Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 02.04.2020
Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Andrei Korobeinik
Vastutav ametnik: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu välja töötamine on tingitud väljakuulutatud eriolukorrast ning eriolukorra lahendamisel üles kerkinud probleemidest, eelkõige eriolukorra ajal rakendatavate erisuste kehtestamise võimatusest kehtiva õiguse alusel. Eriolukorra ajal võib olla keeruline tagada kõigi tavapäraste menetluste kulg ja teenuste pakkumine, kuna asutustel on vaja tegeleda eelkõige eriolukorra lahendamiseks vajalike ülesannete täitmisega. Selleks, et vajaduse korral oleks võimalik teha erisusi, nähakse seadustes ette muudatused, et eriolukorra ajal oleks võimalik vajadusel näiteks menetluste kulgu pikendada või peatada. Eelnõuga muudetakse abipolitseiniku seadust, autoveoseadust, elektroonilise side seadust, erakorralise seisukorra seadust, hädaolukorra seadust, Kaitseliidu seadust, kemikaaliseadust, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust, korrakaitseseadust, kriminaalmenetluse seadustikku, liiklusseadust, looduskaitseseadust, lõhkematerjaliseadust, maakatastriseadust, meresõiduohutuse seadust, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadust, ohvriabi seadust, pankrotiseadust, perehüvitiste seadust, põhikooli- ja gümnaasiumiseadust, raudteeseadust, ravimiseadust, relvaseadust, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadust, tagatisfondi seadust, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadust, tööturuteenuste ja -toetuste seadust, vangistusseadust, veeseadust, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadust, välismaalaste seadust, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadust ning väärteomenetluse seadustikku.

Tekstid

170 SE Eelnõu menetluskäik

02.04.2020
Algatatud
02.04.2020
Menetlusse võetud
03.04.2020
Komisjoni istung reede, 3.04.2020 kell 12.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 06.04.2020 15:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 08.04.2020 10:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Andrei Korobeinik
06.04.2020
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 6.04.2020 15:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
07.04.2020
Komisjoni istung teisipäev, 7.04.2020 kell 14.00
09.04.2020
Komisjoni istung neljapäev, 9.04.2020 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis Komisjoni esimees Jaanus Karilaid tegi ettepaneku kutsuda kokku õiguskomisjoni erakorralise istung, et jätkata eelnõu 170 arutelu. Erakorralise istungi toimumisaeg on 09.04.2020 kell 16.05
09.04.2020
Komisjoni istung neljapäev, 9.04.2020 kell 16.05
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 14.04.2020 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 16.04.2020 kell 10:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
13.04.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 13.04.2020 kell 11.00
14.04.2020
Täiskogu korraline istung teisipäev, 14.04.2020 10:00
Otsus: Arutelu jäi pooleli
Lisad
Stenogramm
15.04.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.04.2020 14:00
Otsus: Teine lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
15.04.2020
Komisjoni istung kolmapäev, 15.04.2020 kell 08.40
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.04.2020 15:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
20.04.2020
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 20.04.2020 15:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
20.04.2020
Saadetud Vabariigi Presidendile
04.05.2020
Välja kuulutatud
06.05.2020
Avaldatud Riigi Teatajas
02.04.2020
Algatatud
02.04.2020
Menetlusse võetud
03.04.2020
Komisjoni istung reede, 3.04.2020 kell 12.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 06.04.2020 15:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 08.04.2020 10:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Andrei Korobeinik
06.04.2020
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 6.04.2020 15:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
07.04.2020
Komisjoni istung teisipäev, 7.04.2020 kell 14.00
09.04.2020
Komisjoni istung neljapäev, 9.04.2020 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis Komisjoni esimees Jaanus Karilaid tegi ettepaneku kutsuda kokku õiguskomisjoni erakorralise istung, et jätkata eelnõu 170 arutelu. Erakorralise istungi toimumisaeg on 09.04.2020 kell 16.05
09.04.2020
Komisjoni istung neljapäev, 9.04.2020 kell 16.05
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 14.04.2020 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 16.04.2020 kell 10:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
13.04.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 13.04.2020 kell 11.00
14.04.2020
Täiskogu korraline istung teisipäev, 14.04.2020 10:00
Otsus: Arutelu jäi pooleli
Lisad
Stenogramm
15.04.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.04.2020 14:00
Otsus: Teine lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
15.04.2020
Komisjoni istung kolmapäev, 15.04.2020 kell 08.40
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.04.2020 15:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
20.04.2020
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 20.04.2020 15:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
20.04.2020
Saadetud Vabariigi Presidendile
04.05.2020
Välja kuulutatud
06.05.2020
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

Arvamused

 • 21.04.2020

  J. T. arvamus arvamus abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu 170 SE kohta

  Arvamus

 • 15.04.2020

  Pharma Group OÜ arvamus abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu 170 SE kohta

 • 13.04.2020

  Eesti Inimõiguste Keskuse ja Eesti Pagulasabi arvamus abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu 170 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Linnar Liivamägi

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1989)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool