Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 12.10.2020
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Priit Sibul
Vastutav ametnik: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga määratletakse seaduse tasandil töökeskkonna andmekogu eesmärk, kogutavad andmed ja andmete säilitustähtajad tulenevalt isikuandmete kaitse seadusest. Uue nõudena nähakse eelnõus ette tööandja kohustus koostada töökeskkonna riskianalüüs töökeskkonna andmekogus või edastada riskianalüüs kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tööinspektsioonile. Eelnõuga hõlmatakse seaduse kohaldamisalasse ka teenuse osutajad, näiteks käsundus- või töövõtulepingu alusel töötavad isikud, kellele kohaldatakse teatud seaduse sätteid. Näiteks kui asutuses või ettevõttes töötavad üheaegselt nii töötajad kui ka teenuse osutajad või kui töökeskkonnas tegutsevad üksnes teenuse osutajad, on teenuse osutajal kohustus teavitada tööandjat või teist teenuse osutajat oma tegevusega seotud ohtudest. Niisamuti teavitab tööandja teenuse osutajat, kes töötab koos tema töötajatega, töökohal esinevatest ohtudest ning päästetööde ja esmaabi korraldusest. Lisaks tuleneb eelnõust tööandja kohustus uurida tööõnnetusi, mis on juhtunud teenuse osutajatega. Eelnõuga suurendatakse tööandja vastutust töösuhte osapooltele kehtestatud nõuete rikkumise eest. Eelnõu eesmärk on soodustada ohutu töökeskkonna loomist ja vähendada tööandjate halduskoormust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel. Selleks arendatakse töökeskkonna andmekogu hõlbustades asutuste ja ettevõtete suhtlust riigiga ja pakkudes uusi teenuseid. Eelnõuga suurendatakse tööandja ja töötaja vastutuse määra töökeskkonnas.

Tekstid

257 SE Eelnõu menetluskäik

12.10.2020
Algatatud
13.10.2020
Menetlusse võetud
09.11.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 9.11.2020 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.11.2020 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata ettekandjaks Priit Sibul
17.11.2020
Täiskogu korraline istung teisipäev, 17.11.2020 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
25.11.2020
Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 25.11.2020 kell 9.00
02.12.2020
Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 2.12.2020 kell 10.00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Volitada komisjoni esimeest allkirjastama eelnõu teise lugemise dokumendid
01.12.2020
Komisjoni erakorraline istung teisipäev, 1.12.2020 kell 17.30
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 07.12.2020 15:00
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 09.12.2020 14:00
Otsus: Paluda Riigikogu juhatuselt luba esitada Vabariigi Valitsuse algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 257 SE dokumendid teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogule 4.12.2020 kella 15.00
02.12.2020
Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 2.12.2020 kell 10.00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Volitada komisjoni esimeest allkirjastama eelnõu teise lugemise dokumendid
07.12.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 7.12.2020 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise dokumendid
07.12.2020
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 7.12.2020 15:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
09.12.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.12.2020 14:00
Otsus: Vastuvõetud
10.12.2020
Saadetud Vabariigi Presidendile
18.12.2020
Välja kuulutatud
29.12.2020
Avaldatud Riigi Teatajas
12.10.2020
Algatatud
13.10.2020
Menetlusse võetud
09.11.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 9.11.2020 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.11.2020 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata ettekandjaks Priit Sibul
17.11.2020
Täiskogu korraline istung teisipäev, 17.11.2020 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
25.11.2020
Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 25.11.2020 kell 9.00
02.12.2020
Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 2.12.2020 kell 10.00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Volitada komisjoni esimeest allkirjastama eelnõu teise lugemise dokumendid
01.12.2020
Komisjoni erakorraline istung teisipäev, 1.12.2020 kell 17.30
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 07.12.2020 15:00
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 09.12.2020 14:00
Otsus: Paluda Riigikogu juhatuselt luba esitada Vabariigi Valitsuse algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 257 SE dokumendid teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogule 4.12.2020 kella 15.00
02.12.2020
Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 2.12.2020 kell 10.00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Volitada komisjoni esimeest allkirjastama eelnõu teise lugemise dokumendid
07.12.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 7.12.2020 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise dokumendid
07.12.2020
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 7.12.2020 15:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
09.12.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.12.2020 14:00
Otsus: Vastuvõetud
10.12.2020
Saadetud Vabariigi Presidendile
18.12.2020
Välja kuulutatud
29.12.2020
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

 • Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni muudatusettepanekud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 257 SE kohta

  Muudatusettepanek bdoc Muudatusettepanek

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Heidi Barot

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool