Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 05.12.2022
Juhtivkomisjon: Põhiseaduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Marko Torm

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga kehtestatakse haldus- ja tsiviilkohtumenetluse ning kohtukorralduse erisused ajaks, kui riigis on välja kuulutatud erakorraline seisukord või sõjaseisukord (edaspidi erikord) ning õigusemõistmine võib olla raskendatud. Seaduse muutmise eesmärk on tagada inimeste põhiõigus õiguskaitsele ja ausale kohtupidamisele erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal. Eelnõuga tehtavad muudatused ei puuduta hädaolukorda ja selle lahendamiseks väljakuulutatud eriolukorda. Kohtutele antakse erakorralise või sõjaseisukorra ajal tsiviil- ja halduskohtumenetluses volitus asja menetlus ‎peatada. Samuti kaotatakse kohustus kaasata erikorra ajal rahvakohtunikke õigusemõistmisse. Kohtu esimees võib õigusemõistmise toimimiseks anda kohtunikule juhiseid kohtuasjade menetlemise järjekorra kohta, muuta tööjaotusplaani ja kohtu kodukorda. Riigikohtu üldkogu saab pädevuse saata erikorra ajal kohtunik tema nõusolekuta ajutiselt teenistusse teise sama astme või madalama astme kohtusse. Juhul kui Riigikohtu üldkogu ei ole otsustusvõimeline, saadab kohtuniku ajutiselt teise kohtusse Riigikohtu esimees.

Tekstid

753 SE Eelnõu menetluskäik

05.12.2022
Algatatud
06.12.2022
Menetlusse võetud
13.12.2022
Komisjoni istung teisipäev, 13.12.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 11.01.2023 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni liige Marko Torm
11.01.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.01.2023 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
06.02.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 6.02.2023 kell 11.15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 15.02.2023 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 22.02.2023 14:00
15.02.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.02.2023 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
22.02.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.02.2023 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
22.02.2023
Saadetud Vabariigi Presidendile
01.03.2023
Välja kuulutatud
11.03.2023
Avaldatud Riigi Teatajas
05.12.2022
Algatatud
06.12.2022
Menetlusse võetud
13.12.2022
Komisjoni istung teisipäev, 13.12.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 11.01.2023 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni liige Marko Torm
11.01.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.01.2023 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
06.02.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 6.02.2023 kell 11.15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 15.02.2023 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 22.02.2023 14:00
15.02.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.02.2023 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
22.02.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.02.2023 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
22.02.2023
Saadetud Vabariigi Presidendile
01.03.2023
Välja kuulutatud
11.03.2023
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

  • 01.02.2023

    Justiitsministeeriumi arvamus kohtute seaduse ja kohtumenetluse seadustike muutmise seaduse (erakorralise ja sõjaseisukorra aegne kohtupidamine) eelnõu 753 SE kohta

  • 24.01.2023

    Riigikohtu arvamus kohtute seaduse ja kohtumenetluse seadustike muutmise seaduse (erakorralise ja sõjaseisukorra aegne kohtupidamine) eelnõu 753 SE kohta

  • 14.12.2022

    Arvamuse küsimine kohtute seaduse ja kohtumenetluse seadustike muutmise seaduse (erakorralise ja sõjaseisukorra aegne kohtupidamine) eelnõu 753 SE kohta

  • Kõik arvamused
Tagasiside