Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 02.05.2022
Juhtivkomisjon: Kultuurikomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Helle-Moonika Helme
Vastutav ametnik: Urvo Klopets

Eelnõu algteksti tutvustus

Seletuskirjas märgitakse, et 25. aprilli 2022 seisuga on tulnud Eestisse Ukrainas aset leidva sõja tõttu ca 33 500 inimest, kellest suur osa on lapsed, kellel on east tulenevalt täita koolikohustus ning kellel on õigus õppida üldhariduskoolis. Selleks, et nimetatud välisriigist tulnud lastele tagada jõukohane õpe, on osadel juhtudel vajalik laste suhtes neile toe tagamiseks koolidele soovituste andmine koolivälise nõustamismeeskonna poolt, osadel juhtudel aga tagada õppes osalemise võimalus viisil, mis ei ole osa tasemeõppest. Kuna tasemeõppest osavõtmine on kõigi laste jaoks riigikeele oskuse puudumise tõttu äärmiselt keeruline. Eelnõu näeb ette lahendada need kitsaskohad – tagada kooliväliste nõustamismeeskondade poolt menetluse läbiviimine praktikas mõistuspärasemalt ja kiiremalt, viisil, kus kaasatakse üksnes need spetsialistid, kelle osalemine on vajalik; luuakse Ukrainast saabunud lastele võimalus saada osa ka lisaõppest, mis on põhiharidusele järgnev õpe, kuid mis ei ole osa tasemeõppest ehk, et ei ole osa gümnaasiumiõpingutest. Täna on selline võimalus loodud üksnes haridusliku erivajadusega Eestis õppinud õpilastele. Eelnõuga nähakse ette ka muudatused, mis tagavad võimaluse rakendada lisaõpet lisaks haridusliku erivajadusega õpilastele ning Eestis riikliku õppekava järgi lõpetanutele ka neile, kes on põhihariduse omandanud välisriigis. Lisaõppe sihtrühma laiendamine aitab lahendada Ukraina kriisiga tekkinud olukorda ja rakendussäte on esialgu kavandatud üksnes järgmiseks õppeaastaks.

Tekstid

611 SE Eelnõu menetluskäik

Esimene lugemine
07.06.2022 Komisjoni istung teisipäev, 7.06.2022 kell 14.00

Asendusliikme volikiri

Protokoll

Asendusliikme volikiri

Protokoll asice

30.05.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 30.05.2022 kell 11.10
Otsus: Kinnitada nädala töökava

Protokoll

Protokoll asice

11.05.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.05.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
03.05.2022 Komisjoni istung teisipäev, 3.05.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Helle-Moonika Helme
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 11.05.2022 14:00

Protokoll

Protokoll asice

Asendusliikme volikiri

Asendusliikme volikiri

Lisa 1 (kultuuriministri slaidid)

Algatamine
03.05.2022 Menetlusse võetud
02.05.2022 Algatatud

Muudatusettepanekud

Arvamused

 • 30.06.2022

  Haridus- ja Teadusministeeriumi arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 611 SE kohta

 • 27.05.2022

  Haridus- ja Teadusministeeriumi arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 611 SE kohta

 • 19.05.2022

  Eesti Eraüldhariduskoolide Ühenduse arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 611 SE kohta

 • 19.05.2022

  Eesti Eripedagoogide Liidu arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 611 SE kohta

 • 19.05.2022

  Õpetajate Ühenduste Koostöökoja arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 611 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Urvo Klopets

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2011)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (bakalaureusekraad)
 • Eriala
  Riigiteadused ( - 2006)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool