Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 06.06.2022
Juhtivkomisjon: Põhiseaduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Marko Torm
Vastutav ametnik: Erle Enneveer

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse haldusmenetluse seaduses alused automaatse haldusmenetluse läbiviimiseks, samuti automaatse haldusakti andmiseks või toimingu sooritamiseks, mis tähendab haldusorgani nimel tegutseva ametniku või töötaja sekkumiseta tegevust. Seda siis, kui riivatakse õiguseid või vabadusi, mil on vaja seaduslikku alust. Seega on automaatse haldusmenetluse regulatsioon eelnõu järgi aluseks halduse tegevustele, millega kaasneb isikute õiguste ja vabaduste riive ning on vaja töödelda isikuandmeid. Automaatse haldusmenetluse või haldusakti andmise võib algatada nii haldusorgan kui ka toetust, teenust või hüvitist sooviv isik oma taotlusega, näiteks iseteenindusportaalis ja selleks peavad valdkonnaseadustes sisalduma vastavad normid. Eelnõu kohaselt tuleb haldusorganil automaatse haldusmenetluse läbiviimiseks arvesse võtta nii inimese kui ka avalikku huvi, otsustamise aluseks olevas õigusnormis sisalduvat kaalutlusõigust, samuti määratlemata õigusmõistet, otsustamiseks vajaminevaid andmeid on piisavalt, isikut ei ole vaja ära kuulata ning kahjustada ei tohi kolmandate ja huvitatud isikute õigusi ja huve. Kui valdkonnaseaduses sisaldub kaalutlusõigus või määratlemata õigusmõiste, kuid ratsionaalne on kasutada automaatset menetlust, siis eelnõu kohaselt koostab haldusorgan ühetaoliseks kohaldamiseks haldusesisese halduseeskirja tüüpjuhtudest. Eelnõuga nähakse ette kasutada automaatseid dialoogisüsteeme, näiteks vestlusroboteid ja virtuaalseid assistente. Lisaks saab haldusorgan seaduses sätestatud juhtudel õiguse rakendada füüsilise või juriidilise isiku osas profiilianalüüsi, mis on seotud ja saab kasutada isikuga seotud aspektide hindamiseks. Eelnõuga täpsustatakse tööturuteenuste ja -toetuste seaduses, töötuskindlustuse seaduses ja töövõimetoetuse seaduses automaatsete haldusaktide andmise põhimõtteid.

Tekstid

634 SE Eelnõu menetluskäik

Esimene lugemine
21.09.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.09.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
13.09.2022 Komisjoni istung teisipäev, 13.09.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 21.09.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni liige Marko Torm

Volikiri

Volikiri

Protokoll.asice

Protokoll

Volikiri

Algatamine
07.06.2022 Menetlusse võetud
06.06.2022 Algatatud

Arvamused

 • 10.10.2022

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus haldusmenetluse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 634 SE kohta

 • 05.10.2022

  Riigikohtu arvamus haldusmenetluse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 634 SE kohta

 • 19.09.2022

  Kaasamiskiri haldusmenetluse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 634 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Erle Enneveer

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Rahvusvaheline ja keskkonnaõigus ( - 2005)
 • Õppeasutus
  Islandi Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1996)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool