Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 04.04.2022
Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Heiki Kranich
Vastutav ametnik: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga täiendatakse sätteid, mis reguleerivad ühekordselt täidetavate F-gaasi mahutitega seonduvat. Keelustatakse nende edasiandmine, vahendamine, omandamine ja valdamine. Enamik ebaseaduslikest F-gaasidest turustatakse just ühekordselt täidetavates mahutites. Kehtiva seaduse alusel on äärmiselt raske leida ja karistada neid isikuid, kes veebikeskkonnas või muude kaugmüügi vahendite kaudu nimetatud mahutites F-gaase pakuvad. Ebaseadusliku turu piiramiseks on vaja rakendada tõhusamaid järelevalvemeetmeid ja mõjuvamaid karistusmäärasid. Riikliku järelevalve erimeetmena võimaldatakse teha kontrolltehinguid, mis annab Keskkonnaametile ning Maksu- ja Tolliametile rohkem võimalusi tuvastada fluoritud kasvuhoonegaasidega seotud rikkumisi. Juba turul olevate ühekordsete mahutite leidmiseks on kontrolltehinguga lihtsam tuvastada nende pakkujad ning enne lõpptarbijani jõudmist mahutid konfiskeerida. Eelnõuga tõstetakse ka karistusmäärasid. Muudetavad trahvimäärad puudutavad juriidilisi isikuid. Maksimaalne trahvimäär on edaspidi 50 000 kuni 400 000 eurot. Trahvimäärade tõstmisel lähtutakse rikkumise keskkonnamõjust ning sellest, et trahvimäärad oleksid tegevuse ärahoidmiseks piisavalt tõhusad. Tööstusheite seaduses tõstetakse samuti juriidilise isiku trahvimäärasid selliste tegevuste korral, mis võivad oluliselt mõjutada keskkonda. Maksimaalsed trahvimäärad ulatuvad edaspidi 200 000 kuni 400 000 euroni. Muudatused välisõhku ja müra reguleerivates sätetes tulenevad seaduse rakendamisel tekkinud praktilisest vajadusest.

Tekstid

568 SE Eelnõu menetluskäik

Kolmas lugemine
12.10.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.10.2022 14:00
Teine lugemine
28.09.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 28.09.2022 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
20.09.2022 Komisjoni istung teisipäev, 20.09.2022 kell 14.00

Protokoll asice

Asendusliikme volikiri (Savisaar)

Protokoll

Lisa

13.09.2022 Komisjoni istung teisipäev, 13.09.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 28.09.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 11.10.2022 10:00

Protokoll asice

Protokoll

Esimene lugemine
14.06.2022 Komisjoni istung teisipäev, 14.06.2022 kell 15.00

Protokoll asice

Lisa

Protokoll

04.05.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.05.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
11.04.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 11.04.2022 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 04.05.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Heiki Kranich

Lisa

Protokoll asice

Protokoll

Algatamine
05.04.2022 Menetlusse võetud
04.04.2022 Algatatud

Muudatusettepanekud

 • Riigikogu liikme Heiki Kranichi muudatusettepanekud atmosfääriõhu kaitse seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu 568 SE kohta Muudatusettepanek

Arvamused

 • 07.09.2022

  Keskkonnaministeeriumi arvamus atmosfääriõhu kaitse seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu 568 SE kohta

 • 13.06.2022

  Elering AS arvamus atmosfääriõhu kaitse seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu 568 SE kohta

 • 01.06.2022

  Arvamuse küsimine atmosfääriõhu kaitse seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu 568 SE kohta

 • 01.06.2022

  Eesti Elektritööstuse Liidu arvamus atmosfääriõhu kaitse seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu 568 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Elle Kaur

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool