Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 19.02.2024
Juhtivkomisjon: Väliskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Marko Mihkelson
Vastutav ametnik: Helgi Kundla

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga lahendatakse välissuhtlemisseaduse rakendamise pikaajalise praktika käigus ilmnenud kitsaskohti. Ühe olulise muudatusena lihtsustatakse eelnõuga välislepingute ettevalmistamise ja sõlmimise menetlust, et muuta see tõhusamaks. Suurim kavandatav muudatus puudutab välislepingu materjalide välisministeeriumile esitamist ning välislepingute muudatuste menetlemist eri tasanditel. Muudatusi kavandatakse ka välislepingute jõustamise, reservatsioonidele ja deklaratsioonidele vastuväidete tegemise ning välislepingute peatamise ja peatamise lõpetamise korda. Teise olulise muudatusega korrastatakse välissuhtlemisseaduses sisalduvaid volitusnorme, sh andmekogude asutamiseks antud volitusnorme ning viiakse lõpule andmekaitsereform. Välissuhtlemisseaduses on mitme andmekogu asutamise volitusnormiks üldvolitus, mis ei sisalda põhiõiguste riive eesmärki ega ulatust. Kui isikuandmete töötlemine andmekogus toob kaasa täiendava riive, peab põhiõiguse riive eesmärk ja ulatus olema sätestatud seaduses. Andmekogude asutamise ja muude volitusnormide korrastamine tagab sihtrühmade jaoks õigusselguse. Eelnõuga uusi andmekogusid ei looda ega kavandata muuta olemasolevate toimimist ega neis töödeldavate andmetega seonduvat.

Tekstid

385 SE Eelnõu menetluskäik

19.02.2024
Algatatud
20.02.2024
Menetlusse võetud
08.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 8.04.2024 kell 11.15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.04.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Marko Mihkelson
15.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 15.04.2024 kell 11.15
Otsus: Muuta eelnõu täiskogus arutamise kuupäeva ja määrata selleks 08.05.2024 14:00
08.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.05.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
19.02.2024
Algatatud
20.02.2024
Menetlusse võetud
08.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 8.04.2024 kell 11.15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.04.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Marko Mihkelson
15.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 15.04.2024 kell 11.15
Otsus: Muuta eelnõu täiskogus arutamise kuupäeva ja määrata selleks 08.05.2024 14:00
08.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.05.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm

Arvamused

 • 14.06.2024

  Rahandusministeeriumi täiendav arvamus välissuhtlemisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 385 SE kohta

 • 23.05.2024

  Rahandusministeeriumi arvamus välissuhtlemisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 385 SE kohta

Tagasiside
 

Prindi

Helgi Kundla

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Inimõigused ( - 1998)
 • Õppeasutus
  Università degli Studi di Padova

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1991)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool