Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 02.05.2022
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Siret Kotka
Vastutav ametnik: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Perehüvitiste seaduse muudatustega tehakse ema vanemahüvitise ülempiiri puudutavas sättes tehniline parandus. Sotsiaalhoolekande seaduse muudatusega lisatakse toimetulekutoetuse raames arvesse võetavate eluasemekulude nimekirja eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mille hulgas on ka laenu intressid ja kohustusliku eluasemekindlustuse makse. Muudatuse eesmärgiks on toetada eluaseme soetamiseks laenu võtnud peresid sarnastel alustel nende peredega, kes tasuvad igakuiselt eluaseme kasutamise eest üüri, vähendades nii majanduslike raskuste ulatust (sh täiendavate võlgnike lisandumist) ja vältides eluaseme kaotamist. Lisaks täiendatakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri regulatsiooni, lisades sellesse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse kohaselt vastu võetud rahvusvahelist kaitset taotleva ja kaitse saanud isiku kohta tema abivajaduse hindamiseks ja talle abi pakkumiseks töödeldavad andmed ning rahvusvahelise kaitse saanud isiku või perekonna eest välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses nimetatud kulude katmise andmed. Täiendatakse ka üksi elava pensionäri toetuse maksmise sätteid, makstes inimesele üksi elava pensionäri toetust, kui toetusele õigustatud pensionär võtab enda juurde elama ajutise kaitse saaja. Kehtiva regulatsiooni kohaselt ei ole pensionäril sellisel juhul toetusele õigust. Samuti täiendatakse seadust kohaliku omavalitsuse üksustele toimetulekutoetuse menetlemise ja väljamaksmise kulude hüvitamise erisusega 2022. aasta kohta. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatus on koostatud eelkõige põgenike massilise sisserändega seotud meetmete elluviimiseks ning ka sõjas haavata saanute isikute ravi tagamiseks.

Tekstid

605 SE Eelnõu menetluskäik

02.05.2022
Algatatud
02.05.2022
Menetlusse võetud
02.05.2022
Saadetud esimesele lugemisele
03.05.2022
Komisjoni istung teisipäev, 3.05.2022 kell 14.00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Siret Kotka
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 11.05.2022 15:00
04.05.2022
Täiskogu täiendav istung kolmapäev, 4.05.2022 17:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
10.05.2022
Komisjoni erakorraline istung teisipäev, 10.05.2022
12.05.2022
Komisjoni istung neljapäev, 12.05.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19.05.2022 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
16.05.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 16.05.2022 kell 11.10
Otsus: Anda esimehele volitus eelnõu II lugemise ja lõpphääletuse menetlusdokumentide allkirjastamiseks
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 01.06.2022 14:00
18.05.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.05.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
18.05.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
30.05.2022
Välja kuulutatud
07.06.2022
Avaldatud Riigi Teatajas
02.05.2022
Algatatud
02.05.2022
Menetlusse võetud
02.05.2022
Saadetud esimesele lugemisele
03.05.2022
Komisjoni istung teisipäev, 3.05.2022 kell 14.00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Siret Kotka
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 11.05.2022 15:00
04.05.2022
Täiskogu täiendav istung kolmapäev, 4.05.2022 17:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
10.05.2022
Komisjoni erakorraline istung teisipäev, 10.05.2022
12.05.2022
Komisjoni istung neljapäev, 12.05.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19.05.2022 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
16.05.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 16.05.2022 kell 11.10
Otsus: Anda esimehele volitus eelnõu II lugemise ja lõpphääletuse menetlusdokumentide allkirjastamiseks
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 01.06.2022 14:00
18.05.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.05.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
18.05.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
30.05.2022
Välja kuulutatud
07.06.2022
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

 • Isamaa fraktsiooni muudatusettepanekud perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 605 SE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Heidi Barot

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool