Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 05.03.2018
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Helmen Kütt
Vastutav ametnik: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu näeb ette tasustatud hoolduspuhkuse täisealise sügava puudega isiku töötavale lähedasele või määratud hooldajale. Tasustatud hoolduspuhkuse eesmärk on soodustada hoolduskoormusega töötaja tööelus püsimist, andes talle täiendavat vaba aega sügava puudega lähedase hooldamiseks või hooldamise korraldamiseks, sh ka näiteks arsti juures käimiseks. Eelnõu kohaselt on töötajal õigus saada kalendriaastas kuni viis tööpäeva puhkust täisealise sügava puudega isiku hooldamiseks. Töötajal on puhkusele õigus, kui ta on sügava puudega täisealise vanem, vanavanem, õde, vend, laps või lapselaps. Samuti, kui ta on abikaasa või registreeritud elukaaslane kooseluseaduse tähenduses, eestkostja või kohaliku omavalitsuse määratud hooldaja. Seletuskirjas märgitakse, et puhkust hakatakse hüvitama töötasu alammäära alusel. Hoolduspuhkuse taotlemisele, selle arvutamisele, maksmisele ja hüvitamisele kohaldatakse sarnaseid põhimõtteid tasustatud lapsepuhkuse taotlemise, arvutamise, maksmise ning hüvitamisega. Töötaja taotleb hoolduspuhkust tööandjalt. Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu suuruse arvutab ja maksab töötajale välja tööandja, kes peab hüvitatava summa riigieelarvest ülekandmiseks esitama taotluse sotsiaalkindlustusametile. Eelnõu menetlemise käigus viidi Sotsiaalkomisjoni ettepanekul eelnõusse sisse muudatused, mille eesmärk on analüüsida ja pakkuda välja võimalikud lahendused puhkuseõiguse laiendamiseks isikutele, kes teevad tööd füüsilise isikuna võlaõigusliku teenuseosutamise lepingu alusel või kes peavad sõltumatu ametiisikuna avalik õiguslikku ametit. Vastava analüüsi peab valitsus koostama 2020. aastaks. Samuti peab valitsus koostama 2020. aastaks analüüsi selgitamaks, milliste kriteeriumite alusel isikute hooldusvajadus tuvastatakse ning kuidas määratletakse hooldusvajadusega isikuid.

Tekstid

596 SE Eelnõu menetluskäik

05.03.2018
Algatatud
06.03.2018
Menetlusse võetud
12.03.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 21.03.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 10 tööpäeva 05.04.2018 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks komisjoni esimees Helmen Kütt
21.03.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.03.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
17.04.2018
Komisjoni istung teisipäev, 17.04.2018 14:00
03.05.2018
Komisjoni istung neljapäev, 3.05.2018 13:00
15.05.2018
Komisjoni istung teisipäev, 15.05.2018 14:00
17.05.2018
Komisjoni istung neljapäev, 17.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 30.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 06.06.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
28.05.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 28.05.2018 11:10
Otsus: Volitada komisjoni esimeest allkirjastama eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid istungil toimunud arutelusid arvestades
30.05.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.05.2018 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
04.06.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 4.06.2018 11:10
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
06.06.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.06.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
06.06.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
19.06.2018
Välja kuulutatud
26.06.2018
Avaldatud Riigi Teatajas
05.03.2018
Algatatud
06.03.2018
Menetlusse võetud
12.03.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 21.03.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 10 tööpäeva 05.04.2018 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks komisjoni esimees Helmen Kütt
21.03.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.03.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
17.04.2018
Komisjoni istung teisipäev, 17.04.2018 14:00
03.05.2018
Komisjoni istung neljapäev, 3.05.2018 13:00
15.05.2018
Komisjoni istung teisipäev, 15.05.2018 14:00
17.05.2018
Komisjoni istung neljapäev, 17.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 30.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 06.06.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
28.05.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 28.05.2018 11:10
Otsus: Volitada komisjoni esimeest allkirjastama eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid istungil toimunud arutelusid arvestades
30.05.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.05.2018 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
04.06.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 4.06.2018 11:10
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
06.06.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.06.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
06.06.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
19.06.2018
Välja kuulutatud
26.06.2018
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

 • Tagsi võetud - Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni muudatusettepanekud töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 596 SE kohta

  IRL fr ME tagasi võtmine IRL fr ME_05042018.pdf

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Heidi Barot

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool