Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 11.09.2017
Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Uno Kaskpeit
Vastutav ametnik: Carina Rikart

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tehtavad muudatused puudutavad eelkõige erinevate lubade menetlust ja laskekõlbmatute relvade regulatsiooni. Relvaseadusesse lisatakse nõudeid, mis kindlustavad selle, et relva omanikeks on õiguskuulekad ja usaldusväärsed inimesed. Edaspidi peab relvaloa taotleja põhjendama vajadust relva omamiseks ning politsei- ja piirivalveametil (PPA) on õigus loa andmisest keelduda, kui relva vajalikkus ei ole piisavalt põhjendatud. Relvaloa andmisest on võimalik keelduda ka inimestele, keda on korduvalt karistatud süüteo toimepanemise eest. Relvaloa andmisest võib keelduda või see kehtetuks tunnistada, kui on kahtlus, et relva omanik on ohuks riigi julgeolekule. Kui tulirelv on soetatud turvalisuse tagamiseks, peavad relva omanikud relvaloa aegumisel uuesti läbima tulirelva käsitsemise katse. Tulevikus tuleb ka laskekõlbmatud tulirelvad PPAs registreerida. Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elav välismaalasele kehtivad relvaloa taotlemisel samad tingimused Eesti kodanikega. Eksam tuleb välismaalasel sooritada ka siis kui talle on väljastatud relvaluba mõnes teises riigis. Relvaeksam tehakse eesti keeles või eesti keele mittevaldamisel tõlgi abil muus keeles. Ilma tõlgi abita tuleb aga sooritada tulirelva käsitsemise ja laskeoskuse katse. See tagab, et iga relvaomanik saab aru eestikeelsetest relva käsitsemisega seotud käsklustest, mis tagab nii tema enda kui teiste inimeste ohutuse

Tekstid

494 SE Eelnõu menetluskäik

11.09.2017
Algatatud
12.09.2017
Menetlusse võetud
18.09.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 18.09.2017 11:15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 27.09.2017 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Uno Kaskpeit
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 18.10.2017 16:00
Otsus: Teha ettepanek eelnõu tagasi lükata
25.09.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 25.09.2017 11:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
27.09.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 27.09.2017 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
07.11.2017
Komisjoni istung teisipäev, 7.11.2017 12:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
15.01.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 15.01.2018 11:15
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
22.01.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 22.01.2018 11:15
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
23.01.2018
Komisjoni istung teisipäev, 23.01.2018 11:30
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 08.02.2018 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
05.02.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 5.02.2018 11:00
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 14.02.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
08.02.2018
Täiskogu korraline istung neljapäev, 8.02.2018 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
14.02.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.02.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
16.02.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
01.03.2018
Välja kuulutatud
09.03.2018
Avaldatud Riigi Teatajas
11.09.2017
Algatatud
12.09.2017
Menetlusse võetud
18.09.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 18.09.2017 11:15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 27.09.2017 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Uno Kaskpeit
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 18.10.2017 16:00
Otsus: Teha ettepanek eelnõu tagasi lükata
25.09.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 25.09.2017 11:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
27.09.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 27.09.2017 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
07.11.2017
Komisjoni istung teisipäev, 7.11.2017 12:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
15.01.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 15.01.2018 11:15
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
22.01.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 22.01.2018 11:15
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
23.01.2018
Komisjoni istung teisipäev, 23.01.2018 11:30
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 08.02.2018 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
05.02.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 5.02.2018 11:00
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 14.02.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
08.02.2018
Täiskogu korraline istung neljapäev, 8.02.2018 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
14.02.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.02.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
16.02.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
01.03.2018
Välja kuulutatud
09.03.2018
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Carina Rikart

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
  • Eriala
    Õigusteadus ( - 2000)
  • Õppeasutus
    Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas