Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 14.12.2020
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Priit Sibul
Vastutav ametnik: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga toetatakse lastega perede heaolu. Muudetakse tähtajaliselt vanemahüvitise suuruse arvestamise aluseid leevendamaks lastega peredele sotsiaal-majanduslikke mõjusid, kui vanemahüvitise suuruse vähenemine tuleneb COVID-19 haigust põhjustava SARS-CoV-2 koroonaviiruse tõttu töötuks jäämise põhjusest. Eelnõu kohaselt jäetakse vanemahüvitise suuruse arvestamise perioodist välja aeg, kui inimene oli Töötukassas töötuna arvele võetud. Kehtiva regulatsiooni kohaselt jäetakse vastavast arvestusperioodist välja vaid töövõimetuslehel oldud aeg. Eelnõuga nähakse ette, et vanemahüvitise suuruse arvestamise aluste muutmine on tähtajaline meede, mida rakendatakse ajavahemikus 1. jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2023 sündinud laste eest määratud vanemahüvitise suuruse arvutamisel. Kuna vanemahüvitise suuruse arvutamise aluseks on arvestusperiood 21 kalendrikuud enne lapse sündi, millest on maha lahutatud raseduse aeg ehk üheksa kuud, siis jääb eelnimetatud perioodil sündinud laste puhul vanemahüvitise arvestusperioodi ajavahemik 1. märts 2020 kuni 28. veebruar 2023. Eelnõu kohaselt ei vähenda COVID-19 haigust põhjustava SARS-CoV-2 koroonaviiruse levikust tingitud ja registreeritud töötus vanemahüvitise suurust. Mõjutatud sihtrühma moodustab ligikaudu 3 protsenti last saavatest peredest. Sotsiaalkomisjon otsustas käesoleva aasta 5. aprillil lisada eelnõusse sätted, mis reguleerivad perehüvitiste maksmist surnult sündinud lapse korral ja 16-19 aastaste laste eest peretoetuste maksmist õppeaasta alguses.

Tekstid

300 SE Eelnõu menetluskäik

14.12.2020
Algatatud
15.12.2020
Menetlusse võetud
12.01.2021
Komisjoni istung teisipäev, 12.01.2021 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.01.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata ettekandjaks Priit Sibul
18.01.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 18.01.2021 kell 11.10
Otsus: Teha Riigikogu juhatusele ettepanek RKKTS § 54 lg 4 alusel arvata Riigikogu täiskogu 20. jaanuari päevakorrast välja perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) esimene lugemine
05.04.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 5.04.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 14.04.2021 14:00
Otsus: Esitada eelnõu I lugemisele muudetud kujul tekstiga
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
12.04.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 12.04.2021 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu I lugemise dokumendid
14.04.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.04.2021 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
03.05.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 3.05.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13.05.2021 10:00
10.05.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 10.05.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Anda esimehele volitus teise lugemise dokumentide allkirjastamiseks
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 19.05.2021 14:00
13.05.2021
Täiskogu korraline istung neljapäev, 13.05.2021 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
17.05.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 17.05.2021 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu III lugemise tekst
19.05.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.05.2021 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
21.05.2021
Saadetud Vabariigi Presidendile
24.05.2021
Välja kuulutatud
28.05.2021
Avaldatud Riigi Teatajas
28.05.2021
Avaldatud Riigi Teatajas
14.12.2020
Algatatud
15.12.2020
Menetlusse võetud
12.01.2021
Komisjoni istung teisipäev, 12.01.2021 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.01.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata ettekandjaks Priit Sibul
18.01.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 18.01.2021 kell 11.10
Otsus: Teha Riigikogu juhatusele ettepanek RKKTS § 54 lg 4 alusel arvata Riigikogu täiskogu 20. jaanuari päevakorrast välja perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) esimene lugemine
05.04.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 5.04.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 14.04.2021 14:00
Otsus: Esitada eelnõu I lugemisele muudetud kujul tekstiga
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
12.04.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 12.04.2021 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu I lugemise dokumendid
14.04.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.04.2021 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
03.05.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 3.05.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13.05.2021 10:00
10.05.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 10.05.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Anda esimehele volitus teise lugemise dokumentide allkirjastamiseks
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 19.05.2021 14:00
13.05.2021
Täiskogu korraline istung neljapäev, 13.05.2021 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
17.05.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 17.05.2021 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu III lugemise tekst
19.05.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.05.2021 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
21.05.2021
Saadetud Vabariigi Presidendile
24.05.2021
Välja kuulutatud
28.05.2021
Avaldatud Riigi Teatajas
28.05.2021
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Heidi Barot

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
  • Eriala
    Õigusteadus ( - 1997)
  • Õppeasutus
    Tartu Ülikool