Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 17.10.2022
Juhtivkomisjon: Kultuurikomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Signe Kivi
Vastutav ametnik: Urvo Klopets

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse alused ja tingimused eestikeelsele õppele üleminekuks. Eelnõu järgi algab üleminek eesti õppekeelele 2024/2025. õppeaastast koolieelsetes lasteasutustes ning 1. ja 4. klassis. Kutseõppeasutustes puudutab muudatus kutsekeskhariduse õppekava järgi õppivaid õpilasi. Eelnõu on väljatöötatud valitsuse tegevusprogrammi täitmiseks, mille kohaselt tuleb 1. novembriks 2022. a vastu võtta lasteaias ja põhikoolis eestikeelsele õppele ülemineku seadus tingimusega, et üleminek eestikeelsele haridusele lõpeb 2030. aastal. Eelnõuga nähakse ette ülemineku tähtajad erinevatele haridustasemetele. Kui praegu võib koolides ja koolieelsetes lasteasutustes olla õppekeeleks hoolekogu ja kohaliku omavalitsuse üksuse otsusel ka muu keel kui eesti keel, siis eelnõu seda enam ette ei näe. Eelnõu järgi võib gümnaasiumis, samuti kutsekeskhariduse õppekavade alusel läbiviidavas õppes 2024/2025. kuni 2029/2030. õppeaastani muu keele osakaal olla kuni 40 protsenti kooli õppekavas määratud õppe mahust. Koolieelsetes lasteasutustes võib õppe- ja kasvatustegevust eesti keelest erinevas keeles alates 2024/2025. õppeaastast läbi viia samuti juhul, kui valla- või linnavolikogu on taotlenud Vabariigi Valitsuselt erandi tegemist konkreetse lasteasutuse või lasteasutuse rühma kohta. Eelnõu näeb ette võimalused kasutada lisaks eesti õppekeelele muud keelt või eesti keele asemel muud keelt teatud sihtrühmade osas kui kooliväline nõustamismeeskond on selliselt soovitanud, näiteks toimetuleku- ja hooldusõppel olevate või erivajadustega õpilaste suhtes. Eelnõuga täiendatakse haridustöötajate kvalifikatsiooninõuet eesti keele oskuse nõudega, st õpetaja peab oskama eesti keelt C1-tasemel ja samal tasemel eesti keele oskus on nõutav ka haridusasutuse juhil. Keelenõuete täitmise üle teostab vastavalt oma pädevusele haldusjärelevalvet Keeleamet. Keelenõuete tõhusamaks täitmiseks tõstetakse eelnõu kohaselt sunniraha ülemmäära 9600 euroni (praegu 640 eurot). Eelnõu kohaselt jõustub seadus 2024. a 1. septembril, kuid erandi taotlemist puudutavad sätted jõustuvad aasta varem, mis võimaldab valla- või linnavolikogudel esitada taotlusi seoses 2024/2025. õppeaastast kehtima hakkavate nõuetega eestikeelseks õppeks.

Tekstid

722 SE Eelnõu menetluskäik

17.10.2022
Algatatud
18.10.2022
Menetlusse võetud
18.10.2022
Komisjoni istung teisipäev, 18.10.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 26.10.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Signe Kivi
26.10.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.10.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
15.11.2022
Komisjoni istung teisipäev, 15.11.2022 kell 14.00
21.11.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 21.11.2022 kell 11.10
22.11.2022
Komisjoni istung teisipäev, 22.11.2022 kell 14.00
24.11.2022
Komisjoni istung neljapäev, 24.11.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 05.12.2022 15:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 12.12.2022 15:00
01.12.2022
Komisjoni erakorraline istung neljapäev, 1.12.2022 kell 10.00
Otsus: Kinnitada eelnõu menetlusdokumendid.
05.12.2022
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 5.12.2022 15:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
08.12.2022
Komisjoni istung neljapäev, 8.12.2022 kell 14.00
12.12.2022
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 12.12.2022 15:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
13.12.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
19.12.2022
Välja kuulutatud
28.12.2022
Avaldatud Riigi Teatajas
17.10.2022
Algatatud
18.10.2022
Menetlusse võetud
18.10.2022
Komisjoni istung teisipäev, 18.10.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 26.10.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Signe Kivi
26.10.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.10.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
15.11.2022
Komisjoni istung teisipäev, 15.11.2022 kell 14.00
21.11.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 21.11.2022 kell 11.10
22.11.2022
Komisjoni istung teisipäev, 22.11.2022 kell 14.00
24.11.2022
Komisjoni istung neljapäev, 24.11.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 05.12.2022 15:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 12.12.2022 15:00
01.12.2022
Komisjoni erakorraline istung neljapäev, 1.12.2022 kell 10.00
Otsus: Kinnitada eelnõu menetlusdokumendid.
05.12.2022
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 5.12.2022 15:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
08.12.2022
Komisjoni istung neljapäev, 8.12.2022 kell 14.00
12.12.2022
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 12.12.2022 15:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
13.12.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
19.12.2022
Välja kuulutatud
28.12.2022
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

 • Riigikogu liikme S. Kiisleri muudatusettepanek põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eestikeelsele õppele üleminek) eelnõu 722 SE kohta

  Muudatusettepanek asice Muudatusettepanek
 • Riigikogu liikme J. Juske muudatusettepanekud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eestikeelsele õppele üleminek) eelnõu 722 SE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice
 • Eesti Keskerakonna fraktsiooni muudatusettepanekud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eestikeelsele õppele üleminek) eelnõu 722 SE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

Arvamused

 • 14.11.2022

  Eesti Koolijuhtide Ühenduse arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eestikeelsele õppele üleminek) eelnõu 722 SE kohta

 • 14.11.2022

  Haridus- ja Teadusministeeriumi arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eestikeelsele õppele üleminek) eelnõu 722 SE kohta

 • 14.11.2022

  Tartu Ülikooli arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eestikeelsele õppele üleminek) eelnõu 722 SE kohta

 • 10.11.2022

  Õpetajate Ühenduste Koostöökoja arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eestikeelsele õppele üleminek) eelnõu 722 SE kohta

 • 10.11.2022

  Eesti Haridustöötajate Liidu arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eestikeelsele õppele üleminek) eelnõu 722 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Urvo Klopets

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2011)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (bakalaureusekraad)
 • Eriala
  Riigiteadused ( - 2006)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool