Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 12.06.2023
Juhtivkomisjon: Kultuurikomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Liina Kersna
Vastutav ametnik: Carina Rikart

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu sätestab täiendava aluse üldhariduskoolist õpilase väljaarvamiseks, samuti sätestatakse seaduse tasemel alused õpilase kutseõppeasutusest väljaarvamiseks ja lapse koolieelsest lasteasutusest väljaarvamiseks. Eelnõu järgi saab üldhariduskooli nimekirjast õpilase välja arvata ka alusel, kui õpilasel puuduvad Eesti elukoha andmed, välja arvatud juhul, kui on teada, et õpilane viibib Eestis ning vanem on esitanud kinnituse õpingute jätkamiseks selles koolis. Analoogne alus sisaldub ka õpilase kutseõppeasutusest väljaarvamiseks ja lapse koolieelsest lasteasutusest väljaarvamiseks. Eelnõuga nähakse tervikuna ette õpilase kutseõppeasutusest väljaarvamise alused, mis seni sisalduvad peamiselt kooli nõukogu kehtestatud õppekorralduseeskirjas. Alused on sarnased õpilase üldhariduskoolist väljaarvamise alustega (nt lõputunnistuse väljastamisel, vanema taotlusel, rikub korduvalt kodukorda jm). Eelnõu järgi kehtestatakse tervikloeteluna ka lapse koolieelsest lasteasutusest väljaarvamise alused (nt vanema taotlusel, koolikohustuse täitma asumisel jm). Kehtiva korra järgi kehtestab laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra valla- või linnavalitsus. Seletuskirjas märgitakse, et eelnõu seadusena vastuvõtmine ei too kaasa kulusid, samuti olulisi täiendavaid tegevusi. Eelkõige on vaja lahendada küsimus näiteks Ukrainast Eestisse saabunud isikute osas, kui laps on kantud kooli või lasteaia nimekirja, aga õppe- ja kasvatustegevuses ei osale näiteks põhjusel, et pere on riigist lahkunud ja vanem ei ole kooli või lasteaeda sellest teavitanud.

Tekstid

231 SE Eelnõu menetluskäik

12.06.2023
Algatatud
13.06.2023
Menetlusse võetud
11.09.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 11.09.2023 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.09.2023 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Liina Kersna
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
20.09.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.09.2023 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
10.10.2023
Komisjoni istung teisipäev, 10.10.2023 kell 14.00
17.10.2023
Komisjoni istung teisipäev, 17.10.2023 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 25.10.2023 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
01.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 1.04.2024 kell 11.10
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 10.04.2024 14:00
03.04.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 3.04.2024 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
10.04.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.04.2024 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
12.04.2024
Saadetud Vabariigi Presidendile
22.04.2024
Välja kuulutatud
26.04.2024
Avaldatud Riigi Teatajas
12.06.2023
Algatatud
13.06.2023
Menetlusse võetud
11.09.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 11.09.2023 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.09.2023 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Liina Kersna
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
20.09.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.09.2023 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
10.10.2023
Komisjoni istung teisipäev, 10.10.2023 kell 14.00
17.10.2023
Komisjoni istung teisipäev, 17.10.2023 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 25.10.2023 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
01.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 1.04.2024 kell 11.10
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 10.04.2024 14:00
03.04.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 3.04.2024 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
10.04.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.04.2024 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
12.04.2024
Saadetud Vabariigi Presidendile
22.04.2024
Välja kuulutatud
26.04.2024
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

 • Riigikogu liikmete A. Poolametsa, E. Poolametsa, H. Põlluaasa ja J. Valge muudatusettepanekud koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 231 SE kohta

  Muudatusettepanek asice Muudatusettepanek
 • Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni muudatusettepanekud koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 231 SE kohta

  Muudatusettepanek asice Muudatusettepanek
 • Riigikogu liikmete H.-M. Helme, A. Froschi ja K. Grünthali muudatusettepanekud koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 231 SE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice
 • Riigikogu liikmete R. Koka, L. Kunnase, A. Lanemani ja V. Vooglaiu muudatusettepanekud koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 231 SE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice
 • Kõik muudatusettepanekud

Arvamused

 • 18.10.2023

  Haridus- ja Teadusministeeriumi arvamus koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 231 SE kohta

 • 09.10.2023

  Eesti Koolijuhtide Ühenduse arvamus koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 231 SE kohta

 • 06.10.2023

  Eesti Õpetajate Liidu arvamus koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 231 SE kohta

 • 06.10.2023

  Eesti Õpilasesinduste Liidu arvamus koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 231 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Carina Rikart

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2000)
 • Õppeasutus
  Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas