Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 11.04.2024
Juhtivkomisjon: Kultuurikomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Margit Sutrop
Vastutav ametnik: Carina Rikart

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tuuakse seni sotsiaalhoolekande seaduses reguleeritud lapsehoiuteenus alusharidussüsteemi osaks. Muuhulgas tähendab see koolieelsete lasteasutuste personalile kehtivate kvalifikatsiooninõuete tõstmist ning nõuet kohalikele omavalitsustele tagada kõigile lastele vanema taotlusel koht lasteasutuses. Samuti märgitakse seadusesse, et alusharidust tuleb lasteaias ja lastehoius korraldada eesti keeles vastavalt alushariduse riiklikule õppekavale. Lapsehoiu teenus sotsiaalteenusena jääb kehtima üksnes lapse suure hooldus- ja abivajaduse korral. Vanema taotlusel peab kohalik omavalitsus tagama elukoha järgselt koha kõigile 1,5-3aastastele lastele lastehoius ja 3-7aastastele lasteaias. Teenust võib pakkuda ka teise linna või valla territooriumil, kui kohalike omavalitsuste vahel on vastav kokkulepe. KOVid peavad lastehoide ja lasteaedu ise, kuid nähakse ette võimalus osta seda teenust eraettevõtjalt. Sellisel juhul laienevad eralasteaiale munitsipaallasteaiale kehtivad nõuded. Eralasteaias, kellele KOV ei ole volitanud enda ülesande täitmist, võib õpe jätkuda ka muus keeles, kuid tagada tuleb eesti keele õpe vastavalt alushariduse riiklikule õppekavale. Seaduse muutmisega tõstetakse kvalifikatsiooninõudeid lasteasutuse direktoritele, kes peavad olema kõrghariduse omandanud vähemalt magistrikraadi tasemel. Lapsehoidjate senine kesk- või kutsehariduslik nõue tõstetakse vähemalt kutse 4. tasemele, samuti kehtestatakse nõuded abiõpetajale, kellel peab olema vähemalt keskharidus ja kutse/pedagoogilised kompetentsid ning eesti keele oskus. Eelnõuga ei tehta üldjoontes muudatusi alushariduse rahastamise süsteemis. Eelnõu kohaselt toimub KOVide rahastamine nende eelarvest ja selles osalevad ka vanemad. Võrreldes kehtiva seadusega, mille kohaselt nähakse riigieelarves võimaluse korral ette toetus KOVidele lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks, nähakse eelnõuga ette võimalus KOVe riigieelarvest toetada õpetajate täienduskoolituseks, eesti keele õppeks ja õppevara soetamiseks.

Tekstid

419 SE Eelnõu menetluskäik

11.04.2024
Algatatud
11.04.2024
Menetlusse võetud
07.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 7.05.2024 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 14.05.2024 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Margit Sutrop
14.05.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 14.05.2024 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
11.06.2024
Komisjoni istung teisipäev, 11.06.2024 kell 14.00
11.04.2024
Algatatud
11.04.2024
Menetlusse võetud
07.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 7.05.2024 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 14.05.2024 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Margit Sutrop
14.05.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 14.05.2024 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
11.06.2024
Komisjoni istung teisipäev, 11.06.2024 kell 14.00

Muudatusettepanekud

Arvamused

 • 06.06.2024

  Haridus- ja Teadusministeeriumi arvamus alusharidusseaduse eelnõu 419 SE kohta

 • 28.05.2024

  Eesti Haridustöötajate Liidu arvamus alusharidusseaduse eelnõu 419 SE kohta

 • 28.05.2024

  Eesti Logopeedide Ühingu arvamus alusharidusseaduse eelnõu 419 SE kohta

 • 28.05.2024

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus alusharidusseaduse eelnõu 419 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Carina Rikart

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2000)
 • Õppeasutus
  Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas