Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 11.05.2023
Juhtivkomisjon: Riigikaitsekomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Kristo Enn Vaga
Vastutav ametnik: Aivar Engel

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu eesmärk on luua õiguslikud alused Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljade arendamiseks erandjuhtudel kiirendatud korras. Kiirendatud korras harjutusvälja rajamise erandit on vaja seoses Venemaa täiemahulise sõjaga Ukraina vastu, mis on suurendanud sõjalise konflikti riski nii Eesti kui Eesti liitlaste suhtes. Harjutusväljade mahutavuse suurendamine annab võimaluse harjutada uut relvastust, üksuste koostööd ja loob eeldused liitlaste suurendatud kohalolekuks. Vastava õigusliku aluse loomine võimaldab laiendada ka Nursipalu harjutusvälja, mis on tänases julgeolekukeskkonnas kriitiline eeldus, et tõsta Eesti sõjalise kaitse ja kollektiivkaitse võimet. Täpsemalt nähakse eelnõuga ette valitsuse õigus otsustada kaitseministri ettepanekul ja vastava ohuhinnangu alusel Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusvälja asutamine või laiendamine planeerimismenetlust läbi viimata. Seda saab teha üksnes juhul, kui harjutusvälja rajamise ainus eesmärk on riigikaitse tagamine ning planeerimismenetluse läbiviimisest tulenev viivitus suurendab ohtu riigikaitsele. Kui need tingimused on täidetud, viiakse menetlus läbi haldusmenetluse seaduses ettenähtud avatud menetluse korras. Avatud menetluses saab esitada harjutusvälja laiendamise suhtes oma ettepanekuid ja vastuväiteid ning seda ka keskkonnale avalduvate mõjude uuringute tulemuste ja nende leevendamise meetmete kohta. Valitsuse otsus riigikaitselise erandina harjutusvälja laiendamiseks peatab varem kehtestatud planeeringu kehtivuse kuni uue planeeringu kehtestamiseni. Eelnõu kohaselt peab valitsus või kohaliku omavalitsuse volikogu algatama aasta jooksul kehtivate planeeringute muutmise. Eelnõus sätestatakse eraldiseisev menetlus nn Natura hindamiseks, mis seni on olnud võimalik vaid keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise raames. Harjutusväljadega kaasneva olulise häiringu hüvitamine kohalikele omavalitsustele reguleeritakse eraldi valitsuse määrusega.

Tekstid

144 SE Eelnõu menetluskäik

11.05.2023
Algatatud
11.05.2023
Menetlusse võetud
25.05.2023
Komisjoni istung neljapäev, 25.05.2023 kell 14.00
18.05.2023
Komisjoni istung neljapäev, 18.05.2023 kell 13.05
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 24.05.2023 14:00
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 02.06.2023 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Kui esimene lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 07.06.2023 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks komisjoni liige Kristo Enn Vaga
Otsus: Küsida keskkonnakomisjoni arvamust eelnõu kohta
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
24.05.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 24.05.2023 14:00
Otsus: Saadetud teisele lugemisele
Lisad
Stenogramm
05.06.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 5.06.2023 kell 11.00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 14.06.2023 14:00
Otsus: Volitada komisjoni esimeest, vastutavat Riigikogu liiget/ettekandjat ja vastutavat ametnikku koostama eelnõu II lugemise dokumendid
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
07.06.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.06.2023 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
12.06.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 12.06.2023 kell 11.00
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
15.06.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.06.2023 14:00
Otsus: Vastuvõetud
19.06.2023
Saadetud Vabariigi Presidendile
27.06.2023
Välja kuulutatud
06.07.2023
Avaldatud Riigi Teatajas
11.05.2023
Algatatud
11.05.2023
Menetlusse võetud
25.05.2023
Komisjoni istung neljapäev, 25.05.2023 kell 14.00
18.05.2023
Komisjoni istung neljapäev, 18.05.2023 kell 13.05
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 24.05.2023 14:00
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 02.06.2023 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Kui esimene lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 07.06.2023 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks komisjoni liige Kristo Enn Vaga
Otsus: Küsida keskkonnakomisjoni arvamust eelnõu kohta
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
24.05.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 24.05.2023 14:00
Otsus: Saadetud teisele lugemisele
Lisad
Stenogramm
05.06.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 5.06.2023 kell 11.00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 14.06.2023 14:00
Otsus: Volitada komisjoni esimeest, vastutavat Riigikogu liiget/ettekandjat ja vastutavat ametnikku koostama eelnõu II lugemise dokumendid
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
07.06.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.06.2023 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
12.06.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 12.06.2023 kell 11.00
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
15.06.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.06.2023 14:00
Otsus: Vastuvõetud
19.06.2023
Saadetud Vabariigi Presidendile
27.06.2023
Välja kuulutatud
06.07.2023
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

Arvamused

 • 30.05.2023

  Loodus, inimene ja sõjavägi (LIS), Soodla Kaitseks MTÜ ja MTÜ Meie Nursipalu arvamus relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 144 SE kohta

 • 29.05.2023

  Kaitseministeeriumi arvamus relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 144 SE kohta

 • 24.05.2023

  KEKK arvamus relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 144 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Aivar Engel

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool