Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 27.09.2023
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Mario Kadastik
Vastutav ametnik: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga muudetakse seadusega kehtestatud veoauto teekasutustasu määrasid, mille eesmärgiks on veoautode energiatõhususe parandamine ning negatiivse keskkonnamõju vähendamine, rakendades rohkem „saastaja maksab“ printsiipi viisil, mis ei halvenda ebamõistlikult ettevõtjate konkurentsivõimet ja elanike toimetulekut. Eelnõu on seotud ELi vastava direktiivi Eesti õigusesse ülevõtmisega asjakohases ulatuses. Teekasutustasu määr sõltub veoauto ja selle haagise täismassist, EURO-heitgaasiklassist ja telgede arvust. Eelnõuga kavandatud päevane teekasutustasu määr jääb vahemikku 4-40 eurot (kehtiv päeva määr 9-12 eurot) ning aastane teekasutustasu määr vahemikku 200-2000 eurot (kehtiv aasta määr 500-1300 eurot). Teekasutustasu määrade diferentseerimisel, kus saastavamad ja raskemad veokid maksavad proportsionaalselt rohkem kui vähem saastavamad sõidukid, vähenevad Eestis sõitvate veoautode CO2 heitkogused eeldatavalt u 2,41 kt võrra esimesel aastal võrreldes stsenaariumiga, kui teekasutustasude suurused jääksid kehtivale tasemele. Lisaks muudetakse sätestatud trahviühikuid isikutele, kes lubavad teisi sõitma või juhivad ise veoautot teekasutustasu tasumata või kui teekasutustasu on tasutud väikesemas määras. Uued trahvimäärad on kooskõlas karistusseadustikuga sätestatud ulatuses ning piisavalt motiveerivad, et vältida teekasutustasu maksmata jätmist. Trahvide tõstmist puudutavad muudatused tulenevad riigisisesest vajadusest ja ei ole seotud direktiivi ülevõtmisega. Täiendavalt võetakse eelnõuga Eesti õigusesse üle ELi direktiivi reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta (kodifitseeritud) reisijaid vedavate juhtide vanust ja väljaõpet puudutavad sätted. Eelnõuga tehtav autoveoseaduse muudatus on seotud ELi direktiivi ülevõtmisega.

Tekstid

302 SE Eelnõu menetluskäik

27.09.2023
Algatatud
28.09.2023
Menetlusse võetud
09.10.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 9.10.2023 kell 11.10
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Mario Kadastik
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18.10.2023 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
18.10.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.10.2023 14:00
Otsus: Arutelu jäi pooleli
19.10.2023
Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.10.2023 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
14.11.2023
Komisjoni istung teisipäev, 14.11.2023 kell 14.00
16.11.2023
Komisjoni istung neljapäev, 16.11.2023 kell 14.00
16.11.2023
Saadetud teisele lugemisele
04.12.2023
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 4.12.2023 15:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
05.12.2023
Saadetud Vabariigi Presidendile
14.12.2023
Välja kuulutatud
22.12.2023
Avaldatud Riigi Teatajas
27.09.2023
Algatatud
28.09.2023
Menetlusse võetud
09.10.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 9.10.2023 kell 11.10
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Mario Kadastik
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18.10.2023 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
18.10.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.10.2023 14:00
Otsus: Arutelu jäi pooleli
19.10.2023
Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.10.2023 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
14.11.2023
Komisjoni istung teisipäev, 14.11.2023 kell 14.00
16.11.2023
Komisjoni istung neljapäev, 16.11.2023 kell 14.00
16.11.2023
Saadetud teisele lugemisele
04.12.2023
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 4.12.2023 15:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
05.12.2023
Saadetud Vabariigi Presidendile
14.12.2023
Välja kuulutatud
22.12.2023
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Piia Schults

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
  • Eriala
    Õigusteadus ( - 1990)
  • Õppeasutus
    Tartu Ülikool