Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 09.03.2020
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Signe Riisalo
Vastutav ametnik: Helgi Kundla

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga kehtestatakse meetmed lähetatud töötajate õiguste paremaks kaitsmiseks. Täpsustatakse, et lähetatud renditöötaja, kelle kasutajaettevõtja teenuseid pakkudes edasi lähetab, on samuti lähetatud töötaja. Muudetakse töötingimusi, mida lähetatud töötajale Eestis viibimise ajal tagada tuleb. Töötasu alammäära asemel tuleb eelnõu kohaselt töötajale tagada töötasu ning lisaks tuleb hüvitada lähetusega seotud kulud. Kehtestatakse pikaajalise lähetuse regulatsioon, mille kohaselt tuleb lähetatud töötajale pärast 12 või 18 kuud Eestis töötamist seaduses loetletud minimaalsete töötingimuste asemel hakata kohaldama kogu Eesti tööõigust. Eelnõu sisaldab ka sätet, mille kohaselt peab järelevalveorgan tuvastatud rikkumiste eest karistust määrates arvestama sellega, kas informatsioon Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste kohta on ühtsel veebilehel olemas või mitte. Eelnõuga kaotatakse piirang, mille kohaselt saab teenuse Eesti-poolne tellija olla vaid Eesti resident. Eelnõu kohaselt on oluline see, et tellija tegutseks Eestis. Tööandjale kehtestatakse selge kohustus lähetatutud töötajate kohta esitatud teavet ajakohasena hoida. Tööinspektsioonile tuleb teatada ka lähetatud töötaja isikut tõendava dokumendi number. Eelnõuga lühendatakse seitsmelt aastalt kolmele perioodi, mille jooksul peale lähetuse lõppu on Tööinspektsioonil õigus lähetuse kohta järelevalveks vajalikke dokumente nõuda. Ühtlustatakse väärtegude trahvimäärad, mille tulemusena on mõlema väärteo puhul füüsilise isiku maksimaalne trahvimäär 300 trahviühikut ja juriidilise isiku trahvimäär 32 000 eurot.

Tekstid

158 SE Eelnõu menetluskäik

09.03.2020
Algatatud
10.03.2020
Menetlusse võetud
14.04.2020
Komisjoni istung teisipäev, 14.04.2020 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 22.04.2020 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata ettekandjaks Signe Riisalo
22.04.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.04.2020 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
12.05.2020
Komisjoni istung teisipäev, 12.05.2020 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.05.2020 14:00
18.05.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 18.05.2020 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek eelnõu teine lugemine katkestada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 29.05.2020 16:00
Otsus: Anda komisjoni esimehele volitus eelnõu teise lugemise dokumentide allkirjastamiseks
20.05.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.05.2020 14:00
Otsus: Teine lugemine katkestatud
Lisad
Stenogramm
01.06.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 1.06.2020 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10.06.2020 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 17.06.2020 14:00
08.06.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 8.06.2020 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu teise lugemise jätkamise menetlusdokumendid
10.06.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.06.2020 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
15.06.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 15.06.2020 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
17.06.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.06.2020 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
17.06.2020
Saadetud Vabariigi Presidendile
01.07.2020
Välja kuulutatud
09.07.2020
Avaldatud Riigi Teatajas
09.03.2020
Algatatud
10.03.2020
Menetlusse võetud
14.04.2020
Komisjoni istung teisipäev, 14.04.2020 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 22.04.2020 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata ettekandjaks Signe Riisalo
22.04.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.04.2020 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
12.05.2020
Komisjoni istung teisipäev, 12.05.2020 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.05.2020 14:00
18.05.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 18.05.2020 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek eelnõu teine lugemine katkestada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 29.05.2020 16:00
Otsus: Anda komisjoni esimehele volitus eelnõu teise lugemise dokumentide allkirjastamiseks
20.05.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.05.2020 14:00
Otsus: Teine lugemine katkestatud
Lisad
Stenogramm
01.06.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 1.06.2020 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10.06.2020 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 17.06.2020 14:00
08.06.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 8.06.2020 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu teise lugemise jätkamise menetlusdokumendid
10.06.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.06.2020 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
15.06.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 15.06.2020 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
17.06.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.06.2020 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
17.06.2020
Saadetud Vabariigi Presidendile
01.07.2020
Välja kuulutatud
09.07.2020
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

 • 18.05.2020

  Justiitsministeeriumi arvamus ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõpu 158 SE kohta

 • 15.05.2020

  Eesti Tööandjate Keskliidu arvamus Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 158 SE kohta

 • 15.05.2020

  Tööinspektsiooni arvamus Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 158 SE kohta

 • 15.05.2020

  Eesti Ametiühingute Keskliidu arvamus Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 158 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Helgi Kundla

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Inimõigused ( - 1998)
 • Õppeasutus
  Università degli Studi di Padova

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1991)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool