Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 09.01.2017
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Helmen Kütt
Vastutav ametnik: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks alaealise mõjutusvahendite seadus. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus tehakse kättesaadavaks suure ja mitmekülgse abivajadusega lastele. Eelnõuga saavad kohalikud omavalitsused õiguse taotleda kohtult lapse suunamist kinnisesse lasteasutusse, kui teda ei ole võimalik ühelgi muul moel aidata ning tema käitumine on ohtlik. Kui õigusrikkumise taga on lapse enda abivajadus, saab ta edaspidi abi lastekaitsesüsteemist. Eelnõu kaotab alaealiste komisjonid. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust saavad lapsele pakkuda psühholoog, füsioterapeut, logopeed, arst, õde, tegevusterapeut, loovterapeut ja eripedagoog. Tavaliselt tegelevad lapsega korraga vähemalt kolm nimetatud spetsialisti. Seni on alaealiste komisjonid suunanud lapsi kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli, kuid selle otsuse aluseks on olnud õigusrikkumine, mitte sisuline vajadus last aidata. Eelnõu näeb ette, et lapse vabadusi võib piirata vaid minimaalsel vajalikul määral ning kogu tegevus peab olema suunatud sellele, et laps suudaks ennast või teisi kahjustavast käitumisest edaspidi hoiduda. Alaealiste komisjonid on menetlenud õigusrikkumisi ning pakkunud ka lapsele abi. Kuid komisjonide formaadi tõttu pole see parim lahendus, kuna abi ja tugi lapsele pole pikaajaline ning pidev. Lastekaitsesüsteemis on lapsega võimalik tegeleda oluliselt lapsesõbralikumalt.

Tekstid

360 SE Eelnõu menetluskäik

09.01.2017
Algatatud
10.01.2017
Menetlusse võetud
16.01.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 16.01.2017 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 08.02.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 10 tööpäeva 22.02.2017 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks komisjoni esimees Helmen Kütt
08.02.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.02.2017 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
16.05.2017
Komisjoni istung teisipäev, 16.05.2017 kell 14.00
30.05.2017
Komisjoni istung teisipäev, 30.05.2017 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
08.08.2017
Komisjoni istung teisipäev, 8.08.2017 kell 11.30
05.09.2017
Komisjoni erakorraline istung teisipäev, 5.09.2017 kell 10.00
12.09.2017
Komisjoni istung teisipäev, 12.09.2017 algusega 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu
18.09.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 18.09.2017 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 27.09.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 11.10.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
25.09.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 25.09.2017 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid
27.09.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 27.09.2017 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
09.10.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 9.10.2017 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise menetlusdokumendid
11.10.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.10.2017 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
13.10.2017
Saadetud Vabariigi Presidendile
18.10.2017
Välja kuulutatud
25.10.2017
Avaldatud Riigi Teatajas
09.01.2017
Algatatud
10.01.2017
Menetlusse võetud
16.01.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 16.01.2017 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 08.02.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 10 tööpäeva 22.02.2017 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks komisjoni esimees Helmen Kütt
08.02.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.02.2017 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
16.05.2017
Komisjoni istung teisipäev, 16.05.2017 kell 14.00
30.05.2017
Komisjoni istung teisipäev, 30.05.2017 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
08.08.2017
Komisjoni istung teisipäev, 8.08.2017 kell 11.30
05.09.2017
Komisjoni erakorraline istung teisipäev, 5.09.2017 kell 10.00
12.09.2017
Komisjoni istung teisipäev, 12.09.2017 algusega 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu
18.09.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 18.09.2017 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 27.09.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 11.10.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
25.09.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 25.09.2017 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid
27.09.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 27.09.2017 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
09.10.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 9.10.2017 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise menetlusdokumendid
11.10.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.10.2017 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
13.10.2017
Saadetud Vabariigi Presidendile
18.10.2017
Välja kuulutatud
25.10.2017
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Heidi Barot

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
  • Eriala
    Õigusteadus ( - 1997)
  • Õppeasutus
    Tartu Ülikool