Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 27.09.2017
Juhtivkomisjon: Kultuurikomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Heljo Pikhof
Vastutav ametnik: Atko-Madis Tammar

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu muudab hariduslike erivajadustega õpilastele õppe korraldamisega seonduvat regulatsiooni. Eelnõu suurendab tugispetsialistide toetust, et tõsta lastele vajalike tugiteenuste kättesaadavust. Lisaks nähakse eelnõuga ette regulatsioon riiklike haridusstipendiumite ja –preemiate maksmiseks haridusasutustes töötavatele inimestele. Eelnõu järgi on põhihariduse korraldamine haridusliku erivajadustega õpilaste ehk tuge vajavate õpilaste osas, kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanne. Kuigi ka senini on lähtutud kaasava hariduse põhimõttest, mille kohaselt peaksid tuge vajavad õpilased üldjuhul õppima elukohajärgses koolis ja ühtse põhikooli riikliku õppekava järgi, siis kehtiva õiguse järgi on riigil kohustus asutada ja pidada koole raskema haridusliku erivajadustega õpilastele. Riik jätkab erivajadusega lastele suunatud koolide pidamist leppides kohaliku omavalitsuse üksustega kokku nende pidamise võimalikus üleandmises. Eelnõu järgi on koolis tagatud vähemalt eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi (tugispetsialistid) teenus. Kui tugispetsialisti pakutav üldine tugi ei anna õpilase arenguks soovitud tulemusi, siis on koolil võimalik õpilasele rakendada valdkonna eest vastutava ministri moodustatud koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel ja vanema nõusolekul tõhustatud tuge või erituge. Eelnõu järgi toimub õpilasele tõhustatud toe või eritoe vajaduse hindamine koolivälise nõustamismeeskonna ja kooli koostöös. Koolil on õigus õppetöö läbiviimist vastavalt kohandada. Selleks nähakse nii munitsipaalkoolide kui ka eraüldhariduskoolide pidajatele lisaks haridustoetusele ette vahendid kooli tegevuskuludeks (näiteks kohandatud õppevahendid ja keskkond). Lisaks suurendatakse kohalike omavalitsuste võimekust eraldades toetust ka üldist tuge pakkuvate tugispetsialistide teenuse kättesaadavuseks. Eelnõu näeb ette haridusvaldkonna töötajate tunnustamiseks riiklike hariduspreemiaid. Valdkonna eest vastutav minister määrab riiklikke haridusstipendiume

Tekstid

519 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
22.01.2018 Avaldatud Riigi Teatajas
15.01.2018 Välja kuulutatud
11.01.2018 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
10.01.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.01.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Stenogramm
08.01.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 8.01.2018 11:10, ruumis L241
Otsus: Kinnitada kolmanda lugemise tekst

Prot_168.bdoc

Prot 168 (08.01.2018)

18.12.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 18.12.2017 11:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10.01.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Prot_167.bdoc

Prot 167 - 18.12.2017

Teine lugemine
19.12.2017 Täiskogu korraline istung teisipäev, 19.12.2017 10:00
Otsus: Teine lugemine lõpetatud
Stenogramm
12.12.2017 Komisjoni istung teisipäev, 12.12.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19.12.2017 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Saata kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse, 21.12.2017 10:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
Otsus: Pikendada menetlusdokumendite kättesaadavust esmaspäeval, 18. detsembril kl 17.15ni

Prot_166.bdoc

Prot 166 - 12.12.2017

Esimene lugemine
05.12.2017 Komisjoni istung teisipäev, 5.12.2017 14:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Prot_164.bdoc

Prot 164

04.12.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 4.12.2017 11:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Prot_163.bdoc

Prot 163

21.11.2017 Komisjoni istung teisipäev, 21.11.2017 14:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Prot 161

Prot_161.bdoc

13.11.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 13.11.2017 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Prot 159

Prot_159.bdoc

06.11.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 6.11.2017 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Prot_157.bdoc

Prot 157

19.10.2017 Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.10.2017 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
09.10.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 9.10.2017
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18.10.2017 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Aadu Must
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 01.11.2017 17:15

Prot 151

Prot_151.bdoc

Algatamine
28.09.2017 Menetlusse võetud
27.09.2017 Algatatud

Muudatusettepanekud

Arvamused

Tagasiside