Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 16.05.2022
Juhtivkomisjon: Riigikaitsekomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Leo Kunnas
Vastutav ametnik: Aivar Engel

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga korrastatakse kaitseväeteenistuse sätteid. Eelnõu muudatustega reformitakse kaitseväekohustuslaste ja kaitseväekohustust võtta soovivate inimeste terviseseisundi hindamist arstlikes komisjonides, sätestatakse väljaspool kaitseväeteenistust kaitseväelase vormiriietuse ja eraldusmärkide kasutamise üle täpsem järelevalve ja luuakse asendusteenistusele reservteenistus. Eelnõuga lõpetatakse arstlike komisjonide tegevus eraldi haldusorganitena ja senise kolmeliikmelise komisjoni asemel antakse kaitseväekohustuslaste ja kaitseväekohustust võtta soovivate isikute terviseseisundi hindamise õigus Kaitseressursside ameti (KRA) ja Kaitseväe poolt määratud arstidele. Eelnõu näeb ette, et hinnata terviseseisundi vastavust tervisenõuetele, saavad KRA ja Kaitseväe poolt määratud arstid vaikimisi juurdepääsu tervise infosüsteemis olevatele andmetele, kuid inimesele jääb võimalus soovi korral juurdepääsu keelata. Kaitseväelase vormiriietuse ja eraldusmärkide kandmise järelevalve tõhustamiseks täpsustatakse, et kaitseväeteenistusvälistel inimestel ei ole õigust kaitseväelase vormiriietust ja eraldusmärke kasutada, välja arvatud juhul kui see on õigusaktidega lubatud. Samuti keelatakse kaitseväelase vormiriietuse ja eraldusmärkide valmistamine ilma Kaitseväe loata. Eelnõuga laiendatakse asendusteenistuse kontseptsiooni ning muudetakse asendusteenistuse mõistet. Uues loodavas süsteemis jaguneb asendusteenistus kolmeks: esmane asendusteenistus, mida varasemalt mõisteti üldise asendusteenistusena; reservasendusteenistus ning erakorraline reservasendusteenistus. Asutustel tekib võimalus kutsuda pärast esmase asendusteenistuse läbimist isik uuesti reservasendusteenistusse asutuse või isiku väljaõppes osalemisele või erakorralisse reservasendusteenistusse, mis toimub eriolukorra, kõrgendatud kaitsevalmiduse, erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal, kus asendusteenistuja teeb tööd selle asutuse hüvanguks. Asendusteenistujale makstakse esmase asendusteenistuse läbimisel igakuist toetust, mille suuruseks on töötasu alammäär, praegu 654 eurot. Reservasendusteenistusel ja erakorralisel reservasendusteenistusel osalemise toetuse hüvitab täies ulatuses reservasendusteenistuse ja erakorralise reservasendusteenistuse toimumiskoha asutus. Väljamakseid teeb ka edaspidi KRA. Eelnõuga korrastatakse samuti tegevväelaste palgatingimusi teisele ametikohale nimetamisel ja ületunnitöö hüvitamisel, ressursimahuka koolituse kulu hüvitamist ning lihtsustakse muid tegevväelastega seotud personalitoiminguid. Riigikaitseseadusest tuuakse kaitseväeteenistust puudutavad sätted üle kaitseväeteenistuse seadusesse, millega seoses on vaja täiendada maksukorralduse seadust, relvaseadust, sotsiaalmaksuseadust ja tulumaksuseadust.

Tekstid

623 SE Eelnõu menetluskäik

16.05.2022
Algatatud
17.05.2022
Menetlusse võetud
31.05.2022
Komisjoni istung teisipäev, 31.05.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13.06.2022 15:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 11.07.2022 10:00
06.07.2022
Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 6.07.2022 kell 11.00
Otsus: Muuta riigikaitsekomisjoni 31.05.2022 istungi otsust ja määrata eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtajaks Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest tulenev kümme tööpäeva
14.09.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.09.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
10.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 10.10.2022 kell 11.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis k.a 17.10. komisjoni istungil
17.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 17.10.2022 kell 11.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis 24.10.22
24.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 24.10.2022 kell 11.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis 25.10.22
25.10.2022
Komisjoni istung teisipäev, 25.10.2022 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis 27.10.22 erakorralisel istungil 10 minutit pärast Riigikogu täiskogu lõppu
27.10.2022
Komisjoni erakorraline istung neljapäev, 27.10.2022 10.30
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
15.11.2022
Komisjoni istung teisipäev, 15.11.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 14.12.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
06.12.2022
Komisjoni istung teisipäev, 6.12.2022 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis 12.12.2022
12.12.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 12.12.2022 kell 11.00
Otsus: Kiita heaks eelnõu teise lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute tervikloetelu
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 11.01.2023 14:00
14.12.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.12.2022 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
09.01.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 9.01.2023 kell 11.00
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
11.01.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.01.2023 14:00
Otsus: Vastuvõetud
12.01.2023
Saadetud Vabariigi Presidendile
19.01.2023
Välja kuulutatud
27.01.2023
Avaldatud Riigi Teatajas
16.05.2022
Algatatud
17.05.2022
Menetlusse võetud
31.05.2022
Komisjoni istung teisipäev, 31.05.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13.06.2022 15:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 11.07.2022 10:00
06.07.2022
Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 6.07.2022 kell 11.00
Otsus: Muuta riigikaitsekomisjoni 31.05.2022 istungi otsust ja määrata eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtajaks Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest tulenev kümme tööpäeva
14.09.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.09.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
10.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 10.10.2022 kell 11.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis k.a 17.10. komisjoni istungil
17.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 17.10.2022 kell 11.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis 24.10.22
24.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 24.10.2022 kell 11.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis 25.10.22
25.10.2022
Komisjoni istung teisipäev, 25.10.2022 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis 27.10.22 erakorralisel istungil 10 minutit pärast Riigikogu täiskogu lõppu
27.10.2022
Komisjoni erakorraline istung neljapäev, 27.10.2022 10.30
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
15.11.2022
Komisjoni istung teisipäev, 15.11.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 14.12.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
06.12.2022
Komisjoni istung teisipäev, 6.12.2022 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis 12.12.2022
12.12.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 12.12.2022 kell 11.00
Otsus: Kiita heaks eelnõu teise lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute tervikloetelu
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 11.01.2023 14:00
14.12.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.12.2022 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
09.01.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 9.01.2023 kell 11.00
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
11.01.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.01.2023 14:00
Otsus: Vastuvõetud
12.01.2023
Saadetud Vabariigi Presidendile
19.01.2023
Välja kuulutatud
27.01.2023
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

Arvamused

 • 07.12.2022

  Vastuskiri arvamusele kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 623 SE kohta

 • 25.11.2022

  Advokaadibüroo RISTAL KEBA PARTNERID, AS PROFLINE esindaja arvamus kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 623 SE kohta

 • 27.10.2022

  Kaitseministeeriumi arvamus kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 623 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Aivar Engel

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool