Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 24.04.2023
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Karmen Joller
Vastutav ametnik: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu kohaselt suureneb alates 1. jaanuarist 2024 elatisabi, mida riik maksab lapsele juhul, kui elatist maksma kohustatud vanem elatist ei maksa või ei tee seda vajalikus mahus, 100 eurolt 200 eurole kuus. Eesti ühe vanemaga pered on võrreldes teiste peretüüpidega suurimas vaesuses – kolmandik üksikvanema leibkondadest elab suhtelises vaesuses. Elatisabi suurendamisega tagatakse peredele lapse ülalpidamiskulude suurusega paremas vastavuses toetus, mis aitab kaasa vaesuse ennetamisele ja leevendamisele. Alates 1. jaanuarist 2024 on lasterikka pere toetuse suurus 3–6 lapse puhul 450 eurot kuus ning 7 ja enama lapse puhul 650 eurot kuus. Vaatamata planeeritavatele muudatustele jääb 3–6 lapsega peredel lasterikka pere toetus võrreldes 2022. aastaga 150 euro võrra ning 7 ja enama lapsega peredel 250 euro võrra suuremaks. See tähendab, et peresid toetatakse võrreldes varasemaga jätkuvalt suuremas ulatuses, aidates seeläbi katta suurema arvu laste kasvatamisega seotud kulusid. Alates 1. juulist 2023 tunnistatakse kehtetuks lasterikka pere toetuse maksmise sujuva lõppemise regulatsioon, mis nägi ette lasterikka pere toetuse maksmist kuni pere noorima lapse 19-aastaseks saamiseni. Kuna regulatsioon on jõudnud kehtida vaid mõned kuud, puudutab see muudatus väheseid peresid. Peredele, kellele juba aasta algusest makstakse lasterikka pere toetust 2/3 ulatuses, sätestatakse muudatusega kohanemiseks 6-kuuline üleminekuperiood, st neile jätkatakse lasterikka pere toetuse maksmist kuni 2023. aasta lõpuni. Peredele, kellel oleks lasterikka pere toetuse jätkamise õigus tekkinud alates 1. juulist 2023, toetuse maksmist ei jätkata, st kolmest lapsest vanima 19-aastaseks saamisel lõpeb toetuse maksmine täies ulatuses ja toetuse etapiviisilist vähendamist ei rakendata. Seletuskirjas märgitakse, et lasterikaste perede toetusmeetmed on algatanud ühiskonnas laialdase diskusiooni, keda ja kui palju peab riik toetama, riivata on saanud ühe- ja kahelapseliste vanemate õiglustunne. Piiratud riigieelarve tingimustes tuleb tasakaalustatuma toetussüsteemi loomiseks teha perepoliitikas muudatusi. Tuginedes Vabariigi Valitsuse suunistele, suurendatakse käesoleva eelnõuga elatisabi suurust, korrigeeritakse lasterikka pere toetuste suuruseid, tunnistatakse kehtetuks lasterikka pere toetuse maksmise sujuva lõppemise regulatsioon ning loobutakse 1. maist 2024 jõustuma pidanud lasterikka pere toetuse indekseerimisest pensioniindeksiga.

Tekstid

17 SE Eelnõu menetluskäik

24.04.2023
Algatatud
25.04.2023
Menetlusse võetud
25.04.2023
Komisjoni istung teisipäev, 25.04.2023 kell 14.00
27.04.2023
Komisjoni istung neljapäev, 27.04.2023 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 08.05.2023 15:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Õnne Pillak
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 19.05.2023 15:00
08.05.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 8.05.2023 kell 11.15
11.05.2023
Komisjoni erakorraline istung neljapäev, 11.05.2023 kell 14.00
Otsus: Juhul, kui eelnõu esimene lugemine täiskogu 12. mai 2023 täiendaval istungil lõpetatakse, teeb komisjon ettepaneku arvata eelnõu täiskogu esmaspäeva, s.o. 15. mai 2023, päevakorrast välja
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Karmen Joller
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 10 tööpäeva pärast esimese lugemise lõpetamist
15.05.2023
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 15.05.2023 15:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
05.06.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 5.06.2023 kell 11.15
06.06.2023
Komisjoni istung teisipäev, 6.06.2023 kell 14.00
08.06.2023
Saadetud teisele lugemisele
12.06.2023
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 12.06.2023 15:00
Otsus: Arutelu jäi pooleli
13.06.2023
Täiskogu korraline istung teisipäev, 13.06.2023 10:00
Otsus: Arutelu jäi pooleli
Lisad
Stenogramm
14.06.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.06.2023 14:00
Otsus: Vastuvõetud
15.06.2023
Saadetud Vabariigi Presidendile
27.06.2023
Välja kuulutatud
06.07.2023
Avaldatud Riigi Teatajas
24.04.2023
Algatatud
25.04.2023
Menetlusse võetud
25.04.2023
Komisjoni istung teisipäev, 25.04.2023 kell 14.00
27.04.2023
Komisjoni istung neljapäev, 27.04.2023 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 08.05.2023 15:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Õnne Pillak
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 19.05.2023 15:00
08.05.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 8.05.2023 kell 11.15
11.05.2023
Komisjoni erakorraline istung neljapäev, 11.05.2023 kell 14.00
Otsus: Juhul, kui eelnõu esimene lugemine täiskogu 12. mai 2023 täiendaval istungil lõpetatakse, teeb komisjon ettepaneku arvata eelnõu täiskogu esmaspäeva, s.o. 15. mai 2023, päevakorrast välja
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Karmen Joller
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 10 tööpäeva pärast esimese lugemise lõpetamist
15.05.2023
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 15.05.2023 15:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
05.06.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 5.06.2023 kell 11.15
06.06.2023
Komisjoni istung teisipäev, 6.06.2023 kell 14.00
08.06.2023
Saadetud teisele lugemisele
12.06.2023
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 12.06.2023 15:00
Otsus: Arutelu jäi pooleli
13.06.2023
Täiskogu korraline istung teisipäev, 13.06.2023 10:00
Otsus: Arutelu jäi pooleli
Lisad
Stenogramm
14.06.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.06.2023 14:00
Otsus: Vastuvõetud
15.06.2023
Saadetud Vabariigi Presidendile
27.06.2023
Välja kuulutatud
06.07.2023
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

 • Riigikogu liikme A. Metsoja muudatusettepanekud perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 17 SE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice
 • Riigikogu liikme H.-V. Seederi muudatusettepanekud perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 17 SE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice
 • Isamaa fraktsiooni muudatusettepanekud perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 17 SE kohta

  Muudatusettepanek asice Muudatusettepanek
 • Riigikogu liikme M. Maastiku muudatusettepanekud perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 17 SE kohta

  Muudatusettepanek asice Muudatusettepanek
 • Kõik muudatusettepanekud

Arvamused

 • 08.06.2023

  Eelnõude vastuvõtmise sidumine usaldusküsimusega

 • 08.06.2023

  Eelnõule 17 SE esitatud muudatusettepanekud

 • 05.06.2023

  Eesti Lasterikaste Perede Liidu arvamus tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 148 SE kohta

 • 30.05.2023

  P. K. arvamus perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 17 SE kohta

  Arvamus

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Heidi Barot

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool