Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 27.09.2023
Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Tiit Maran
Vastutav ametnik: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga on kavas muuta looduskaitseseadust (LKS) ja kinnistusraamatuseadust. LKS-i lisatakse paindlikkus otsustada vastavalt olukorrale kas avaldada teade loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluse algatamise kohta üleriigilises või kohalikus ajalehes, mitte mõlemas nagu näeb ette kehtiv kord. Eemaldatakse vajadus riikliku seire või kaitseala valitseja tellitud teadustöö jaoks küsida täiendavalt kaitsealadel liikumispiirangutes liikumiseks luba. Loa taotlemine on lisanduv aja- ja ressursikulu olukordades, kus selle väljaandmine on iseenesestmõistetav. Kaotatakse riigi ostueesõigus kinnisasja võõrandamisel. Kehtiva LKSi kohaselt on riigil ostueesõigus, kui võõrandatakse kinnisasja, mis asub ranna ehituskeeluvööndis, I kaitsekategooria liigi püsielupaigas, kaitstava looduse üksikobjekti piiranguvööndis, kaitsealal või hoiualal. Viimastel aastatel on riik hinnanud ostueesõiguse rakendamist tuhandete ostumüügitehingute puhul, kuid kasutatud seda ei ole. Kuna ka loodusväärtuste säilitamisele ei aita ostueesõiguse rakendamine kuigivõrd kaasa, siis on plaanis jätta need sätted seadusest välja. Riigi ostueesõiguse kaotamine vähendab loodusobjekti sisaldava kinnisasja võõrandamise korral haldusorgani töökoormust ja kiirendab ostu-müügitehingute sõlmimist. Eemaldatakse segadust tekitav sõnastus kus piiranguvööndis telkimiseks ja lõkke tegemiseks on vajalik just kaitseala valitseja poolt tähistatud kohti, kuid tegelikkuses kaitseala valitseja kohti ise ei tähista. Riigieelarvelistel eesmärkidel sätestatakse, et loomakahju ei hüvitata, kui taotluste eelisjärjestuse kohaselt ei ole vähem eelistatud looma tekitatud kahju hüvitamiseks jooksva aasta riigieelarves selleks vahendeid ette nähtud. Eelisjärjestus kehtestatakse kliimaministri määrusega (järjestuses on viimasel kohal seejuures rändlindude põhjustatud kahju). Samas tõstetakse loomakahjude ennetamiskulude tasumäära ülempiiri, millega soovitakse üldkokkuvõttes vähendada tekkivat loomakahju, mida omakorda tuleks kompenseerida. Eesmärk on vähendada tekkivat loomakahju ning seeläbi survet selleks ettenähtud eelarvele. Kinnistusraamatuseadust täiendatakse looduskaitseseaduse alusel riigi ostueesõiguse kohta kantud märkus kustutatakse kinnistusraamatust kolme kuu jooksul ametiülesande korras pärast looduskaitseseaduse § 16 lõigete 2–6 kehtetuks tunnistamist.

Tekstid

301 SE Eelnõu menetluskäik

Teine lugemine
06.12.2023 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.12.2023 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Stenogramm
23.11.2023 Saadetud teisele lugemisele
Esimene lugemine
14.11.2023 Komisjoni istung teisipäev, 14.11.2023 kell 14.00

Lisa, muudatusettepanekute tabel

Protokoll asice

Protokoll

06.11.2023 Komisjoni istung esmaspäev, 6.11.2023 kell 11.10

Protokoll

Lisa 1, 308 SE tutvustus

Protokoll asice

24.10.2023 Täiskogu korraline istung teisipäev, 24.10.2023 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
10.10.2023 Komisjoni istung teisipäev, 10.10.2023 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18.10.2023 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks keskkonnakomisjoni liige Tiit Maran
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Protokoll

Protokoll asice

Asendusliikme volikiri

Algatamine
28.09.2023 Menetlusse võetud
27.09.2023 Algatatud

Muudatusettepanekud

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Elle Kaur

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool