Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 10.02.2020
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Signe Riisalo
Vastutav ametnik: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu olulisemad muudatused puudutavad sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, erihoolekandeteenuseid, turvakoduteenust, asendus- ja järelhooldusteenust. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse muudatustega nähakse esmasesse psühhoosi haigestunud inimestele ette võimalus saada rehabilitatsiooniravi ravimeeskonna hinnangul väljaspool rehabilitatsioonijärjekorda. Muudatus on vajalik, kuna pakub esmasesse psühhoosi haigestunutele õigeaegset ja katkematut tuge ning paremat taastumist. Muudatused kavandatakse jõustada 1. jaanuaril 2021. Eelnõuga luuakse paindlikkus, mis võimaldab laste huvidest lähtuvalt suurendada asendus- ja perekodu pere maksimaalset (kuuelapselist) suurust. Erandi tegemine on põhjendatud kui asendushooldust vajavad näiteks ühe perekonna lapsed, keda võib olla rohkem kui kuus. Järelhooldusteenuse puhul laiendatakse kohalike omavalitsuste võimalusi järelhooldusel viibivate noorte teenuse rahastamiseks toetusfondi vahenditest. Muudatus võimaldab kohalikel omavalitsustel edaspidi toetusfondi vahendite arvelt toetada näiteks noori, kes õpingute katkestamise järgselt asuvad uuesti õppima. Muudatused kavandatakse jõustada üldises korras. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muudatusega antakse sotsiaalkindlustusameti ekspertarstile võimalus tuvastada inimese puue ja puude raskusaste tööealistel inimestel terviseandmete alusel. Praegu peab taotleja puude raskusastme tuvastamiseks ise kirjeldama piirangute esinemist tegutsemisvaldkondade kaupa. Samuti võimaldatakse eelnõu kohaselt tuvastada muutumatu või progresseeruva püsiva seisundiga raske ja sügava puudega lastel puude raskusastme kestus kuni tööealiseks saamiseni. Praegu määratakse puue olenevalt raskusastmest üheks kuni kolmeks aastaks. Muudatus kavandatakse jõustada 1. aprillil 2020. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muudatus annab Eesti Töötukassale võimaluse töötu isiklikult vastuvõtule kutsumise asemel nõustada teda telefoni (sh Skype) teel või e-töötukassa kaudu. Seni on see olnud võimalik kui töötu on haige, erivajadusega või osaleb samal ajal tööturuteenuses.

Tekstid

146 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
09.04.2020 Avaldatud Riigi Teatajas
08.04.2020 Välja kuulutatud
08.04.2020 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
08.04.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.04.2020 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Stenogramm
Teine lugemine
06.04.2020 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 6.04.2020 15:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Stenogramm
06.04.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 6.04.2020 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst

Protokoll

Protokoll.asice

Lisa 1

31.03.2020 Komisjoni erakorraline istung teisipäev, 31.03.2020 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 02.04.2020 12:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 06.04.2020 15:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 08.04.2020 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
Otsus: Anda komisjoni esimehele volitus allkirjastada eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid

Protokoll.asice

Protokoll

Esimene lugemine
30.03.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 30.03.2020 kell 11.10

Protokoll.asice

Protokoll

23.03.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 23.03.2020 kell 11.10

Protokoll.asice

Protokoll

26.02.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.02.2020 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
17.02.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 17.02.2020 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 26.02.2020 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata ettekandjaks Signe Riisalo

Volikiri (M. Jürgenson)

Lisa 1

Protokoll

Protokoll.asice

Volikiri (V.Toomast)

Algatamine
11.02.2020 Menetlusse võetud
10.02.2020 Algatatud

Muudatusettepanekud

 • Riigikogu liikme H. Küti muudatusettepanekud sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 146 SE kohta Muudatusettepanekud

Arvamused

 • 30.03.2020

  Sotsiaalministeeriumi täiendav arvamus sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 146 SE kohta

 • 23.03.2020

  Sotsiaalkomisjoni kiri Riigikogu juhatusele sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 146 SE menetlemise osas

 • 20.03.2020

  Õiguskantsleri arvamus sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 146 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Heidi Barot

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool