Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 14.06.2021
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Siret Kotka
Vastutav ametnik: Helgi Kundla

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga viiakse ravimiseadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktidega, millega nähakse ette reeglid tervishoius kasutatavate ravimite kliiniliste uuringute, veterinaarravimite kliiniliste uuringute ning haiglaerandi ravimi kohta. Eelnõu näeb ette võimaluse valmistada ja kasutada haiglas erandkorras uudseid ravimeid. Kehtestatakse nõuded, et tagada ravimite kvaliteet, ohutus ning ravi jälgimine. Selliseid uudseid ravimeid saab valmistada ja kasutada üksnes Eestis eriarsti individuaalse tellimuse alusel ja tema kutsealasel vastutusel konkreetse patsiendi raviks haiglas. Tegemist on ELis uudseteks ravimiteks nimetatud ravimitega, mis jagatakse geeniteraapia, somaatilise rakuteraapia ja koetehnoloogia ravimiteks ning mis pakuvad patsientidele uusi ravimeetodeid teatud liiki haiguste ja väärtalitluste raviks. Haiglaerandi ravimi kasutamisest saadud andmete põhjal on hiljem võimalik alustada ravimiga kliinilisi uuringuid ning seejärel jõuda ka müügiloa taotlemiseni. Haiglaerandi regulatsioon lubab planeerida konkreetseid arengusuundi ja koostöövõimalusi Eesti ülikoolide, biotehnoloogia ettevõtete ja haiglate vahel. Eelnõuga lihtsustatakse kliiniliste uuringutele loa taotlemise protsessi, eeskätt siis, kui taotleja soovib uuringut läbi viia paljudes ELi liikmesriikides. Sel juhul suhtleb taotleja kogu protsessi vältel ühe liikmesriigi ravimiametiga, kes kogu protsessi ja infovahetust taotleja ning teiste liikmesriikide vahel ELis koordineerib ning kes koostab ka uuringutaotluse teadusliku hindamisearuande. Kliinilise uuringu loa taotlemine toimub edaspidi ühe taotluse alusel kõikides soovitud liikmesriikides ühtse loa taotlemise toimiku abil kliiniliste uuringute portaali vahendusel ja paberivabalt. Samuti tasub sponsor edaspidi kliinilise uuringu taotlemisel ühes liikmesriigis ühekordse tasu. Praegu tasub sponsor Eestis kolm erinevat tasu: tasu ravimiametile, eetikakomiteele ja riigilõivu. Kliinilise uuringu taotlust hindavad liikmesriigid ühiselt ning koostatakse üks ühine lõppotsus. Kliinilise uuringu lõpptulemused on ühises andmebaasis ja avalikud ning seetõttu saab rohkem teavet avalikuks. Avalikuks saab uuringu hinnangu kokkuvõte, uuringu- ja inspektsiooni tulemused. Kehtestatakse ka nõuded nende ravimite kvaliteedi ja ohutuse tagamiseks, mida uuringus osalejatele kliinilise uuringu käigus manustatakse. Erilist tähelepanu pööratakse patsiendiõiguste ja -ohutuse kõrgetasemelise kaitsele. Seadus oli kavandatud jõustuma kuue kuu möödumisel ajast, millal Euroopa Komisjon avaldab Euroopa Liidu Teatajas teate selle kohta, et EL-i kliiniliste uuringute portaal ja EL-i andmebaas on saavutanud täieliku toimivuse, eeldatavalt juhtub see juulis 2021. Veterinaarravimite kliiniliste uuringute osas on seaduse muudatused plaanitud jõustuma 2022. aasta 28. jaanuaril ning haiglaerandi regulatsiooni puudutavad sätted jõustuvad üldises korras.

Tekstid

413 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
03.01.2022 Avaldatud Riigi Teatajas
22.12.2021 Välja kuulutatud
16.12.2021 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
15.12.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.12.2021 14:00
Otsus: Vastuvõetud
13.12.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 13.12.2021 kell 11.10
Otsus: Kinnitada eelnõu menetlusdokumendid kolmandaks lugemiseks

Protokoll asice

Protokoll

Teine lugemine
07.12.2021 Täiskogu korraline istung teisipäev, 7.12.2021 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
06.12.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 6.12.2021 kell 11.10
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 15.12.2021 14:00

Lisa 1

Protokoll

Protokoll asice

22.11.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 22.11.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 07.12.2021 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Anda komisjoni esimehele volitused menetlusdokumentide allkirjastamiseks

Protokoll asice

Protokoll

Lisa1_T.Kiik

Esimene lugemine
15.11.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 15.11.2021 kell 11.10

Protokoll

Protokoll asice

Lisa1_S.Riisalo

27.10.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 27.10.2021 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
18.10.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 18.10.2021 kell 11.10

Protokoll asice

Lisa2_EestiHaigekassa

Protokoll

Lisa1_T.Kiik

20.09.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 20.09.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 27.10.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Siret Kotka

Protokoll asice

Lisa 1 (T.Kiik_413SE)

Asendusliige

Protokoll

Algatamine
15.06.2021 Menetlusse võetud
14.06.2021 Algatatud

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Helgi Kundla

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Inimõigused ( - 1998)
 • Õppeasutus
  Università degli Studi di Padova

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1991)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool