Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 03.05.2021
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Siret Kotka
Vastutav ametnik: Tiina Runthal

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga viiakse kollektiivlepingu tingimuse laiendamise regulatsiooni vastavusse põhiseaduse kaitse all oleva ettevõtlusvabadusega, tagades samas sotsiaalpartnerluse ja kollektiivse kaasamise võimekus. Laiendamise regulatsioon puudutab kollektiivlepinguid, mis on sõlmitud tööandjate ja ametiühingute liitude või keskliitude vahel. Eesmärk on, et palga-, töö- ja puhkeaja tingimusi saaks kogu sektorile laiendada vaid juhul, kui selles on kokku leppinud tööandjad, kes pakuvad tööd vähemalt 40 protsendile vastava tegevusala töötajatele ja ametiühingute liit või sama tegevusala liikmeid koondav ametiühing, kelle liikmed moodustavad 15 protsenti tegevusala töötajatest või kellel on vähemalt 500 liiget. Enne kokkuleppe sõlmimist on kohustus avalikult informeerida ning kaasata kõiki töötajaid ja tööandjaid, kelle suhtes tingimusi laiendada soovitakse. Kehtiva korra peamiseks probleemiks on laiendamise eeltingimuste ja kohaldamiskriteeriumite puudumine, millest tulenevalt on võimalik väikesel grupil kokku leppida kohustuste laiendamises kogu sektorile. Sellega kaasneb ebaproportsionaalne piirang ettevõtlusvabadusele. Eelnõuga muudetakse ka ametiühingute seadust ja töötajate usaldusisiku seadust, täpsustatakse tööandja kohustust anda tööajast vaba aega usaldusisiku tegevusega seotud ülesannete täitmiseks ka siis kui usaldusisikuid on rohkem kui üks. Lisaks muudetakse töölepingu seadust, suurendatakse töösuhte ülesütlemise tühisuse korral makstavat hüvitist olukorras, kus töösuhe on ilma seadusest tuleneva aluseta üles öeldud raseda, rasedus- või sünnituspuhkuse õigusega või töötajate esindajast töötajaga. Samuti muudetakse avaliku teenistuse seadust, suurendatakse teenistussuhte ülesütlemise tühisuse korral makstavat hüvitis olukorras, mil teenistussuhe öeldakse ilma seadusest tuleneva aluseta üles raseda, rasedus- või sünnituspuhkuse õigusega, alla seitsmeaastast last kasvatava või ametnike esindajast ametnikuga. Veel tehakse tehnilisi muudatusi nii kollektiivlepingu seaduses kui Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduses, millega ei kaasne muudatusi senises praktikas. Eelnõu teise lugemisega lisandusid tööturuteenuste- ja toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse ajutised muudatused, mille eesmärk on abistada registreeritud töötuid, makstes täiendavat ühekordset töötutoetust või töötuskindlustushüvitist 60 päeva, kui töötutoetuse maksmise ajavahemiku või töötuskindlustushüvitise perioodi lõppemise kuul on täidetud järgmised tingimused: 1) registreeritud töötuse määr üle-eelmisel kalendrikuul oli kõrgem kui 8,5%; 2) töötuskindlustushüvitise periood lõpeb ajavahemikul 2021. aasta 1. september kuni 2022. aasta 28. veebruar.

Tekstid

383 UA Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
12.11.2021 Avaldatud Riigi Teatajas
08.11.2021 Välja kuulutatud
29.10.2021 Saadetud Vabariigi Presidendile
Uuesti arutamine
27.10.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 27.10.2021 14:00
Otsus: Vastuvõetud
25.10.2021 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 25.10.2021 15:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Stenogramm
21.10.2021 Komisjoni istung neljapäev, 21.10.2021 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 25.10.2021 15:00
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 27.10.2021 14:00
Otsus: Anda komisjoni esimehele volitused kolmanda lugemise menetlusdokumentide allkirjastamiseks.
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Protokoll

Protokoll asice

19.10.2021 Täiskogu korraline istung teisipäev, 19.10.2021 10:00
Otsus: Teistkordne menetlemine
Stenogramm
12.10.2021 Komisjoni istung teisipäev, 12.10.2021 kell 14.00
Otsus: Mitte toetada Vabariigi Presidendi poolt Riigikogule tagasi saadetud kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmist
Otsus: Määrata põhiseaduskomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni liige Mart Võrklaev

Volikiri

Protokoll.asice

Protokoll

11.10.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 11.10.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19.10.2021 10:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Siret Kotka
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 21.10.2021 10:00
Otsus: Mitte toetada Vabariigi Presidendi poolt Riigikogule tagasi saadetud kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmata kujul uuesti vastu võtmist

Protokoll.asice

Protokoll

Jõustamine
28.09.2021 Uuesti arutamine
14.09.2021 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
30.08.2021 Komisjoni erakorraline istung esmaspäev, 30.08.2021
Otsus: Anda komisjoni esimehele volitus eelnõu menetlusdokumentide allkirjastamiseks

Protokoll asice

Asendusliige

Protokoll

25.08.2021 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 13.09.2021 15:00
Otsus: Vastuvõetud
Stenogramm
17.06.2021 Komisjoni istung neljapäev, 17.06.2021 kell 14.00
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst

Protokoll asice

Protokoll

Teine lugemine
17.06.2021 Saadetud kolmandale lugemisele
14.06.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 14.06.2021 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst

Lisa 1

Protokoll

Protokoll asice

07.06.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 7.06.2021 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu menetlusdokumendid

Protokoll.asice

Protokoll

Lisa2(kol_pöördumine)

Lisa1(SoM)

03.06.2021 Komisjoni istung neljapäev, 3.06.2021 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda teiseks lugemiseks 09.06.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 16.06.2021 14:00

Protokoll asice

Protokoll

Esimene lugemine
31.05.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 31.05.2021 kell 11.10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokoll

Protokoll.asice

25.05.2021 Komisjoni istung teisipäev, 25.05.2021 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokoll

Protokoll.asice

Lisa1(T.Kiik)

19.05.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.05.2021 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
10.05.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 10.05.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19.05.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 26.05.2021 16:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Siret Kotka

Lisa1(383SE_T.Kiik)

Protokoll.asice

Protokoll

Algatamine
04.05.2021 Menetlusse võetud
03.05.2021 Algatatud

Muudatusettepanekud

Arvamused

 • 03.11.2021

  SOTK vastuskiri Kalle Kulboki arvamusele kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 383 SE kohta

 • 20.10.2021

  Kalle Kulboki arvamus kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 383 SE kohta

 • 26.05.2021

  Kaubandus-Tööstuskoja arvamus kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 383 SE kohta

 • 26.05.2021

  Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni arvamus kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 383 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Tiina Runthal

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2010)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool