Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 18.12.2019
Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Igor Kravtšenko
Vastutav ametnik: Vivi Older

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga ratifitseeritakse 2007. aasta 18. mail Nairobis vastu võetud rahvusvaheline laevavrakkide eemaldamise konventsioon. Konventsioon kehtestab ühtsed rahvusvahelised reeglid ohtlike laevavrakkide eemaldamiseks ja sellega kaasnevate kulude hüvitamiseks. Laevaomanikele, kellel on laev kogumahutavusega 300 ja enam, rakendub kohustusliku kindlustuse nõue, millega on tagatud ohtlike laevavrakkide eemaldamise kulud. Konventsioon ei kohaldu tagasiulatuvalt. Eesti soov on kohaldada konventsiooni kõikidel merealadel, mitte ainult majandusvööndis ning sellest tulenevalt tehakse seaduseelnõu kohaselt asjakohane deklaratsioon. Konventsiooni mõju avaldub ettevõtlusele ja ettevõtluskeskkonnale. See suurendab ettevõtjate kindlustunnet, et Eestis kui mereriigis kohaldatakse ühtseid standardeid. Eelnõu sihtgrupp on Eestis registreeritud laevade omanikud ja prahilepingu alusel Eesti lipu all sõitvad laevad, samuti Eesti mereala külastavate teiste riikide lipu all sõitvate laevade omanikud. Laevaomanikel on kohustus kindlustada laev laeva vrakistumisega seotud kahjude katmiseks konventsiooniga kehtestatud vastutuskindlustuse ulatuses, mis sõltub laeva mahutavusest. Konventsiooni ratifitseerimine avaldab positiivset mõju keskkonnakaitsele ja inimese tervisele, sest võimaldab õnnetuse korral tõhusamalt reageerida ja võimaliku reostuse levikut takistada. Praeguseks on konventsiooni ratifitseerinud või sellega ühinenud 40 riiki, neist 13 Euroopa Liidu riigid. Eesti on konventsioonile alla kirjutanud 28. märtsil 2008. Konventsioon jõustub Eesti suhtes kolm kuud pärast päeva, mil ratifitseerimiskiri antakse hoiule Rahvusvahelise Meresõiduorganisatsiooni (International Maritime Organization, IMO) peasekretärile. Konventsiooni täitmiseks on vaja muuta meresõiduohutuse seadust, mille muutmise seaduse eelnõu on kooskõlastamisel. Muudatuste kohaselt hakkab konventsiooni kohaseid tunnistusi väljastama Veeteede Amet, mis toob neile kaasa mõningase töökoormuse kasvu.

Tekstid

123 SE Eelnõu menetluskäik

18.12.2019
Algatatud
19.12.2019
Menetlusse võetud
20.01.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 20.01.2020 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 27.01.2020 15:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
27.01.2020
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 27.01.2020 15:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
17.02.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 17.02.2020 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 26.02.2020 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
26.02.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.02.2020 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
27.02.2020
Saadetud Vabariigi Presidendile
11.03.2020
Välja kuulutatud
11.03.2020
Välja kuulutatud
13.03.2020
Avaldatud Riigi Teatajas
18.12.2019
Algatatud
19.12.2019
Menetlusse võetud
20.01.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 20.01.2020 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 27.01.2020 15:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
27.01.2020
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 27.01.2020 15:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
17.02.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 17.02.2020 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 26.02.2020 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
26.02.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.02.2020 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
27.02.2020
Saadetud Vabariigi Presidendile
11.03.2020
Välja kuulutatud
11.03.2020
Välja kuulutatud
13.03.2020
Avaldatud Riigi Teatajas
Tagasiside
 

Prindi

Vivi Older

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Keskkonnakorraldus ( - 2009)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Rakenduskõrgharidus
 • Eriala
  Keskkonnateadus ( - 2004)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikooli Türi Kolledž