Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 21.02.2022
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Tiiu Aro
Vastutav ametnik: Helgi Kundla

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga muudetakse tervisesüsteem paindlikumaks ja inimkesksemaks, muu hulgas tagatakse üldarstiabi kättesaadavus ning parandatakse nimistute teenindamise järjepidevust. Eelnõuga sätestatakse üldarstiabi korraldaja roll alates 1. juulist 2022. Üldarstiabi korraldusega seonduvaid ülesandeid hakkab Terviseameti asemel täitma Eesti Haigekassa. Eelnõuga täpsustatakse perearsti nimistusse registreerumise aluseid. Muudatusega lisatakse tervishoiuteenuste korraldamise seadusesse (TTKS) elamisõiguse alusel Eestis elava isiku ja ajutise viibimisalusega Eestis seaduslikult viibiva ravikindlustatud isiku õigus registreeruda perearsti nimistusse ja vahetada kirjaliku avalduse alusel perearsti. Eelnõuga võimaldatakse nimistu esmakordsel kinnitamisel hoida nimistu väiksem, kui on seaduses sätestatud nimistu ülemine piirmäär, et anda alustavale perearstile aega nimistuga tutvumiseks ja kohanemiseks. Eelnõuga sätestatakse perearsti teeninduspiirkond kohaliku omavalitsuse üksus(t)e, linnaosade või osavaldadena. Kehtivas TTKS-is on perearsti teeninduspiirkond sätestatud kui Terviseameti poolt määratud kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse üksuste ala, mis on kitsendanud perearsti teeninduspiirkonna kohati majapõhiseks. Nähakse ette ka perearsti kohustus teavitada nimistusse kuuluvaid inimesi vähemalt kuus kuud ette, kui muutub perearsti tegevuskoht. Muudatuse eesmärk on võimaldada patsiendil vajaduse korral vahetada perearsti või teha ettevalmistusi elukorralduses, et harjuda perearsti uude tegevuskohta liikumisega. Eelnõuga nähakse ette võimalus tagada arstiabi olukorras, kus avalikud konkursid nimistule perearsti leidmiseks on ebaõnnestunud või nimistu jääb ootamatult perearstita. Eelnõuga laiendatakse piiratud ulatuses kokkulepitud ravimite retsepti väljakirjutamise õigust õendusabi eriala omandanud õele (eriõde) samas ulatuses, nagu see kehtib praegu pereõdedele. Muudetakse ka töövõimetuslehe väljakirjutajate ringi, andes töövõimetuslehe väljakirjutamise õiguse õele. Töövõimetuslehe võivad välja kirjutada kõik tervishoiutöötajad, välja arvatud kiirabi osutamisel.

Tekstid

533 SE Eelnõu menetluskäik

21.02.2022
Algatatud
22.02.2022
Menetlusse võetud
14.03.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 14.03.2022 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 06.04.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Tiiu Aro
06.04.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.04.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
12.04.2022
Komisjoni istung teisipäev, 12.04.2022 kell 14.00
02.05.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 2.05.2022 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.05.2022 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 01.06.2022 14:00
12.05.2022
Komisjoni istung neljapäev, 12.05.2022 kell 14.00
Otsus: Anda esimehele volitus eelnõu menetlusdokumentide allkirjastamiseks
17.05.2022
Täiskogu korraline istung teisipäev, 17.05.2022 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
30.05.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 30.05.2022 kell 11.10
Otsus: Kinnitada eelnõu menetlusdokumendid
01.06.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 1.06.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
02.06.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
20.06.2022
Avaldatud Riigi Teatajas
21.02.2022
Algatatud
22.02.2022
Menetlusse võetud
14.03.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 14.03.2022 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 06.04.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Tiiu Aro
06.04.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.04.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
12.04.2022
Komisjoni istung teisipäev, 12.04.2022 kell 14.00
02.05.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 2.05.2022 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.05.2022 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 01.06.2022 14:00
12.05.2022
Komisjoni istung neljapäev, 12.05.2022 kell 14.00
Otsus: Anda esimehele volitus eelnõu menetlusdokumentide allkirjastamiseks
17.05.2022
Täiskogu korraline istung teisipäev, 17.05.2022 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
30.05.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 30.05.2022 kell 11.10
Otsus: Kinnitada eelnõu menetlusdokumendid
01.06.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 1.06.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
02.06.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
20.06.2022
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

 • 19.04.2022

  Sotsiaalministeeriumi arvamus tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 533 SE kohta

 • 18.04.2022

  Eesti Nooremarstide Ühenduse arvamus tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 533 SE kohta

 • 13.04.2022

  Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi arvamus tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 533 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Helgi Kundla

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Inimõigused ( - 1998)
 • Õppeasutus
  Università degli Studi di Padova

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1991)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool