tegevuskuludeks (näiteks kohandatud õppevahendid ja keskkond). Lisaks suurendatakse kohalike omavalitsuste võimekust eraldades toetust ka üldist tuge pakkuvate tugispetsialistide teenuse kättesaadavuseks. Eelnõu näeb ette haridusvaldkonna töötajate tunnustamiseks riiklike hariduspreemiaid. Valdkonna eest vastutav minister määrab riiklikke haridusstipendiume

Tekstid

519 SE Eelnõu menetluskäik

27.09.2017
Algatatud
28.09.2017
Menetlusse võetud
09.10.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 9.10.2017
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18.10.2017 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Aadu Must
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 01.11.2017 17:15
19.10.2017
Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.10.2017 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
06.11.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 6.11.2017 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
13.11.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 13.11.2017 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
21.11.2017
Komisjoni istung teisipäev, 21.11.2017 14:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
04.12.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 4.12.2017 11:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
05.12.2017
Komisjoni istung teisipäev, 5.12.2017 14:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
12.12.2017
Komisjoni istung teisipäev, 12.12.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19.12.2017 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Saata kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse, 21.12.2017 10:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
Otsus: Pikendada menetlusdokumendite kättesaadavust esmaspäeval, 18. detsembril kl 17.15ni
19.12.2017
Täiskogu korraline istung teisipäev, 19.12.2017 10:00
Otsus: Teine lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
18.12.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 18.12.2017 11:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10.01.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
08.01.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 8.01.2018 11:10, ruumis L241
Otsus: Kinnitada kolmanda lugemise tekst
10.01.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.01.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
11.01.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
15.01.2018
Välja kuulutatud
22.01.2018
Avaldatud Riigi Teatajas
27.09.2017
Algatatud
28.09.2017
Menetlusse võetud
09.10.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 9.10.2017
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18.10.2017 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Aadu Must
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 01.11.2017 17:15
19.10.2017
Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.10.2017 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
06.11.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 6.11.2017 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
13.11.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 13.11.2017 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
21.11.2017
Komisjoni istung teisipäev, 21.11.2017 14:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
04.12.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 4.12.2017 11:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
05.12.2017
Komisjoni istung teisipäev, 5.12.2017 14:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
12.12.2017
Komisjoni istung teisipäev, 12.12.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19.12.2017 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Saata kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse, 21.12.2017 10:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
Otsus: Pikendada menetlusdokumendite kättesaadavust esmaspäeval, 18. detsembril kl 17.15ni
19.12.2017
Täiskogu korraline istung teisipäev, 19.12.2017 10:00
Otsus: Teine lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
18.12.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 18.12.2017 11:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10.01.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
08.01.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 8.01.2018 11:10, ruumis L241
Otsus: Kinnitada kolmanda lugemise tekst
10.01.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.01.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
11.01.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
15.01.2018
Välja kuulutatud
22.01.2018
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

Arvamused

Tagasiside