Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 19.01.2023
Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Andres Metsoja
Vastutav ametnik: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Arengukava seab peaeesmärgiks Eesti metsanduse kestlikkuse. Selleks tuleb metsanduses tagada metsaökosüsteemide ja nende elurikkuse püsimise ning kohanemine kliimamuutuste mõjuga. Metsasektor peab olema majanduslikult konkurentsivõimeline. Metsanduspoliitika peab olema kaasav ning arvestama sotsiaalsete ja kultuuriliste väärtustega. Arengukava koostamisel on keskne roll olnud mitmel juhtkogul, keskkonnaministeeriumi metsandusnõukogul, arengukava algatamiseks moodustatud töörühmal, rahva esindajatest koosnenud metsakogul, huvirühmadel, samuti muul tagasisidel. Arengukava annab põhjaliku ülevaate metsanduse olukorrast. Eesti metsamaa pindala on 2,3 miljonit hektarit, mis moodustab üle poole kogu Eesti maismaa (koos siseveekogudega) pindalast. Eesti metsamaa pindala on järjepidevalt suurenenud peamiselt endiste põllumajanduslike maade varal. Viimasel kümnendil on suurenenud ka looduskaitse alla kuuluva metsamaa osakaal. 2021 a andmeil on riigimetsamaa 1,08 miljonist hektarist nüüdseks range kaitse all rohkem kui kolmandik ning kogu Eesti metsamaa pindalast moodustab range kaitse all olev mets 17,5 protsenti. Metsa majandamine tähendab metsa uuendamist, kasvatamist, kasutamist ja kaitset. Metsade uuendamiseks kasutatakse uuendusraieid, mis jagunevad lage- ning turberaieteks. Uuendusraietele on seadusega pandud mitmeid piiranguid, näiteks raievanus, langi maksimaalne pindala, säilik- ja seemnepuude jätmine jm, et toetada ennekõike elurikkuse säilimist. Uuendusraiete mahud annavad suurema osa kogu aastasest raiemahust, aga raietele seatud tingimustega saab riik kaudselt neid mahtusid suunata. Erametsade uuendamine sõltub metsaseadusega määratud kohustuse järgimisest, et uuendusraiega raiutud puistud uuendataks õigel ajal, erametsaomanikule tehtud tulumaksuseaduse erisusest, metsa uuendamise toetustest ja metsapuutaimede kättesaadavusest turul. Metsaseaduse kohaselt koostatakse metsanduse suunamiseks iga kümne aasta jaoks metsanduse arengukava, milles määratakse metsanduse arengueesmärgid ning kirjeldatakse nende saavutamiseks vajalikke meetmeid ja vahendeid. Käesolev arengukava on kolmas järjestikune metsanduse arengudokument ja on jätkuks „Eesti metsanduse arengukavale 2011–2020“.

Tekstid

774 OE Eelnõu menetluskäik

Esimene lugemine
13.02.2023 Komisjoni istung esmaspäev, 13.02.2023 kell 11.10

Asendusliikme volikiri (Ott, Mölder)

Protokoll asice

Protokoll

Asendusliikme volikiri (Torm)

Asendusliikme volikiri (Torm)

09.02.2023 Komisjoni avalik istung neljapäev, 9.02.2023

Asendusliikme volikiri (Võrklaev)

Lisa

Asendusliikme volikiri (Ott, Mölder)

Asendusliikme volikiri (Võrklaev)

Protokoll

Protokoll asice

24.01.2023 Komisjoni istung teisipäev, 24.01.2023 kell 14.00

Protokoll asice

Lisa

Protokoll

24.01.2023 Täiskogu korraline istung teisipäev, 24.01.2023 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
19.01.2023 Komisjoni istung neljapäev, 19.01.2023 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 24.01.2023 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 08.02.2023 12:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Andres Metsoja

Protokoll

Protokoll asice

Algatamine
19.01.2023 Menetlusse võetud
19.01.2023 Algatatud

Muudatusettepanekud

Arvamused

 • 20.02.2023

  KEKK vastuskiri eelnõu menetlemisest

 • 10.02.2023

  Eesti Puitmajaliit MTÜ arvamus Riigikogu otsuse „Metsanduse arengukava aastani 2030 kinnitamine“ eelnõu 774 OE kohta

 • 08.02.2023

  MTÜ Roheline Pärnumaa arvamus Riigikogu otsuse „Metsanduse arengukava aastani 2030 kinnitamine“ eelnõu 774 OE kohta

 • 07.02.2023

  Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu arvamus Riigikogu otsuse „Metsanduse arengukava aastani 2030 kinnitamine“ eelnõu 774 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Elle Kaur

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool