Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
680 Vangistusseaduse muutmise seadus (kinnipeetavate ligipääs internetile) 15.10.2018
679 Isikuandmete kaitse seadus 15.10.2018
715 Põllumajandusloomade aretuse seadus 15.10.2018
712 Äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (maksekontod) 15.10.2018
666 Keeleseaduse muutmise seadus 15.10.2018
622 Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seadus 15.10.2018
685 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 15.10.2018
644 Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seadus 15.10.2018
659 Riigi Teataja seaduse muutmise seadus 15.10.2018
671 Avaliku teabe seaduse muutmise seadus 15.10.2018
674 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 15.10.2018
647 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus 15.10.2018
706 Ravimiseaduse muutmise seadus 15.10.2018
661 Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus 15.10.2018
652 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.10.2018
632 Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus 15.10.2018
711 Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 15.10.2018
658 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) 15.10.2018
662 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 15.10.2018
677 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 15.10.2018
676 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 15.10.2018
645 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 15.10.2018
640 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus 15.10.2018
689 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus 15.10.2018
698 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.10.2018

Esimene lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
680 Vangistusseaduse muutmise seadus (kinnipeetavate ligipääs internetile) 15.10.2018
712 Äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (maksekontod) 15.10.2018
666 Keeleseaduse muutmise seadus 15.10.2018
647 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus 15.10.2018
706 Ravimiseaduse muutmise seadus 15.10.2018
711 Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 15.10.2018
658 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) 15.10.2018
698 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.10.2018
717 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.10.2018
700 2019. aasta riigieelarve seadus 12.10.2018
656 Ravimiseaduse muutmise seadus 12.10.2018
653 Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada käibemaksuseaduse muutmine" 11.10.2018
664 Ühistranspordiseaduse muutmise seadus 11.10.2018
705 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 10.10.2018
703 Ehitusseadustiku muutmise seadus 10.10.2018
704 Kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.10.2018
694 Riigikogu otsus "Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" 25.09.2018

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
679 Isikuandmete kaitse seadus 15.10.2018
622 Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seadus 15.10.2018
644 Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seadus 15.10.2018
659 Riigi Teataja seaduse muutmise seadus 15.10.2018
671 Avaliku teabe seaduse muutmise seadus 15.10.2018
674 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 15.10.2018
661 Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus 15.10.2018
662 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 15.10.2018
677 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 15.10.2018
676 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 15.10.2018
645 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 15.10.2018
640 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus 15.10.2018
689 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus 15.10.2018
672 Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 12.10.2018
650 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 12.10.2018
673 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.10.2018
695 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 12.10.2018
675 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.10.2018
625 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus 12.10.2018
684 Muinsuskaitseseadus 12.10.2018
681 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seadus 12.10.2018
660 Keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.10.2018
643 Veeseadus 11.10.2018
683 Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.10.2018
678 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus 10.10.2018

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
604 Ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seadus 26.06.2018
621 Autoveoseaduse muutmise seadus 26.06.2018
623 Kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seadus 26.06.2018
624 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 26.06.2018
635 Liiklusseaduse § 102 täiendamise seadus 22.06.2018
599 Eesti lipu seaduse muutmise seadus 22.06.2018
276 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 21.06.2018
275 Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.06.2018
213 Maapõueseadus 21.06.2018
299 Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 21.06.2018
297 Investeerimisfondide seadus 21.06.2018
296 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 20.06.2018
295 Ülikooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.06.2018
292 Töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 20.06.2018
286 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" 20.06.2018
284 Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seadus 20.06.2018
283 Montenegro ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seadus 20.06.2018
282 Mahepõllumajanduse seaduse muutmise seadus 20.06.2018
281 Liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus 20.06.2018
280 Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.06.2018
279 Laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus 20.06.2018
278 Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus 20.06.2018
502 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" muutmine" 20.06.2018
277 Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 20.06.2018
499 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus 20.06.2018
Tagasiside