Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 02.05.2022
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Siret Kotka
Vastutav ametnik: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Perehüvitiste seaduse muudatustega tehakse ema vanemahüvitise ülempiiri puudutavas sättes tehniline parandus. Sotsiaalhoolekande seaduse muudatusega lisatakse toimetulekutoetuse raames arvesse võetavate eluasemekulude nimekirja eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mille hulgas on ka laenu intressid ja kohustusliku eluasemekindlustuse makse. Muudatuse eesmärgiks on toetada eluaseme soetamiseks laenu võtnud peresid sarnastel alustel nende peredega, kes tasuvad igakuiselt eluaseme kasutamise eest üüri, vähendades nii majanduslike raskuste ulatust (sh täiendavate võlgnike lisandumist) ja vältides eluaseme kaotamist. Lisaks täiendatakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri regulatsiooni, lisades sellesse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse kohaselt vastu võetud rahvusvahelist kaitset taotleva ja kaitse saanud isiku kohta tema abivajaduse hindamiseks ja talle abi pakkumiseks töödeldavad andmed ning rahvusvahelise kaitse saanud isiku või perekonna eest välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses nimetatud kulude katmise andmed. Täiendatakse ka üksi elava pensionäri toetuse maksmise sätteid, makstes inimesele üksi elava pensionäri toetust, kui toetusele õigustatud pensionär võtab enda juurde elama ajutise kaitse saaja. Kehtiva regulatsiooni kohaselt ei ole pensionäril sellisel juhul toetusele õigust. Samuti täiendatakse seadust kohaliku omavalitsuse üksustele toimetulekutoetuse menetlemise ja väljamaksmise kulude hüvitamise erisusega 2022. aasta kohta. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatus on koostatud eelkõige põgenike massilise sisserändega seotud meetmete elluviimiseks ning ka sõjas haavata saanute isikute ravi tagamiseks.

Tekstid

605 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
07.06.2022 Avaldatud Riigi Teatajas
30.05.2022 Välja kuulutatud
18.05.2022 Saadetud Vabariigi Presidendile
Teine lugemine
18.05.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.05.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
16.05.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 16.05.2022 kell 11.10
Otsus: Anda esimehele volitus eelnõu II lugemise ja lõpphääletuse menetlusdokumentide allkirjastamiseks
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 01.06.2022 14:00

Protokoll asice

Protokoll

Volikiri_Tiidus

Lisa (T. Kiik)

12.05.2022 Komisjoni istung neljapäev, 12.05.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19.05.2022 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Protokoll

Asendusliige asice

Protokoll asice

Asendusliige

Esimene lugemine
10.05.2022 Komisjoni erakorraline istung teisipäev, 10.05.2022

Protokoll asice

Protokoll

04.05.2022 Täiskogu täiendav istung kolmapäev, 4.05.2022 17:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
03.05.2022 Komisjoni istung teisipäev, 3.05.2022 kell 14.00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Siret Kotka
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 11.05.2022 15:00

Protokoll asice

Protokoll

02.05.2022 Saadetud esimesele lugemisele
Algatamine
02.05.2022 Menetlusse võetud
02.05.2022 Algatatud

Muudatusettepanekud

  • Isamaa fraktsiooni muudatusettepanekud perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 605 SE kohta Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Heidi Barot

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
  • Eriala
    Õigusteadus ( - 1997)
  • Õppeasutus
    Tartu Ülikool