Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 06.05.2024
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Õnne Pillak
Vastutav ametnik: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Lastekaitseseadust muudetakse, et parandada abivajavate laste märkamist ja abistamist. Praegu peab iga inimene teavitama kohalikku omavalitsust abivajavast lapsest, kuid siiski jõuavad paljud juhtumid lastekaitse vaatevälja liiga hilja. Seetõttu suurendatakse lastega töötavate inimeste rolli abivajavate laste märkamisel. Eelnõus nimetatakse spetsialistid, näiteks õpetajad, treenerid, arstid, kellel on eriline hoolsuskohustus lapse abivajadust märgata ja sellest KOVi lastekaitsetöötajat teavitada. Lisaks täpsustatakse eelnõuga KOV-i ja sotsiaalkindlustusameti (SKA) õigust töödelda lastekaitseülesannete täitmisel isikuandmeid. Sotsiaalhoolekande seaduse muudatustega parandatakse tuge hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele, kes on võtnud enda perekonda kasvama teisest perest pärit lapse. Eelnõuga kehtestatakse perepõhise asendushoolduse tugiteenuste sisu, korraldus, maht ja rahastamine. Tugiteenuste eesmärk on pakkuda järjepidevat, täiendavat tuge vastutusrikka ülesande võtnud peredele ning kindlustada peres kasvavate laste heaolu. Eelnõuga luuakse võimalus edastada automaatselt infosüsteemide kaudu tervisevaldkonnast KOV-ile varakult info laste kohta, kes oma terviseseisundi tõttu vajavad püsivat tuge ja kelle andmed on kantud tervise infosüsteemi. Selliste terviseseisundite loetelu kehtestatakse määrusega, esialgse kokkuleppe kohaselt on need mõlema silma pimedus, vähidiagnoos, harvikhaigus, tserebraalparalüüs ja vaimne alaareng. Muudatuse eesmärk on lõimida lapsele ja perele pakutavad tervise- ja sotsiaalteenused, et kergendada lapsevanema koormust kasutades optimaalselt olemasolevaid andmeid. Lapsest info saamisel tekib KOV-il ja SKA-l kohustus proaktiivselt peresid aidata ning toetusmeetmeid pakkuda ilma, et lapsevanem või eestkostja peaks ise abi taotlema. Muudatusest puudutatud lapsi ja peresid on igal aastal kuni 100.

Tekstid

427 SE Eelnõu menetluskäik

06.05.2024
Algatatud
07.05.2024
Menetlusse võetud
13.05.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 13.05.2024 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 29.05.2024 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Õnne Pillak
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
29.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 29.05.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
06.05.2024
Algatatud
07.05.2024
Menetlusse võetud
13.05.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 13.05.2024 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 29.05.2024 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Õnne Pillak
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
29.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 29.05.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm

Arvamused

 • 18.06.2024

  Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni arvamus lastekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 427 SE kohta

 • 17.06.2024

  Tallinna Lastekodu arvamus lastekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 427 SE kohta

 • 12.06.2024

  Eesti Haridustöötajate Liidu arvamus lastekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 427 SE kohta

 • 12.06.2024

  Eesti Laste ja Noorte Hoolekandeasutuste Ühenduse arvamus lastekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 427 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Heidi Barot

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool