Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 09.03.2020
Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Erki Savisaar
Vastutav ametnik: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu muudatustega võimaldatakse tarnijatel täita 2020. aasta igakuist kütuse elutsükli jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohustust paindlikult – poolaasta kaupa. Samuti täiendatakse atmosfääriõhu kaitse seadust selliselt, et pärast 2020. aastat tuleb tarnijal eelnimetatud kohustuse täitmist jätkata aastapõhiselt. Lisaks muudetakse tarnija mõistet, et muuta raporteerimiskohuslaseks ka ettevõtted, kes teevad kättesaadavaks transpordis kasutatavat elektrienergiat, gaaskütuseid ja vesinikku. Edaspidi peetakse tarnijaks isikut, kellel on majandustegevuse registrisse kantud märge kütuse tarbimisse lubamiseks või kütuse maksuladustamise lõpetamiseks, kütuse impordi tegevusluba omavat isikut ning juriidilisi isikuid, kes teevad kättesaadavaks maanteesõidukites ja väljaspool teid kasutatavates liikurmasinates, siseveelaevades, põllu- ja metsamajandustraktorites ning väike-laevades, kui need ei ole merel, kasutatavat elektrienergiat, gaaskütust või vesinikku. Peale selle antakse kütuseseire andmekogu parema toimimise eesmärgil Keskkonnaministeeriumi vastutava töötleja ülesanded Keskkonnaagentuurile, kes on andmete töötleja ja koguja ning täpsustatakse andmekogusse kantavate andmete nimistut. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust muudetakse, et tagada õigusselgus põlev-kivikütteõli definitsiooni tõlgendamisel. Lisaks täiendatakse seadust uue kombineeritud nomenklatuuri koodiga, mida edaspidi hakatakse kasutama Eesti õlitööstuse peamiste õlitoodete määramisel. Nimetatud muudatus on tingitud uue aromaatsete ühendite määramise laboratoorse meetodi kasutuselevõtust.

Tekstid

159 SE Eelnõu menetluskäik

09.03.2020
Algatatud
10.03.2020
Menetlusse võetud
16.03.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 16.03.2020 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13.04.2020 15:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata ettekandjaks Erki Savisaar
13.04.2020
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 13.04.2020 15:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
04.05.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 4.05.2020 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13.05.2020 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 20.05.2020 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
13.05.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.05.2020 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
20.05.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.05.2020 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
20.05.2020
Saadetud Vabariigi Presidendile
28.05.2020
Välja kuulutatud
03.06.2020
Avaldatud Riigi Teatajas
09.03.2020
Algatatud
10.03.2020
Menetlusse võetud
16.03.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 16.03.2020 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13.04.2020 15:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata ettekandjaks Erki Savisaar
13.04.2020
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 13.04.2020 15:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
04.05.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 4.05.2020 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13.05.2020 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 20.05.2020 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
13.05.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.05.2020 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
20.05.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.05.2020 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
20.05.2020
Saadetud Vabariigi Presidendile
28.05.2020
Välja kuulutatud
03.06.2020
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

 • 15.04.2020

  MTÜ Eesti Õliühingu arvamus atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu 159 SE kohta

Tagasiside
 

Prindi

Elle Kaur

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool