Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 04.04.2022
Juhtivkomisjon: Riigikaitsekomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Mati Raidma
Vastutav ametnik: Aivar Engel

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse õiguslikud alused Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) laevade üleandmiseks Kaitseväe koosseisu alates 1. jaanuarist 2023. Muudatuse kohaselt hakkab Kaitsevägi vastutama mereolukorrateadlikkuse loomise, merepiiri valvamise ning merereostuse avastamise ja likvideerimise eest Eesti merealal. Samuti asub Kaitsevägi vastutama mereseire eest, sealhulgas asub haldama ja käitama mereseiresüsteemi, tagades muu hulgas teenuse kättesaadavuse ka riigisisestele partneritele (nt PPA, Transpordiamet). Kuigi merepääste jääb jätkuvalt PPA ülesandeks (st PPA juhib seda), osaleb Kaitsevägi merel otsingu- ja päästetöödel üleantavate laevadega. Lisaks hakkab kaitsevägi teostama riiklikku järelevalvet territoriaalmeres väikelaevade, alla 12-meetrise pikkusega laevade ja jetide varustuse nõuetekohasuse üle, osutama mereabi teenust, lahendama hädaolukordi merel ning osutama ametiabi teistele asutustele, viimast eelkõige navigatsioonivälisel ajal. Merepiiri valvamiseks ning meresõiduohutuse tagamiseks antakse Kaitseväele korrakaitselised volitused ja vahetu sunni kasutamise õigus. Korrakaitselised volitused esmaste toimingute tegemiseks antakse Kaitseväele ka inimese elu ja tervist ähvardava ohu korral sekkumiseks väikesaartel ja merealal. Reformi eesmärk on parandada Eesti merealal olukorrateadlikkust ja reageerimisvõimet, sealhulgas lihtsustada käsuahelat, et tagada Eesti iseseisev kaitsevõime ning eeldused liitlaste reageerimiseks regioonis toimuvale konfliktile. PPA laevade konsolideerimine Kaitseväe koosseisu tagab tänaste laevadega parema riigikaitseliste ülesannete täitmise nii rahuajal kui ohuolukorras. Ohuolukorra ajal on üleantavatel laevadel nii julgeoleku- kui tsiviilroll.

Tekstid

572 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
20.06.2022 Avaldatud Riigi Teatajas
09.06.2022 Välja kuulutatud
31.05.2022 Saadetud Vabariigi Presidendile
Teine lugemine
30.05.2022 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 30.05.2022 15:00
Otsus: Vastuvõetud
19.05.2022 Saadetud teisele lugemisele
Esimene lugemine
10.05.2022 Komisjoni istung teisipäev, 10.05.2022 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis 17.05.2022

Protokoll asice

RIKK protokoll

09.05.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 9.05.2022 kell 11.00
Otsus: Täiendada homset, 10.05.2022 komisjoni istungi päevakorda päevakorrapunktiga "Kaitseväe korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Politsei- ja Piirivalveameti laevade üleandmine Kaitseministeeriumi valitsemisalasse) eelnõu (572 SE I) ettevalmistamine teiseks lugemiseks"
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis 10.05.2022

Protokoll asice

RIKK protokoll

20.04.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.04.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
11.04.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 11.04.2022 kell 11.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.04.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks riigikaitsekomisjoni liige Mati Raidma

Protokoll asice

RIKK protokoll

Algatamine
05.04.2022 Menetlusse võetud
04.04.2022 Algatatud

Muudatusettepanekud

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Aivar Engel

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraad)
  • Eriala
    Õigusteadus ( - 2005)
  • Õppeasutus
    Tartu Ülikool