Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 27.09.2023
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Mario Kadastik
Vastutav ametnik: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga muudetakse seadusega kehtestatud veoauto teekasutustasu määrasid, mille eesmärgiks on veoautode energiatõhususe parandamine ning negatiivse keskkonnamõju vähendamine, rakendades rohkem „saastaja maksab“ printsiipi viisil, mis ei halvenda ebamõistlikult ettevõtjate konkurentsivõimet ja elanike toimetulekut. Eelnõu on seotud ELi vastava direktiivi Eesti õigusesse ülevõtmisega asjakohases ulatuses. Teekasutustasu määr sõltub veoauto ja selle haagise täismassist, EURO-heitgaasiklassist ja telgede arvust. Eelnõuga kavandatud päevane teekasutustasu määr jääb vahemikku 4-40 eurot (kehtiv päeva määr 9-12 eurot) ning aastane teekasutustasu määr vahemikku 200-2000 eurot (kehtiv aasta määr 500-1300 eurot). Teekasutustasu määrade diferentseerimisel, kus saastavamad ja raskemad veokid maksavad proportsionaalselt rohkem kui vähem saastavamad sõidukid, vähenevad Eestis sõitvate veoautode CO2 heitkogused eeldatavalt u 2,41 kt võrra esimesel aastal võrreldes stsenaariumiga, kui teekasutustasude suurused jääksid kehtivale tasemele. Lisaks muudetakse sätestatud trahviühikuid isikutele, kes lubavad teisi sõitma või juhivad ise veoautot teekasutustasu tasumata või kui teekasutustasu on tasutud väikesemas määras. Uued trahvimäärad on kooskõlas karistusseadustikuga sätestatud ulatuses ning piisavalt motiveerivad, et vältida teekasutustasu maksmata jätmist. Trahvide tõstmist puudutavad muudatused tulenevad riigisisesest vajadusest ja ei ole seotud direktiivi ülevõtmisega. Täiendavalt võetakse eelnõuga Eesti õigusesse üle ELi direktiivi reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta (kodifitseeritud) reisijaid vedavate juhtide vanust ja väljaõpet puudutavad sätted. Eelnõuga tehtav autoveoseaduse muudatus on seotud ELi direktiivi ülevõtmisega.

Tekstid

302 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
05.12.2023 Saadetud Vabariigi Presidendile
Teine lugemine
04.12.2023 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 4.12.2023 15:00
Otsus: Vastuvõetud
Stenogramm
16.11.2023 Saadetud teisele lugemisele
Esimene lugemine
16.11.2023 Komisjoni istung neljapäev, 16.11.2023 kell 14.00

Protokoll

Protokoll asice

Lisa 1 (ME278OE)

14.11.2023 Komisjoni istung teisipäev, 14.11.2023 kell 14.00

Protokoll asice

Protokoll

Lisa 2 (MKM)

Lisa 1 (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda)

19.10.2023 Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.10.2023 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
18.10.2023 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.10.2023 14:00
Otsus: Arutelu jäi pooleli
09.10.2023 Komisjoni istung esmaspäev, 9.10.2023 kell 11.10
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Mario Kadastik
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18.10.2023 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Protokoll asice

Lisa 1 (Kestlikkusaruandluse standardid)

Protokoll

Algatamine
28.09.2023 Menetlusse võetud
27.09.2023 Algatatud

Muudatusettepanekud

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Piia Schults

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
  • Eriala
    Õigusteadus ( - 1990)
  • Õppeasutus
    Tartu Ülikool