Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Keskkonnakomisjon
Algatatud: 10.05.2022
Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Yoko Alender
Vastutav ametnik: Vivi Older

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu kohaselt tehakse Riigikogu 5. aprilli 2017 otsuses ˮKliimapoliitika põhialused aastani 2050ˮ muudatused, mis näevad ette, et aastaks 2050 on Eesti konkurentsivõimeline, teadmistepõhise ühiskonna ja majandusega kliimaneutraalne riik, kus on tagatud kvaliteetne ja liigirikas elukeskkond ning valmisolek ja võime kliimamuutuste põhjustatud ebasoodsaid mõjusid vähendada ja positiivseid mõjusid parimal viisil ära kasutada. Samuti näeb muudatus ette, et Eesti pikaajaline siht on tasakaalustada kasvuhoonegaaside heide ja sidumine hiljemalt 2050. aastaks ning vähendada selleks ajaks kasvuhoonegaaside netoheide nullini. Seletuskirjas märgitakse, et põhialustega lepiti kokku Eesti kliimapoliitika pikaajalises visioonis, valdkondlikes ja kogu majandust hõlmavates poliitikasuundades, mis seavad selge teekonna aastani 2050 kliimamuutuste leevendamiseks ehk kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ning ühtlasi kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks. Vahepealsed muudatused kliimapoliitikas ja selle eesmärkides nii ELis kui ka Eestis on põhjustanud vastuolu kehtivate kliimapoliitika põhialustega. Eelnõu eesmärk on viia põhialused kooskõlla ELis kokkulepitud kliimapoliitika eesmärkidega. Kehtivas põhialuste tekstis on kirjas, et Eesti pikaajaline siht on vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks ligi 80 protsenti võrreldes 1990. aasta heitetasemega. Tänaseks on ELis ja Eestis astutud sammud, et saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalne EL.

Tekstid

616 OE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
10.02.2023 Avaldatud Riigi Teatajas
09.02.2023 SAADETUD RT
Teine lugemine
08.02.2023 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.02.2023 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Stenogramm
24.01.2023 Komisjoni istung teisipäev, 24.01.2023 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 08.02.2023 14:00

Lisa

Protokoll

Protokoll asice

Esimene lugemine
16.01.2023 Komisjoni istung esmaspäev, 16.01.2023 kell 11.10

Protokoll

Protokoll asice

25.10.2022 Komisjoni istung teisipäev, 25.10.2022 kell 14.00

Protokoll asice

Protokoll

Lisa

06.06.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 6.06.2022 kell 11.10

Lisa 2

Protokoll asice

Lisa 1

Protokoll

31.05.2022 Komisjoni istung teisipäev, 31.05.2022 kell 14.00

Protokoll asice

Protokoll

17.05.2022 Täiskogu korraline istung teisipäev, 17.05.2022 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
03.05.2022 Komisjoni istung teisipäev, 3.05.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.05.2022 10:00
Otsus: Esitada eelnõu täiskogule 10.05.2022
Otsus: Juhul kui eelnõu 1. lugemine toimub 17.05.2022, teha ettepanek 1. lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Yoko Alender
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 27.05.2022 12:00

Asendusliikme volikiri (Akkermann)

Lisa

Protokoll

Protokoll asice

Algatamine
10.05.2022 Menetlusse võetud
10.05.2022 Algatatud

Muudatusettepanekud

Arvamused

 • 25.01.2023

  Keskkonnaministeeriumi arvamus Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050ˮ muutmine" eelnõu 616 OE kohta

 • 29.12.2022

  Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi arvamus Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050ˮ muutmine" eelnõu 616 OE kohta

 • 12.12.2022

  Eesti Erametsaliidu arvamus Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050ˮ muutmine" eelnõu 616 OE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Vivi Older

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Keskkonnakorraldus ( - 2009)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Rakenduskõrgharidus
 • Eriala
  Keskkonnateadus ( - 2004)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikooli Türi Kolledž