Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 16.05.2022
Juhtivkomisjon: Põhiseaduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Tõnis Mölder

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga suurendatakse kohalike omavalitsuste enesekorraldusõigust, jättes detailsed KOV sisemised protseduurid omavalitsuste enda otsustada. Samuti laiendatakse võimalusi elanike kaasamiseks nähes ette kohaliku rahvaküsitluse. Seni oli vaid õigusaktide algatamise õigus. Seadusesse lisatakse võimalus luua ka piirkondlikke esinduskogusid, näiteks kogukonnakogu. Eelnõu järgi nähakse uudsena ette võimalus anda KOVile seadusega või selle alusel pandud kohaliku ülesande täitmine halduslepinguga üle teisele KOVile, mis praegu toimub valdavalt eraõiguslike juriidiliste isikute kaudu. Eelnõu järgi tehakse muudatusi KOV volikogu ja valitsuse töö korraldamisel, näiteks valla- ja linnasekretärid vabanevad kohustusest juhtida kantseleid, istungite läbiviimiseks lisatakse selgesõnaline võimalus kasutada elektroonilisi vahendeid. KOVi volikogu pädevuse ja liikmete osas nähakse ette, et KOV ametnik ei saa olla KOV volikogu liige ja tema ametikohustuste täitmise ajaks volikogu liikme volitused peatatakse. Ka KOVi hallatavate asutuste juhid ei saa samal ajal enam olla volikogu liikmed. Lisaks esimehele võimaldatakse ka aseesimehe koht KOVi volikogu otsusel muuta palgaliseks, vähendatakse koosseisu häälteenamust nõudvaid küsimusi, näiteks esindajate nimetamine KOVi liidu üldkoosolekule, valla- või linnasekretäril on õigus istungitel sõnaõigusega osa võtta ja täpsustatakse volikogu liikme õigust saada teavet. Eelnõu järgi võimaldatakse KOVi volikogu määrusega seada minimaalseid põhiõiguste piiranguid, kui need on põhjendatud. Seaduse muutmisega täpsustakse norme, mis on praktikas tekitanud tõlgendusraskusi, arvestatakse kohtulahendeid, samuti vähendatakse regulatsioonide mahtu. Kohalike omavalitsuste olemust, ülesandeid, rahastamist ja järelevalvet ei muudeta.

Tekstid

626 SE Eelnõu menetluskäik

16.05.2022
Algatatud
17.05.2022
Menetlusse võetud
30.05.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 30.05.2022 kell 11.15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 08.06.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 14.09.2022 17:15
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni liige Tõnis Mölder
11.08.2022
Komisjoni istung neljapäev, 11.08.2022 kell 10.00
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks seadusest tulenev 10 tööpäeva
14.09.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.09.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
16.05.2022
Algatatud
17.05.2022
Menetlusse võetud
30.05.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 30.05.2022 kell 11.15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 08.06.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 14.09.2022 17:15
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni liige Tõnis Mölder
11.08.2022
Komisjoni istung neljapäev, 11.08.2022 kell 10.00
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks seadusest tulenev 10 tööpäeva
14.09.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.09.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud

Muudatusettepanekud

Arvamused

  • 28.09.2022

    Rahandusministeeriumi arvamus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu 626 SE kohta

  • 19.09.2022

    MTÜ Eesti Siseaudiitorite Ühingu arvamus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu 626 SE kohta

  • 15.09.2022

    Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu 626 SE kohta

  • Kõik arvamused
Tagasiside